Quyết định 2605/QĐ-BTC

Quyết định 2605/QĐ-BTC đính chính Quyết định 62/2007/QĐ-BTC về Quy chế nhập, xuất lương thực dự trữ quốc gia do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 2605/QĐ-BTC quy chế nhập xuất lương thực dự trữ quốc gia đính chính Quyết định 62/2007/QĐ-B


BỘ TÀI CHÍNH
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2605/QĐ-BTC

Hà Nội, ngày 01 tháng 08 năm 2007 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC ĐÍNH CHÍNH QUYẾT ĐỊNH SỐ 62/2007/QĐ-BTC NGÀY 17/7/2007 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH BAN HÀNH QUY CHẾ NHẬP, XUẤT LƯƠNG THỰC DỰ TRỮ QUỐC GIA 

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH

Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 12/11/1996, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 16/12/2002;

Căn cứ Nghị định số 104/2004/NĐ-CP ngày 23/3/2004 của Chính phủ về Công báo nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt ;

Căn cứ Nghị định số 77/2003/NĐ-CP ngày 01/7/2003 của Chính phủ về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Dự trữ quốc gia,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Đính chính sai sót về đánh số thứ tự tại Điều 12 của Quy chế nhập, xuất lương thực dự trữ quốc gia. Nay, bỏ số 2. trước câu "Trường hợp bán đấu giá,...", sau khoản 1 của Điều 12.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký

Cục trưởng Cục Dự trữ quốc gia, Chánh Văn phòng Bộ, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ Tài chính và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;

- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;

- Tòa án nhân dân tối cao;

- Kiểm toán Nhà nước;

- Cơ quan trung ương của các đoàn thể;

- Ban Chỉ đạo phòng chống lụt bão Trung ương;

- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;

- Sở Tài chính, Cục Thuế, KBNN, Cục HQ các tỉnh,

 thành phố trực thuộc trung ương, DTQG khu vực;

- Các đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ Tài chính;

- Cục kiểm tra văn bản - Bộ Tư pháp;

- Website Chính phủ;

- Website Bộ Tài chính;

- Công báo;

- Lưu VT, Cục DTQG.

CHÁNH VĂN PHÒNG

 

 

Đinh Văn Nhã

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 2605/QĐ-BTC

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu2605/QĐ-BTC
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành01/08/2007
Ngày hiệu lực01/08/2007
Ngày công báo16/08/2007
Số công báoTừ số 566 đến số 567
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật13 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 2605/QĐ-BTC

Lược đồ Quyết định 2605/QĐ-BTC quy chế nhập xuất lương thực dự trữ quốc gia đính chính Quyết định 62/2007/QĐ-B


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 2605/QĐ-BTC quy chế nhập xuất lương thực dự trữ quốc gia đính chính Quyết định 62/2007/QĐ-B
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu2605/QĐ-BTC
       Cơ quan ban hànhBộ Tài chính
       Người kýĐinh Văn Nhã
       Ngày ban hành01/08/2007
       Ngày hiệu lực01/08/2007
       Ngày công báo16/08/2007
       Số công báoTừ số 566 đến số 567
       Lĩnh vựcBộ máy hành chính
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật13 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 2605/QĐ-BTC quy chế nhập xuất lương thực dự trữ quốc gia đính chính Quyết định 62/2007/QĐ-B

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 2605/QĐ-BTC quy chế nhập xuất lương thực dự trữ quốc gia đính chính Quyết định 62/2007/QĐ-B

           • 01/08/2007

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 16/08/2007

            Văn bản được đăng công báo

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 01/08/2007

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực