Quyết định 2602/QĐ-TCHQ

Quyết định 2602/QĐ-TCHQ năm 2011 giải quyết khiếu nại giá tính thuế của Công ty cổ phần Xe Hàn do Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 2602/QĐ-TCHQ giải quyết khiếu nại giá tính thuế


BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 2602/QĐ-TCHQ

Hà Nội, ngày 08 tháng 12 năm 2011

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI GIÁ TÍNH THUẾ CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN XE HÀN
(ĐỊA CHỈ: 24C, KHU TT QUÂN ĐỘI, TIỂU ĐOÀN 8, TỨ HIỆP, THANH TRÌ, HÀ NỘI)

TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN

Căn cứ Luật khiếu nại tố cáo số  09/1998/QH10 ngày 02/12/1998; Luật sửa đổi, bổ sung 1 số điều của Luật khiếu nại, tố cáo số 26/2004/QH11 ngày 15/06/2004; số 58/2005/QH11 ngày 29/11/2005;

Căn cứ Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu số 45/2005/QH11;

Căn cứ Nghị định số 40/2007/NĐ-CP ngày 16/03/2007 của Chính phủ quy định về việc xác định trị giá hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu;

Căn cứ Thông tư số 40/2007/NĐ-CP">205/2010/TT-BTC ngày 15/12/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn Nghị định số 40/2007/NĐ-CP ngày 16/03/2007 của Chính phủ;

Căn cứ hồ sơ vụ việc liên quan đến nội dung khiếu nại:

- Công văn số 270911-GTT ngày 27/9/2011 của công ty cổ phần Xe Hàn khiếu nại về trị giá tính thuế đối với mặt hàng xe ô tô 5 chỗ hiệu Chevrolet Spark, dung tích 995cc, động cơ xăng, số tự động, mới 100% do Hàn Quốc sản xuất năm 2011 nhập khẩu tại tờ khai số 5235/NKD/E03E ngày 20/6/2011 tại Chi cục Hải quan CK Cảng Đình Vũ (thuộc Cục Hải quan TP. Hải Phòng);

- Báo cáo tại công văn số 5161/HQHP-TXNK ngày 24/10/2011 của Cục Hải quan TP.Hải Phòng và hồ sơ kèm theo;

Xem xét việc kiểm tra, xác minh dấu hiệu nghi vấn, tham vấn và xác định trị giá, Quyết định giải quyết khiếu nại lần đầu số 804/QĐ-GQKN ngày 29/08/2011 của Cục trưởng Cục Hải quan thành phố Hải phòng và hồ sơ khiếu nại thì:

1. Việc xác định dấu hiệu nghi vấn, kiểm tra, tham vấn và xác định trị giá tính thuế đối với tờ khai hải quan số 5235/NKD/E03E ngày 20/06/2011 tại Chi cục Hải quan CK Cảng Đình Vũ là thực hiện theo quy định tại Nghị định số 40/2007/NĐ-CP ngày 16/03/2007 của Chính phủ quy định v/v xác định trị giá hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu; Thông tư số 40/2007/NĐ-CP">205/2010/TT-BTC ngày 15/12/2010 của Bộ Tài chính; Quyết định số 1102/QĐ-BTC ngày 21/05/2008 của Bộ Tài chính và các văn bản hướng dẫn về trị giá tính thuế của Tổng cục Hải quan.

2. Căn cứ bác bỏ trị giá khai báo: Do Doanh nghiệp không xuất trình được các chứng từ chứng minh việc giải trình mức giá khai báo của Công ty thấp hơn các Công ty khác nên Cục Hải quan TP.Hải Phòng đã bác bỏ trị giá khai báo và xác định lại trị giá tính thuế là phù hợp với quy định tại tiết c điểm 4.4.1.3 khoản 4 Điều 26, mục II Chương III Thông tư số 40/2007/NĐ-CP">205/2010/TT-BTC ngày 15/12/2010 của Bộ Tài chính.

