Quyết định 263/QĐ-NH14

Quyết định 263/QĐ-NH14 năm 1995 sửa đổi Qui chế bảo lãnh và tái bảo lãnh vay vốn nước ngoài kèm theo Quyết định 23/QĐ-NH14 năm 1994 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước.

Quyết định 263/QĐ-NH14 Qui chế bảo lãnh và tái bảo lãnh vay vốn nước ngoài sửa đổi Quyết định 23/QĐ-NH14 đã được thay thế bởi Quyết định 283/2000/QĐ-NHNN14 Quy chế bảo lãnh ngân hàng và được áp dụng kể từ ngày 09/09/2000.

Nội dung toàn văn Quyết định 263/QĐ-NH14 Qui chế bảo lãnh và tái bảo lãnh vay vốn nước ngoài sửa đổi Quyết định 23/QĐ-NH14


NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 263/QĐ-NH14

Hà Nội, ngày 19 tháng 9 năm 1995

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC SỬA MỘT SỐ ĐIỀU CỦA QUY CHẾ BẢO LÃNH VÀ TÁI BẢO LÃNH VAY VỐN NƯỚC NGOÀI BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 23/QĐ-NH14 NGÀY 21-02-1994 CỦA THỐNG ĐỐC NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC

THỐNG ĐỐC NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC

Căn cứ Pháp lệnh Ngân hàng Nhà nước ngày 24-5-1990;
Căn cứ Nghị định số 15-CP ngày 02-3-1993 của Chính phủ về nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm quản lý Nhà nước của Bộ, cơ quan ngang Bộ;
Căn cứ Nghị định số: 58/CP ngày 30-8-1993 của Chính phủ về việc ban hành Quy chế quản lý vay và trả nợ nước ngoài.
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tín dụng Ngân hàng Nhà nước
.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Sửa một số Điều của Quy chế bảo lãnh và tái bảo lãnh vay vốn nước ngoài ban hành kèm theo Quyết định số 23/QĐ-NH4 ngày 21-2-1994 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước:

1.1. Sửa nội dung đoạn "Để phân tán khả năng rủi ro, tổng số tiền nhận bảo lãnh và tái bảo lãnh cho một khách hàng không quá 10% và cho mười khách hàng lớn nhất không quá 30% tổng mức bảo lãnh và tái bảo lãnh (dự kiến) của Ngân hàng nhận bảo lãnh và tái bảo lãnh" của Điều 10 thành: "Để phân tán khả năng rủi ro, tổng số tiền nhận bảo lãnh, tái bảo lanh cho một khách hàng không quá 10% vốn tự có của Ngân hàng nhận bảo lãnh, tái bảo lãnh. Trường hợp Ngân hàng nhận bảo lãnh, tái bảo lãnh có nhu cầu bảo lãnh, tái bảo lãnh cao hơn 10% vốn tự có, phải có văn bản đề nghị Ngân hàng Nhà nước Trung ương cho phép và chỉ được thực hiện khi có văn bản chấp thuận của Ngân hàng Nhà nước Trung ương".

1.2. Bỏ các từ "Từ 1990 về trước" trong ý thứ 8 của điểm 11.1.1, trong ý thứ 2 của điểm 11.1.2 và trong ý thứ 2 của điểm 11.2 của Điều 11.

Điều 2: Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các Quy định trước đây trái với Quyết định này đều bãi bỏ.

Điều 3: Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ tín dụng, Vụ trưởng Vụ quản lý Ngoại hối, Vụ trưởng Vụ Nghiên cứu Kinh tế, Vụ trưởng Vụ Kế toán - Tài chính, Vụ trưởng Vụ các Định chế tài chính, Chánh Thanh tra, Vụ trưởng Vụ Tổng kiểm soát, Giám đốc Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan ở Ngân hàng Nhà nước Trung ương; Giám đốc chi nhánh Ngân hàng Nhà nước tỉnh, thành phố; Tổng giám đốc (Giám đốc) các Ngân hàng Thương mại, Ngân hàng Đầu tư và Phát triển chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

Nguyễn Đoan Hùng

(Đã Ký)

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 263/QĐ-NH14

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu263/QĐ-NH14
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành19/09/1995
Ngày hiệu lực19/09/1995
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Tiền tệ - Ngân hàng
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 09/09/2000
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 263/QĐ-NH14

Lược đồ Quyết định 263/QĐ-NH14 Qui chế bảo lãnh và tái bảo lãnh vay vốn nước ngoài sửa đổi Quyết định 23/QĐ-NH14


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 263/QĐ-NH14 Qui chế bảo lãnh và tái bảo lãnh vay vốn nước ngoài sửa đổi Quyết định 23/QĐ-NH14
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu263/QĐ-NH14
       Cơ quan ban hànhNgân hàng Nhà nước
       Người kýNguyễn Đoan Hùng
       Ngày ban hành19/09/1995
       Ngày hiệu lực19/09/1995
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Tiền tệ - Ngân hàng
       Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 09/09/2000
       Cập nhật3 năm trước

       Văn bản được dẫn chiếu

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Quyết định 263/QĐ-NH14 Qui chế bảo lãnh và tái bảo lãnh vay vốn nước ngoài sửa đổi Quyết định 23/QĐ-NH14

          Lịch sử hiệu lực Quyết định 263/QĐ-NH14 Qui chế bảo lãnh và tái bảo lãnh vay vốn nước ngoài sửa đổi Quyết định 23/QĐ-NH14