Quyết định 261/QĐ-BYT

Quyết định 261/QĐ-BYT năm 2007 về giao cho Tổng giám đốc Tổng Công ty Dược Việt Nam, Tổng giám đốc Tổng Công ty Thiết bị y tế Việt Nam và Giám đốc các doanh nghiệp độc lập trực thuộc Bộ ký quyết định cử hoặc cho phép công chức, viên chức và hợp đồng lao động thuộc quyền quản lý ra nước ngoài do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 261/QĐ-BYT giao Tổng giám đốc Tổng công ty Dược Việt Nam Tổng công ty Thiết bị y tế Việt Nam Giám đốc doanh nghiệp hợp đồng lao động


BỘ Y TẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 261/QĐ-BYT

Hà Nội, ngày 24 tháng 01 năm 2007

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC GIAO CHO TỔNG GIÁM ĐỐC TỔNG CÔNG TY DƯỢC VIỆT NAM TỔNG GIÁM ĐỐC TỔNG CÔNG TY THIẾT BỊ Y TẾVIỆT NAM VÀ GIÁM ĐỐC CÁC DOANH NGHIỆP ĐỘC LẬP TRỰC THUỘC BỘ KÝ QUYẾT ĐỊNH CỬ HOẶC CHO PHÉP CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC VÀ HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG THUỘC QUYỀN QUẢN LÝ RA NƯỚC NGOÀI

BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ

Căn cứ Nghị định số 49/2003/NĐ-CP ngày 15/5/2003 của Chính phủ quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức Bộ Y tế;
Căn cứ Nghị định số 05/2000/NĐ-CP ngày 03/03/2000 của Chính phủ về xuất cảnh và nhập cảnh của công dân Việt ;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộvà Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Giao cho Tổng giám đốc Tổng công ty Dược Việt Nam, Tổng giám đốc Tổng công ty Thiết bị y tế Việt Nam và Giám đốc doanh nghiệp độc lập trực thuộc Bộ Y tế quyết định cử hoặc cho phép công chức, viên chức và hợp đồng lao động thuộc quyền quản lý ra nước ngoài công tác, học tập, tham quan khảo sát và giải quyết việc riêng.

Việc ra nước ngoài của Chủ tịch Hội đồng quản trị, các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc của Tổng công ty Dược Việt Nam và Tổng công ty Thiết bị y tế Việt Nam, Giám đốc các doanh nghiệp độc lập trực thuộc Bộ do Bộ trưởng Bộ Y tế quyết định.

Điều 2. Tổng giám đốc Tổng công ty Dược Việt Nam, Tổng giám đốc Tổng công ty Thiết bị y tế Việt Nam và Giám đốc các doanh nghiệp độc lập trực thuộc Bộ chịu trách nhiệm trước pháp luậtvà Bộ trưởng Bộ Y tế về việc quản lý nhân sự và quản lý hộ chiếu của công chức, viên chức và hợp đồng lao động thuộc quyền quản lý ra nước ngoài.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày ban hành và thay thế Quyết định số 2916/QĐ-BYT ngày 14/8/2000 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc giao cho Tổng giám đốc Tổng công ty Dược Việt Nam và Tổng giám đốc Tổng công ty Thiết bị y tế Việt Nam ký văn bản cho phép công nhân, viên chức ra nước ngoài công tác, tham quan, học tập và giải quyết việc riêng.

Điều 4. Các ông (bà): Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế, Tổng giám đốc Tổng công ty Dược Việt Nam, Tổng giám đốc Tổng công ty Thiết bị y tế Việt Nam, Giám đốc các doanh nghiệp độc lập trực thuộc Bộ Y tế và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

BỘ TRƯỞNG
Trần Thị Trung Chiến

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 261/QĐ-BYT

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu261/QĐ-BYT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành24/01/2007
Ngày hiệu lực08/02/2007
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Thể thao - Y tế
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật13 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 261/QĐ-BYT

Lược đồ Quyết định 261/QĐ-BYT giao Tổng giám đốc Tổng công ty Dược Việt Nam Tổng công ty Thiết bị y tế Việt Nam Giám đốc doanh nghiệp hợp đồng lao động


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 261/QĐ-BYT giao Tổng giám đốc Tổng công ty Dược Việt Nam Tổng công ty Thiết bị y tế Việt Nam Giám đốc doanh nghiệp hợp đồng lao động
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu261/QĐ-BYT
        Cơ quan ban hànhBộ Y tế
        Người kýTrần Thị Trung Chiến
        Ngày ban hành24/01/2007
        Ngày hiệu lực08/02/2007
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Thể thao - Y tế
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật13 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 261/QĐ-BYT giao Tổng giám đốc Tổng công ty Dược Việt Nam Tổng công ty Thiết bị y tế Việt Nam Giám đốc doanh nghiệp hợp đồng lao động

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 261/QĐ-BYT giao Tổng giám đốc Tổng công ty Dược Việt Nam Tổng công ty Thiết bị y tế Việt Nam Giám đốc doanh nghiệp hợp đồng lao động

            • 24/01/2007

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 08/02/2007

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực