Quyết định 2636/QĐ-UBND

Quyết định 2636/QĐ-UBND năm 2014 về mức hỗ trợ cho cán bộ, công chức cấp xã, người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, làng khi tham gia học các lớp bồi dưỡng chính quyền cơ sở do tỉnh Bình Định ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 2636/QĐ-UBND 2014 mức hỗ trợ cán bộ công chức bồi dưỡng chính quyền cơ sở Bình Định


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2636/QĐ-UBND

Bình Định, ngày 12 tháng 08 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC QUY ĐỊNH MỨC HỖ TRỢ CHO CÁN BỘ, CÔNG CHỨC CẤP XÃ, NGƯỜI HOẠT ĐỘNG KHÔNG CHUYÊN TRÁCH Ở CẤP XÃ, Ở THÔN, LÀNG KHI THAM GIA HỌC CÁC LỚP BỒI DƯỠNG CHÍNH QUYỀN CƠ SỞ

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND tỉnh ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06/6/2003 của Chính phủ về việc quy định chi tiết hướng dẫn Luật Ngân sách nhà nước;

Căn cứ Thông tư số 139/2010/TT-BTC ngày 21/9/2010 của Bộ Tài chính quy định việc lập dự toán, quản lý và sử dụng kinh phí từ ngân sách nhà nước dành cho công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức;

Căn cứ Văn bản số 71/HĐND ngày 29/7/2014 của Thường trực HĐND tỉnh về việc thỏa thuận điều chỉnh mức hỗ trợ thêm tiền ăn, ở, sinh hoạt phí cho cán bộ cấp xã, người hoạt động không chuyên trách ở thôn, làng khi tham gia học các lớp tập huấn ở cơ sở;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính và Giám đốc Sở Nội vụ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Quy định mức hỗ trợ thêm tiền ăn cho cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn (gọi tắt là cấp xã) và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, làng khi tham gia học các lớp bồi dưỡng chính quyền cơ sở theo các mức cụ thể như sau:

1. Hỗ trợ thêm tiền ăn, ở, sinh hoạt phí mức 50.000 đồng/người/ngày đối với người hoạt động không chuyên trách ở thôn, làng.

2. Hỗ trợ thêm tiền ăn, ở, sinh hoạt phí mức 40.000 đồng/người/ngày đối với người hoạt động không chuyên trách cấp xã.

3. Hỗ trợ thêm tiền ăn, ở, sinh hoạt phí mức 30.000 đồng/người/ngày đối với cán bộ, công chức cấp xã.

4. Riêng cán bộ, công chức và người hoạt động không chuyên trách cấp xã (trừ thị trấn), người hoạt động không chuyên trách ở thôn, làng thuộc các huyện: An Lão, Hoài Ân, Vân Canh, Vĩnh Thạnh thì được hỗ trợ thêm tiền xe đi lại là 50.000 đồng/người/đợt đi học.

Nguồn kinh phí hỗ trợ: Từ nguồn kinh phí đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức nhà nước hàng năm.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 2848/QĐ-CTUBND ngày 16/11/2009 của UBND tỉnh về việc điều chỉnh mức hỗ trợ thêm tiền ăn cho cán bộ, xã, phường, thị trấn, thôn, làng khi tham gia học các lớp bồi dưỡng chính quyền cơ sở.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Tài chính, Nội vụ, Kế hoạch và Đầu tư, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH
Lê Hữu Lộc

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 2636/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu2636/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành12/08/2014
Ngày hiệu lực12/08/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật10 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 2636/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 2636/QĐ-UBND 2014 mức hỗ trợ cán bộ công chức bồi dưỡng chính quyền cơ sở Bình Định


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 2636/QĐ-UBND 2014 mức hỗ trợ cán bộ công chức bồi dưỡng chính quyền cơ sở Bình Định
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu2636/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Bình Định
       Người kýLê Hữu Lộc
       Ngày ban hành12/08/2014
       Ngày hiệu lực12/08/2014
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tài chính nhà nước
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật10 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 2636/QĐ-UBND 2014 mức hỗ trợ cán bộ công chức bồi dưỡng chính quyền cơ sở Bình Định

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 2636/QĐ-UBND 2014 mức hỗ trợ cán bộ công chức bồi dưỡng chính quyền cơ sở Bình Định

           • 12/08/2014

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 12/08/2014

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực