Quyết định 263/QĐ-UBND

Quyết định 263/QĐ-UBND năm 2011 ủy quyền Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện cho phép thành lập; chia, tách; sáp nhập; hợp nhất; giải thể; đổi tên và phê duyệt Điều lệ đối với hội có phạm vi hoạt động trong xã, phường, thị trấn thuộc tỉnh Đồng Nai

Quyết định 263/QĐ-UBND 2011 ủy quyền thành lập chia sáp nhập giải thể đổi tên Điều lệ hội Đồng Nai đã được thay thế bởi Quyết định số 01/2013/QĐ-UBND Quản lý hội và quỹ xã hội quỹ từ thiện Đồng Nai và được áp dụng kể từ ngày 17/01/2013.

Nội dung toàn văn Quyết định 263/QĐ-UBND 2011 ủy quyền thành lập chia sáp nhập giải thể đổi tên Điều lệ hội Đồng Nai


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐỒNG NAI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 263/QĐ-UBND

Biên Hòa, ngày 27 tháng 01 năm 2011

 

QUYẾT ĐỊNH

ỦY QUYỀN CHỦ TỊCH UBND CẤP HUYỆN CHO PHÉP THÀNH LẬP; CHIA, TÁCH; SÁP NHẬP; HỢP NHẤT; GIẢI THỂ; ĐỔI TÊN VÀ PHÊ DUYỆT ĐIỀU LỆ ĐỐI VỚI HỘI CÓ PHẠM VI HOẠT ĐỘNG TRONG XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21/4/2010 của Chính phủ quy định về tổ chức hoạt động và quản lý hội;

Theo đề nghị Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 103/TTr-SNV ngày 17/01/2011,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ủy quyền Chủ tịch UBND các huyện, thị xã Long Khánh, thành phố Biên Hòa cho phép thành lập; chia, tách; sáp nhập; hợp nhất; giải thể; đổi tên và phê duyệt điều lệ hội đối với hội có phạm vi hoạt động trong xã, phường, thị trấn.

Điều 2. Thời hạn ủy quyền được thực hiện kể từ ngày Quyết định này có hiệu lực thi hành đến khi có quy định khác thay thế Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21/4/2010 của Chính phủ.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc Sở Nội vụ, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã Long Khánh, thành phố Biên Hòa và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

CHỦ TỊCH
Võ Văn Một

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 263/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu263/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành27/01/2011
Ngày hiệu lực27/01/2011
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Văn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 17/01/2013
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 263/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 263/QĐ-UBND 2011 ủy quyền thành lập chia sáp nhập giải thể đổi tên Điều lệ hội Đồng Nai


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 263/QĐ-UBND 2011 ủy quyền thành lập chia sáp nhập giải thể đổi tên Điều lệ hội Đồng Nai
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu263/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Đồng Nai
        Người kýVõ Văn Một
        Ngày ban hành27/01/2011
        Ngày hiệu lực27/01/2011
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Văn hóa - Xã hội
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 17/01/2013
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 263/QĐ-UBND 2011 ủy quyền thành lập chia sáp nhập giải thể đổi tên Điều lệ hội Đồng Nai

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 263/QĐ-UBND 2011 ủy quyền thành lập chia sáp nhập giải thể đổi tên Điều lệ hội Đồng Nai