Quyết định 260-TTg

Quyết định 260-TTg năm 1975 về việc di chuyển học sinh miền Nam trở về miền Nam tiếp tục học tập do Thủ tướng Chính phủ ban hành

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 260-TTg

Hà Nội , ngày 28 tháng 07 năm 1975

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC DI CHUYỂN HỌC SINH MIỀN NAM TRỞ VỀ MIỀN NAM TIẾP TỤC HỌC TẬP

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ tình hình miền đã hoàn toàn giải phóng;
Xét đề nghị của ông Bộ trưởng Bộ Giáo dục (công văn số 75 ngày 05 tháng 07 năm 1975),

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1.- Từ năm học 1975 – 1976, tất cả học sinh miền Nam học tại các trường phổ thông nội trú được về các tỉnh ở miền Nam để tiếp tục học tập.

Điều 2.- Ủy ban Thống nhất của Chính phủ, Bộ Giáo dục, Bộ Giao thông vận tải, Bộ Nội thương, Bộ Y tế và Ủy ban hành chính các tỉnh có trường học sinh miền Nam nội trú, trong phạm vi chức năng của mình chịu trách nhiệm tổ chức việc di chuyển học sinh một cách có tổ chức, có kế hoạch.

Điều 3.- Giao trách nhiệm cho Bộ Giáo dục quản lý tất cả các cơ sở vật chất của trường học sinh miền Nam (trường cơ sở, bàn ghế, dụng cụ thí nghiệm, đồ dùng cấp dưỡng,v.v…) để sử dụng cho các trường sư phạm đào tạo và bồi dưỡng giáo viên.

Điều 4.- Các ông Bộ trưởng các Bộ Giáo dục, Giao thông vận tải, Tài chính, Nội thương, Y tế, ông Chủ nhiệm Ủy ban thống nhất của Chính phủ và các ông Chủ tịch Ủy ban hành chính các tỉnh chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

 

 

K.T. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
PHÓ THỦ TƯỚNG
Trần Hữu Dực

 

Thuộc tính văn bản 260-TTg
Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 260-TTg
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 28/07/1975
Ngày hiệu lực 12/08/1975
Ngày công báo 15/08/1975
Số công báo Số 14
Lĩnh vực Giáo dục
Tình trạng hiệu lực Không còn phù hợp
Cập nhật 11 năm trước

Lược đồ văn bản

Quyết định 260-TTg di chuyển học sinh miền Nam trở về miền Nam tiếp tục học tập


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Quyết định 260-TTg di chuyển học sinh miền Nam trở về miền Nam tiếp tục học tập
Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 260-TTg
Cơ quan ban hành Thủ tướng Chính phủ
Người ký Trần Hữu Dực
Ngày ban hành 28/07/1975
Ngày hiệu lực 12/08/1975
Ngày công báo 15/08/1975
Số công báo Số 14
Lĩnh vực Giáo dục
Tình trạng hiệu lực Không còn phù hợp
Cập nhật 11 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản được dẫn chiếu

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản được căn cứ

Văn bản hợp nhất

 • 28/07/1975

  Văn bản được ban hành

  Trạng thái: Chưa có hiệu lực

 • 15/08/1975

  Văn bản được đăng công báo

  Trạng thái: Chưa có hiệu lực

 • 12/08/1975

  Văn bản có hiệu lực

  Trạng thái: Có hiệu lực