3. Về cơ sở thông tin, phương pháp xác định trị giá: Cục Hải quan TP. Hải Phòng đã sử dụng phương pháp 6 (phương pháp suy luận) trên cơ sở nguồn thông tin dữ liệu có sẵn tại thời điểm xác định trị giá tính thuế để xác định trị giá 4.000USD/ chiếc đối với mặt hàng xe ô tô 5 chỗ hiệu Chevrolet Spark, dung tích 995cc, động cơ xăng, số tự động, mới 100% do Hàn Quốc sản xuất năm 2011 nhập khẩu tại tờ khai số 5235/NKD/E03E theo Thông báo số 3077/HQHP-TXNK ngày 08/07/2011 là đúng trình tự, phương pháp xác định trị giá tính thuế theo quy định tại Thông tư số 40/2007/NĐ-CP">205/2010/TT-BTC ngày 15/12/2010 của Bộ Tài chính.

4. Về giải quyết khiếu nại: Tại biên bản đối thoại Công ty không xuất trình được chứng từ hạch toán chi phí lợi nhuận; công ty trình bày có lập phương án kinh doanh trước khi nhập khẩu và xe được nhập khẩu theo đơn đặt hàng nhưng công ty không xuất trình được các chứng từ này, nên Cục Hải quan TP. Hải Phòng đã căn cứ Luật khiếu nại tố cáo số 09/1998/QH10 ngày 02/12/1998; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật khiếu nại, tố cáo số 26/2004/QH11 ngày 15/06/2004; số 58/2005/QH11 ngày 29/11/2005 để ban hành Quyết định giải quyết lần đầu với nội dung giữ nguyên kết quả xác định trị giá tại Thông báo số 3077/HQHP-TXNK ngày 08/07/2011 của Cục Hải quan TP. Hải Phòng đối với lô hàng nói trên là đúng quy định.

Như vậy khiếu nại của Công ty cổ phần Xe Hàn là không có cơ sở.

Từ những căn cứ nêu trên,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Giữ nguyên Quyết định số 804/QĐ-GQKN ngày 29/8/2011 của Cục trưởng Cục Hải quan Thành phố Hải Phòng về việc giải quyết khiếu nại lần đầu trị giá tính thuế đối với mặt hàng xe ô tô 5 chỗ hiệu Chevrolet Spark, dung tích 995cc, động cơ xăng, số tự động, mới 100% do Hàn Quốc sản xuất năm 2011 nhập khẩu theo tờ khai hải quan số 5235/NKD/E03E ngày 20/06/2011 đăng ký tại Chi cục Hải quan CK Cảng Đình Vũ – Cục Hải quan TP. Hải Phòng.

Điều 2. Trong thời gian 30 ngày kể từ ngày nhận được Quyết định giải quyết khiếu nại này, nếu Công ty cổ phần Xe Hàn không đồng ý với kết quả giải quyết khiếu nại của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan thì có quyền khởi kiện vụ án hành chính đến Tòa án theo đúng quy định của pháp luật.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký, Công ty cổ phần Xe Hàn, Cục Hải quan TP. Hải Phòng chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Lãnh đạo TC (để b/c);
- Thanh tra TC (để biết);
- Lưu: VT, TXNK – TG(5b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Hoàng Việt Cường

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 2602/QĐ-TCHQ

Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 2602/QĐ-TCHQ
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 08/12/2011
Ngày hiệu lực 08/12/2011
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Thuế - Phí - Lệ Phí, Thủ tục Tố tụng
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 10 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 2602/QĐ-TCHQ

Lược đồ Quyết định 2602/QĐ-TCHQ giải quyết khiếu nại giá tính thuế


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Quyết định 2602/QĐ-TCHQ giải quyết khiếu nại giá tính thuế
Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 2602/QĐ-TCHQ
Cơ quan ban hành Tổng cục Hải quan
Người ký Hoàng Việt Cường
Ngày ban hành 08/12/2011
Ngày hiệu lực 08/12/2011
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Thuế - Phí - Lệ Phí, Thủ tục Tố tụng
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 10 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản gốc Quyết định 2602/QĐ-TCHQ giải quyết khiếu nại giá tính thuế

Lịch sử hiệu lực Quyết định 2602/QĐ-TCHQ giải quyết khiếu nại giá tính thuế

  • 08/12/2011

    Văn bản được ban hành

    Trạng thái: Chưa có hiệu lực

  • 08/12/2011

    Văn bản có hiệu lực

    Trạng thái: Có hiệu lực