Quyết định 26/2009/QĐ-UBND

Quyết định 26/2009/QĐ-UBND điều chỉnh nguồn vốn kế hoạch năm 2009 bố trí cho 02 dự án: Nhà máy xử lý nước thải tập trung tại khu công nghiệp Đông Xuyên và Trạm xử lý nước thải khu công nghiệp Phú Mỹ 1 do tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 26/2009/QĐ-UBND điều chỉnh nguồn vốn kế hoạch dự án Bà Rịa Vũng Tàu


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 26/2009/QĐ-UBND

Vũng Tàu, ngày 14 tháng 4 năm 2009

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH NGUỒN VỐN KẾ HOẠCH NĂM 2009 BỐ TRÍ CHO 02 DỰ ÁN: NHÀ MÁY XỬ LÝ NƯỚC THẢI TẬP TRUNG TẠI KHU CÔNG NGHIỆP ĐÔNG XUYÊN VÀ TRẠM XỬ LÝ NƯỚC THẢI KHU CÔNG NGHIỆP PHÚ MỸ 1.

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Văn bản số 689/UBND-VP ngày 06 tháng 02 năm 2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc vay vốn Qũy bảo vệ Môi trường tỉnh để đầu tư hệ thống xử lý nước thải khu công nghiệp Đông Xuyên - Phú Mỹ 1;

Xét đề nghị của Sở Kế hoạch - Đầu tư tại Công văn số 764/SKHĐT-XDCB ngày 01 tháng 4 năm 2009,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Điều chỉnh nguồn vốn đầu tư bố trí cho 2 dự án: Nhà máy xử lý nước thải tập trung tại khu công nghiệp Đông Xuyên và Trạm xử lý nước thải khu công nghiệp Phú Mỹ 1 tại Quyết định số 74/2008/QĐ-UBND ngày 05 tháng 12 năm 2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2009 từ vay Qũy bảo vệ Môi trường tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu sang nguồn vốn ngân sách tỉnh vay Qũy bảo vệ Môi trường tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu).

Các nội dung khác thực hiện theo Quyết định số 74/2008/QĐ-UBND ngày 05 tháng 12 năm 2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh.

Điều 2. Sở Tài chính có trách nhiệm làm việc với Qũy bảo vệ Môi trường tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu để làm các thủ tục vay vốn, Công ty Đầu tư khai thác hạ tầng khu công nghiệp Đông Xuyên và Phú Mỹ 1 là chủ đầu tư căn cứ nhiệm vụ được giao tổ chức thực hiện và giải ngân hết số vốn đã được bố trí trong năm 2009.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính; Giám đốc Kho bạc Nhà nước Bà Rịa - Vũng Tàu, chủ đầu tư và Thủ trưởng các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Ngọc Thới

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 26/2009/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu26/2009/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành14/04/2009
Ngày hiệu lực24/04/2009
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcĐầu tư, Tài chính nhà nước, Tài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
Cập nhật12 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 26/2009/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 26/2009/QĐ-UBND điều chỉnh nguồn vốn kế hoạch dự án Bà Rịa Vũng Tàu


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 26/2009/QĐ-UBND điều chỉnh nguồn vốn kế hoạch dự án Bà Rịa Vũng Tàu
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu26/2009/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
       Người kýTrần Ngọc Thới
       Ngày ban hành14/04/2009
       Ngày hiệu lực24/04/2009
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcĐầu tư, Tài chính nhà nước, Tài nguyên - Môi trường
       Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
       Cập nhật12 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 26/2009/QĐ-UBND điều chỉnh nguồn vốn kế hoạch dự án Bà Rịa Vũng Tàu

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 26/2009/QĐ-UBND điều chỉnh nguồn vốn kế hoạch dự án Bà Rịa Vũng Tàu

           • 14/04/2009

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 24/04/2009

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực