Quyết định 26/2016/QĐ-UBND

Quyết định 26/2016/QĐ-UBND sửa đổi Mục 5, Điểm a, Khoản 3, Điều 1, Quyết định 06/2013/QĐ-UBND phê duyệt Quy hoạch Bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Bình Phước giai đoạn 2011-2020

Nội dung toàn văn Quyết định 26/2016/QĐ-UBND sửa đổi 06/2013/QĐ-UBND quy hoạch bảo vệ phát triển rừng Bình Phước


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH PHƯỚC
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 26/2016/QĐ-UBND

Đồng Xoài, ngày 21 tháng 06 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC SỬA ĐỔI MỤC 5 ĐIỂM A KHOẢN 3 ĐIỀU 1 QUYẾT ĐỊNH SỐ 06/2013/QĐ-UBND NGÀY 28/01/2013 CỦA UBND TỈNH VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT QUY HOẠCH BẢO VỆ VÀ PHÁT TRIỂN RỪNG TỈNH BÌNH PHƯỚC GIAI ĐOẠN 2011 - 2020.

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Lut T chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Lut Đất đai ngày 29/11/2013;

Căn cứ Luật Bảo vệ và Phát triển rừng ngày 03/12/2004;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND năm 2004;

Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ về quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai;

Căn cứ Nghị định số 23/2006/NĐ-CP ngày 03/3/2006 của Chính phủ về thi hành Luật Bảo vệ và Phát triển rừng;

Căn cứ Công văn số 140/HĐND-KT ngày 30/5/2016 của Thường trực HĐND tỉnh về việc thỏa thuận ban hành Quyết định điều chỉnh diện tích rừng phòng hộ ra khỏi quy hoạch bảo vệ và phát triển rừng;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Tờ trình số 99/TTr-SNN-KL ngày 15/06/2016,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi Mục 5, Điểm a, Khoản 3, Điều 1, Quyết định số 06/2013/QĐ-UBND ngày 28/01/2013 của UBND tỉnh phê duyệt Quy hoạch Bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Bình Phước giai đoạn 2011 - 2020, cụ thể:

- Đưa 20,43 ha rừng phòng hộ biên giới trong tổng diện tích 4.890 ha rừng phòng hộ biên giới của huyện Lộc Ninh ra khỏi Quy hoạch 03 loại rừng giai đoạn 2011 - 2020. Lý do: Trùng với khu vực xin cấp phép khai thác dự án xây dựng nhà máy xi măng Bình Phước đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 931/QĐ-TTg ngày 19/8/2013 về việc chuyển mục đích sử dụng đất lâm nghiệp, đất nông nghiệp để xây dựng nhà máy xi măng Bình Phước và phần diện tích này nằm trong quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng khoáng sản làm làm xi măng Việt Nam đến năm 2020 theo Quyết định số 105/2008/QĐ-TTg và Quyết định số 1065/QĐ-TTg ngày 09/7/2010 của Thủ tướng Chính phủ.

Điều 2. Các nội dung khác không được sửa đổi, tiếp tục thực hiện theo Quyết định số 06/2013/QĐ-UBND ngày 28/01/2013 của UBND tỉnh phê duyệt Quy hoạch Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Bình Phước giai đoạn 2011 - 2020.

Điều 3. Các ông (bà): Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Tài nguyên và Môi trường; Chủ tịch UBND huyện Lộc Ninh; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày, kể từ ngày ký./.

 


Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ NN&PTNT;
- Cục Kiểm tra Văn bản (Bộ Tư pháp);
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- UBMTTQVN tỉnh;
- Như Điều 3;
- Trung tâm Tin học
- Công báo;
- LĐVP, Phòng KTN;
- Lưu: VT (
Đ.Thắng QĐ 47).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Trăm

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 26/2016/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu26/2016/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành21/06/2016
Ngày hiệu lực21/06/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 26/2016/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 26/2016/QĐ-UBND sửa đổi 06/2013/QĐ-UBND quy hoạch bảo vệ phát triển rừng Bình Phước


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 26/2016/QĐ-UBND sửa đổi 06/2013/QĐ-UBND quy hoạch bảo vệ phát triển rừng Bình Phước
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu26/2016/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Bình Phước
       Người kýNguyễn Văn Trăm
       Ngày ban hành21/06/2016
       Ngày hiệu lực21/06/2016
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcTài nguyên - Môi trường
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật3 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản gốc Quyết định 26/2016/QĐ-UBND sửa đổi 06/2013/QĐ-UBND quy hoạch bảo vệ phát triển rừng Bình Phước

        Lịch sử hiệu lực Quyết định 26/2016/QĐ-UBND sửa đổi 06/2013/QĐ-UBND quy hoạch bảo vệ phát triển rừng Bình Phước

        • 21/06/2016

         Văn bản được ban hành

         Trạng thái: Chưa có hiệu lực

        • 21/06/2016

         Văn bản có hiệu lực

         Trạng thái: Có hiệu lực