Quyết định 26/2014/QĐ-UBND

Quyết định 26/2014/QĐ-UBND điều chỉnh Quyết định 270/2013/QĐ-UBND về giao dự toán thu chi ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Bình Thuận năm 2014

Quyết định 26/2014/QĐ-UBND điều chỉnh 270/2013/QĐ-UBND giao dự toán thu chi ngân sách Bình Thuận 2014 đã được thay thế bởi Quyết định 3409/QĐ-UBND danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực Bình Thuận 2015 và được áp dụng kể từ ngày 30/11/2015.

Nội dung toàn văn Quyết định 26/2014/QĐ-UBND điều chỉnh 270/2013/QĐ-UBND giao dự toán thu chi ngân sách Bình Thuận 2014


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH THUẬN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 26/2014/QĐ-UBND

Bình Thuận, ngày 30 tháng 6 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH QUYẾT ĐỊNH SỐ 270/2013/QĐ-UBND NGÀY 10 THÁNG 12 NĂM 2013 CỦA UBND TỈNH VỀ VIỆC GIAO DỰ TOÁN THU CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH THUẬN NĂM 2014

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 16 tháng 12 năm 2002;

Căn cứ Nghị quyết số 48/2013/NQ-HĐND ngày 10 tháng 12 năm 2013 của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa IX về dự toán thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương; phương án phân bổ ngân sách tỉnh năm 2014;

Thực hiện Công văn số 500/HĐND-KTXH ngày 05 tháng 5 năm 2014 của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh về việc điều chỉnh dự toán thu ngân sách Nhà nước huyện Hàm Tân và tổng dự toán thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn các huyện, thị xã, thành phố năm 2014;

Theo đề nghị của Liên Sở Tài chính - Cục Thuế tỉnh,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Điều chỉnh dự toán thu ngân sách Nhà nước năm 2014 của tỉnh Bình Thuận như sau:

- Tại Biểu dự toán thu ngân sách năm 2014 của tỉnh Bình Thuận kèm theo Quyết định số 270/2013/QĐ-UBND ngày 10 tháng 12 năm 2013 của UBND tỉnh, đã ghi:

Đơn vị tính: triệu đồng

Nội dung các khoản thu

Khối tỉnh

Khối huyện

Trong đó

Hàm Tân

Tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn

4.466.000

2.000.000

180.000

A. Thu cân đối ngân sách

4.163.000

1.773.000

163.500

I. Thu nội địa

1.533.000

1.773.000

163.500

14. Thu khác ngân sách

43.000

82.000

18.300

- Thu phạt vi phạm an toàn giao thông

12.000

53.000

16.500

+ Trong đó thu phạt ATGT do đơn vị tỉnh thu

12.000

22.500

12.500

- Nay điều chỉnh lại như sau:

Đơn vị tính: triệu đồng

Nội dung các khoản thu

Khối tỉnh

Khối huyện

Trong đó

Hàm Tân

Tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn

4.478.500

1.987.500

167.500

A. Thu cân đối ngân sách

4.175.500

1.760.500

151.000

I. Thu nội địa

1.545.500

1.760.500

151.000

14. Thu khác ngân sách

55.500

69.500

5.800

- Thu phạt vi phạm an toàn giao thông

24.500

40.500

4.000

+ Trong đó thu phạt ATGT do đơn vị tỉnh thu

24.500

10.000

0

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký ban hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Cục trưởng Cục Thuế tỉnh, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh, Chủ tịch UBND huyện Hàm Tân và thủ trưởng các cơ quan đơn vị có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Lê Tiến Phương

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 26/2014/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu26/2014/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành30/06/2014
Ngày hiệu lực10/07/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 30/11/2015
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 26/2014/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 26/2014/QĐ-UBND điều chỉnh 270/2013/QĐ-UBND giao dự toán thu chi ngân sách Bình Thuận 2014


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 26/2014/QĐ-UBND điều chỉnh 270/2013/QĐ-UBND giao dự toán thu chi ngân sách Bình Thuận 2014
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu26/2014/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Bình Thuận
        Người kýLê Tiến Phương
        Ngày ban hành30/06/2014
        Ngày hiệu lực10/07/2014
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 30/11/2015
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 26/2014/QĐ-UBND điều chỉnh 270/2013/QĐ-UBND giao dự toán thu chi ngân sách Bình Thuận 2014

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 26/2014/QĐ-UBND điều chỉnh 270/2013/QĐ-UBND giao dự toán thu chi ngân sách Bình Thuận 2014