Quyết định 26/2017/QĐ-UBND

Quyết định 26/2017/QĐ-UBND điều chỉnh hiệu lực thi hành tại Quyết định 25/2017/QĐ-UBND Quy định quản lý nhà hàng nổi dạng bè kinh doanh dịch vụ ăn uống trên địa bàn tỉnh Quảng Bình

Quyết định 26/2017/QĐ-UBND sửa đổi 25/2017/QĐ-UBND nhà hàng nổi dạng bè Quảng Bình đã được thay thế bởi Quyết định 29/2017/QĐ-UBND sửa đổi Điều 2 Quyết định 25/2017/QĐ-UBND Quảng Bình và được áp dụng kể từ ngày 21/08/2017.

Nội dung toàn văn Quyết định 26/2017/QĐ-UBND sửa đổi 25/2017/QĐ-UBND nhà hàng nổi dạng bè Quảng Bình


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG BÌNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 26/2017/QĐ-UBND

Quảng Bình, ngày 28 tháng 7 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

V/V ĐIỀU CHỈNH HIỆU LỰC THI HÀNH TẠI QUYẾT ĐỊNH SỐ 25/2017/QĐ-UBND NGÀY 26/7/2017 CỦA UBND TỈNH VỀ BAN HÀNH QUY ĐỊNH QUẢN LÝ NHÀ HÀNG NỔI DẠNG BÈ KINH DOANH DỊCH VỤ ĂN UỐNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG BÌNH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG BÌNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Giao thông đường thủy nội địa ngày 15 tháng 6 năm 2004; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giao thông đường thủy nội địa ngày 26 tháng 4 năm 2014;

Căn cứ Quyết định số 25/2017/QĐ-UBND ngày 26/7/2017 của UBND tỉnh ban hành Quy định quản lý nhà hàng nổi dạng bè kinh doanh dịch vụ ăn uống trên địa bàn tỉnh Quảng Bình;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Giao thông Vận tải tại Tờ trình số 1483/TTr-SGTVT ngày 17 tháng 7 năm 2017.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Điều chỉnh hiệu lực thi hành tại Điều 2, Quyết định số 25/2017/QĐ-UBND ngày 26/7/2017 của UBND tỉnh về ban hành Quy định quản lý nhà hàng nổi dạng bè kinh doanh dịch vụ ăn uống trên địa bàn tỉnh Quảng Bình, như sau:

- Hiệu lực thi hành Quyết định đã phê duyệt: Từ ngày 01/8/2017.

- Hiệu lực thi hành Quyết định điều chỉnh: Từ ngày 10/8/2017.

Điều 2. Ngoài nội dung điều chỉnh, các nội dung còn lại tại Quyết định số 25/2017/QĐ-UBND ngày 26 tháng 7 năm 2017 của UBND tỉnh Quảng Bình vẫn giữ nguyên hiệu lực thi hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Giao thông Vận tải; thủ trưởng các sở, ban, ngành cấp tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ GTVT;
- Cục KTVB - Bộ Tư pháp;
- TT Tỉnh ủy;
- TT HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Đoàn ĐBQH tỉnh;
- UBMT TQVN tỉnh;
- Báo QB, Đài PT TH QB;
- LĐVP UBND tỉnh;
- Trung tâm tin học - Công báo QB;
- Lưu VT, CV XDCB.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT.
CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Xuân Quang

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 26/2017/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu26/2017/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành28/07/2017
Ngày hiệu lực07/08/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThương mại, Giao thông - Vận tải
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 21/08/2017
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 26/2017/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 26/2017/QĐ-UBND sửa đổi 25/2017/QĐ-UBND nhà hàng nổi dạng bè Quảng Bình


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 26/2017/QĐ-UBND sửa đổi 25/2017/QĐ-UBND nhà hàng nổi dạng bè Quảng Bình
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu26/2017/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Quảng Bình
       Người kýNguyễn Xuân Quang
       Ngày ban hành28/07/2017
       Ngày hiệu lực07/08/2017
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcThương mại, Giao thông - Vận tải
       Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 21/08/2017
       Cập nhật4 năm trước

       Văn bản được dẫn chiếu

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Quyết định 26/2017/QĐ-UBND sửa đổi 25/2017/QĐ-UBND nhà hàng nổi dạng bè Quảng Bình

          Lịch sử hiệu lực Quyết định 26/2017/QĐ-UBND sửa đổi 25/2017/QĐ-UBND nhà hàng nổi dạng bè Quảng Bình