Quyết định 2615/QĐ-UBND

Quyết định 2615/QĐ-UBND năm 2020 về khung kế hoạch thời gian năm học 2020-2021 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên do tỉnh Hà Tĩnh ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 2615/QĐ-UBND 2020 kế hoạch thời gian năm học 2020 2021 giáo dục mầm non Hà Tĩnh


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HÀ TĨNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2615/QĐ-UBND

Hà Tĩnh, ngày 13 tháng 8 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KHUNG KẾ HOẠCH THỜI GIAN NĂM HỌC 2020-2021 ĐỐI VỚI GIÁO DỤC MẦM NON, GIÁO DỤC PHỔ THÔNG VÀ GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Quyết định số 2084/QĐ-BGDĐT ngày 27/7/2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung kế hoạch thời gian năm học 2020-2021 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tại Văn bản số 1452/SGDĐT-VP ngày 05/8/2020.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành khung kế hoạch thời gian năm học 2020-2021 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên áp dụng trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh, cụ thể như sau:

1. Ngày tựu trường: Ngày 01/9/2020.

2. Ngày khai giảng năm học: Ngày 05/9/2020.

3. Kết thúc học kỳ I trước ngày 16/01/2021; hoàn thành kế hoạch giáo dục học kỳ II trước ngày 25/5/2021 và kết thúc năm học trước ngày 31/5/2021.

4. Xét công nhận hoàn thành chương trình tiểu học và xét công nhận tốt nghiệp trung học cơ sở trước ngày 15/6/2021.

5. Hoàn thành tuyển sinh vào lớp 1 và lớp 6 năm học 2021-2022 trước ngày 15/8/2021.

6. Hoàn thành tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2021-2022 trước ngày 31/7/2021.

7. Thi tốt nghiệp trung học phổ thông, thi học sinh giỏi quốc gia và thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

8. Các cuộc thi cấp tỉnh, Sở Giáo dục và Đào tạo xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện.

9. Các ngày nghỉ lễ trong năm học thực hiện theo quy định hiện hành. Riêng lịch nghỉ Tết Nguyên đán Tân Sửu - 2021 thực hiện như sau:

- Đối với cán bộ, công chức, viên chức: Thực hiện theo quy định của Luật Lao động và các văn bản hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo, UBND tỉnh Hà Tĩnh.

- Đối với học sinh: Bắt đầu từ ngày 08 tháng 02 năm 2021 (ngày 27 tháng Chạp năm Canh Tý) đến hết ngày 16 tháng 02 năm 2021 (ngày 5 tháng Giêng năm Tân Sửu).

Trong trường hợp xảy ra tình huống bất thường (thiên tai, dịch bệnh, hỏa hoạn,..) không thể tổ chức dạy học, hiệu trưởng nhà trường chủ động cho học sinh nghỉ học sau khi báo cáo cho cấp quản lý trực tiếp và chính quyền địa phương; sau đó bố trí dạy, học bù nghiêm túc, đảm bảo chương trình, kế hoạch năm học.

Điều 2. Giao Sở Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo, hướng dẫn các cấp học triển khai thực hiện nghiêm túc khung kế hoạch thời gian năm học 2020-2021.

Điều 3. Quyết định có hiệu lực từ ngày ký ban hành;

Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3
- Bộ Giáo dục và Đào tạo; (để
- TTr Tỉnh ủy, TTr HĐND tỉnh; (báo cáo
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Chánh VP, PVP Trần Tuấn Nghĩa;
- Trung tâm TT-CB-TH;
- Lưu: VT, VX.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Đặng Quốc Vinh

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 2615/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu2615/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành13/08/2020
Ngày hiệu lực13/08/2020
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcGiáo dục
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhậtnăm ngoái
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 2615/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 2615/QĐ-UBND 2020 kế hoạch thời gian năm học 2020 2021 giáo dục mầm non Hà Tĩnh


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 2615/QĐ-UBND 2020 kế hoạch thời gian năm học 2020 2021 giáo dục mầm non Hà Tĩnh
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu2615/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Hà Tĩnh
        Người kýĐặng Quốc Vinh
        Ngày ban hành13/08/2020
        Ngày hiệu lực13/08/2020
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcGiáo dục
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhậtnăm ngoái

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 2615/QĐ-UBND 2020 kế hoạch thời gian năm học 2020 2021 giáo dục mầm non Hà Tĩnh

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 2615/QĐ-UBND 2020 kế hoạch thời gian năm học 2020 2021 giáo dục mầm non Hà Tĩnh

           • 13/08/2020

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 13/08/2020

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực