Quyết định 2602/QĐ-BCT

Quyết định 2602/QĐ-BCT về khung giá phát điện năm 2021 do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 2602/QĐ-BCT 2021 khung giá phát điện


BỘ CÔNG THƯƠNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2602/QĐ-BCT

Hà Nội, ngày 18 tháng 11 năm 2021

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KHUNG GIÁ PHÁT ĐIỆN NĂM 2021

BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG THƯƠNG

Căn cứ Luật Điện lực ngày 03 tháng 12 năm 2004 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực ngày 20 tháng 11 năm 2012;

Căn cứ Nghị định số 98/2017/NĐ-CP ngày 18 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương;

Căn cứ Nghị định số 137/2013/NĐ-CP ngày 21 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Điện lực và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực;

Căn cứ Thông tư số 57/2014/TT-BCT ngày 19 tháng 12 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định phương pháp, trình tự xây dựng và ban hành khung giá phát điện;

Căn cứ Thông tư số 13/2017/TT-BCT ngày 03 tháng 8 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Công Thương sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 56/2014/TT-BCT , Thông tư số 57/2014/TT-BCT ;

Căn cứ Thông tư số 57/2020/TT-BCT ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định phương pháp xác định giá phát điện, trình tự kiểm tra hợp đng mua bán điện;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Điều tiết điện lực.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành khung giá phát điện năm 2021 áp dụng cho đàm phán giá hợp đồng mua bán điện của các nhà máy điện quy định tại điểm a khoản 2 Điều 1 Thông tư số 57/2014/TT-BCT ngày 19 tháng 12 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định phương pháp, trình tự xây dựng và ban hành khung giá phát điện.

Điều 2. Căn cứ khung giá phát điện quy định tại Điều 1 Quyết định này và chi tiết thông số nhiên liệu sử dụng tính toán khung giá phát điện cho nhà máy nhiệt điện than, Tập đoàn Điện lực Việt Nam và đơn vị phát điện đàm phán giá mua bán điện thực tế tuân thủ quy định pháp luật về phương pháp xác định giá phát điện và quản lý chi phí đầu tư xây dựng do các cơ quan có thẩm quyền ban hành.

Điều 3. Điều khoản thi hành

1. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

2. Chánh Văn phòng Bộ, Cục trưởng Cục Điều tiết diện lực, Cục trưởng Cục Điện lực và Năng lượng tái tạo, Thanh tra Bộ, Tổng Giám đốc Tập đoàn Điện lực Việt Nam và Giám đốc các đơn vị phát điện chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như khoản 2 Điều 3;
- Bộ
trưng (để b/c);
- Tập đoàn Điện lực
Việt Nam;
- Lưu: VT, ĐTĐL.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Đặng Hoàng An

 

KHUNG GIÁ PHÁT ĐIỆN NĂM 2021

(Ban hành kèm theo Quyết định số 2602/QĐ-BCT ngày 18 tháng 11 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Công Thương)

1. Khung giá phát điện cho nhà máy nhiệt điện than

Mức trần của khung giá phát điện (chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng và cơ sở hạ tầng dùng chung) áp dụng cho các nhà máy nhiệt điện than quy định như sau:

Nhà máy điện chuẩn

Công suất tinh
(MW)

Mức trần
(đồng/kWh)

Than nhập khẩu

2x600 MW

1.237,33

Các thông số nhiên liệu sử dụng tính toán giá phát điện năm 2021:

- Suất tiêu hao nhiệt tinh ở mức tải 85%: 2.279,14 kcal/kWh (công suất tinh 2x600MW).

- Nhiệt trị than (HHV): 5.620 kcal/kg.

- Giá than (chưa bao gồm thuế VAT và chi phí vận chuyển): 996.602,4 đồng/tấn (than nhập khẩu).

- Tỷ giá đồng/USD: 23.220.

2. Khung giá phát điện cho nhà máy thủy điện

Mức trần của khung giá phát điện (chưa bao gồm thuế tài nguyên nước, tiền phí dịch vụ môi trường rừng, tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước và thuế giá trị gia tăng) áp dụng cho các nhà máy thủy điện là 1.110 đồng/kWh./.

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 2602/QĐ-BCT

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu2602/QĐ-BCT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành18/11/2021
Ngày hiệu lực18/11/2021
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Thương mại
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật2 tháng trước
(20/11/2021)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 2602/QĐ-BCT

Lược đồ Quyết định 2602/QĐ-BCT 2021 khung giá phát điện


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 2602/QĐ-BCT 2021 khung giá phát điện
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu2602/QĐ-BCT
        Cơ quan ban hànhBộ Công thương
        Người kýĐặng Hoàng An
        Ngày ban hành18/11/2021
        Ngày hiệu lực18/11/2021
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Thương mại
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật2 tháng trước
        (20/11/2021)

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 2602/QĐ-BCT 2021 khung giá phát điện

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 2602/QĐ-BCT 2021 khung giá phát điện

            • 18/11/2021

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 18/11/2021

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực