Quyết định 2631/QĐ-UBND

Quyết định 2631/QĐ-UBND phê duyệt đơn giá muối hạt trắng, công trộn muối I-ốt, trợ cước vận chuyển để cấp muối I-ốt cho hộ đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Bình Định năm 2015

Nội dung toàn văn Quyết định 2631/QĐ-UBND đơn giá muối hạt trắng công trộn cấp muối Iốt đồng bào thiểu số Bình Định


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2631/QĐ-UBND

Bình Định, ngày 28 tháng 7 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT ĐƠN GIÁ MUỐI HẠT TRẮNG, CÔNG TRỘN MUỐI I-ỐT, TRỢ CƯỚC VẬN CHUYỂN ĐỂ CẤP MUỐI I-ỐT CHO HỘ ĐỒNG BÀO DÂN TỘC THIỂU SỐ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NĂM 2015.

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Quyết định số 370/QĐ-UBND ngày 03/02/2015 của UBND tỉnh về việc phê duyệt kế hoạch vốn thực hiện chính sách cấp muối I-ốt cho hộ đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh năm 2015;

Xét đề nghị của Sở Tài chính tại Văn bản số 2328/STC-GCS ngày 23/7/2015,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt đơn giá muối hạt trắng, công trộn muối I-ốt, trợ cước vận chuyển để cấp muối I-ốt cho đồng bào dân tộc thiểu số năm 2015 như Phụ lục kèm theo.

Điều 2. Ban Dân tộc tỉnh chủ trì phối hợp với Sở Tài chính hướng dẫn đơn vị cung ứng mặt hàng muối I-ốt thực hiện theo quy định hiện hành của Nhà nước.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Trưởng ban Dân tộc tỉnh, Giám đốc các Sở: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Y tế, Giám đốc Công ty Cổ phần Muối và thực phẩm Bình Định và Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

 

 

KT.CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Thị Thu Hà

 

PHỤ LỤC

ĐƠN GIÁ MUỐI HẠT TRẮNG, CÔNG TRỘN MUỐI I-ỐT, TRỢ CƯỚC VẬN CHUYỂN ĐỂ CẤP MUỐI I-ỐT CHO HỘ ĐỒNG BÀO DÂN TỘC THIỂU SỐ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NĂM 2015.
(Ban hành kèm theo Quyết định số 2631/QĐ-UBND ngày 28/7/2015 của Chủ tịch UBND tỉnh)

TT

Danh mục

ĐVT

Đơn giá phê duyệt

Ghi chú

1.

Muối sạch hạt trắng nhập kho tại Công ty cổ phần Muối và thực phẩm Bình Định; trong đó:

đ/kg

3.936

 

1.1

Muối nguyên liệu ngoài đồng:

đ/kg

1.025

 

1.2

Chi phí khác:

 

 

 

Chi phí sản xuất muối sạch (vào bao, tịnh qua cân, bốc vác, vận chuyển đến khu sản xuất muối sạch, công khoán sản xuất muối sạch…)

đ/kg

1.388

 

Chi phí nhập kho dự trữ (vào bao, tịnh qua cân, bốc vác, vận chuyển đến kho…)

đ/kg

1.523

 

2.

Tiền công trộn muối I-ốt, đóng bao bì, vào bao nhập kho

đ/tấn

955.950

 

3.

Trợ cước vận chuyển: Cước vận chuyển từ Công ty Cổ phần Muối và Thực phẩm Bình Định đến các xã có đồng bào dân tộc thiểu số đang sinh sống, cụ thể như sau:

 

 

 

3.1

Huyện Vĩnh Thạnh

đ/tấn

419.233

 

Riêng Xã Vĩnh Sơn

đ/tấn

545.002

 

3.2

Huyện Vân Canh

đ/tấn

434.055

 

Riêng Xã Canh Liên

đ/tấn

564.272

 

3.3

Huyện An Lão

đ/tấn

510.274

 

Riêng Xã An Toàn, Xã An Nghĩa

đ/tấn

663.357

 

3.4

Huyện Hoài Ân

đ/tấn

417.905

 

3.5

Huyện Tây Sơn

đ/tấn

357.053

 

3.6

Huyện Phù Cát

đ/tấn

423.166

 

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 2631/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu2631/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành28/07/2015
Ngày hiệu lực28/07/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Tài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 2631/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 2631/QĐ-UBND đơn giá muối hạt trắng công trộn cấp muối Iốt đồng bào thiểu số Bình Định


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 2631/QĐ-UBND đơn giá muối hạt trắng công trộn cấp muối Iốt đồng bào thiểu số Bình Định
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu2631/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Bình Định
        Người kýTrần Thị Thu Hà
        Ngày ban hành28/07/2015
        Ngày hiệu lực28/07/2015
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Tài chính nhà nước
        Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 2631/QĐ-UBND đơn giá muối hạt trắng công trộn cấp muối Iốt đồng bào thiểu số Bình Định

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 2631/QĐ-UBND đơn giá muối hạt trắng công trộn cấp muối Iốt đồng bào thiểu số Bình Định

            • 28/07/2015

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 28/07/2015

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực