Quyết định 2651/QĐ-UBND

Quyết định 2651/QĐ-UBND năm 2013 về kết thúc thu phí hoàn vốn dự án chuyển nhượng quyền thu phí đường Điện Biên Phủ và đường Kinh Dương Vương, tiến hành thu phí hoàn vốn đầu tư dự án cầu Rạch Chiếc mới trên xa lộ Hà Nội do thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 2651/QĐ-UBND 2013 kết thúc thu phí hoàn vốn đường Điện Biên Phủ Kinh Dương Vương Hồ Chí Minh


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2651/QĐ-UBND

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 5 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ KẾT THÚC THU PHÍ HOÀN VỐN DỰ ÁN CHUYỂN NHƯỢNG QUYỀN THU PHÍ ĐƯỜNG ĐIỆN BIÊN PHỦ VÀ KINH DƯƠNG VƯƠNG, TIẾN HÀNH THU PHÍ HOÀN VỐN ĐẦU TƯ DỰ ÁN XÂY DỰNG CẦU RẠCH CHIẾC MỚI TRÊN XA LỘ HÀ NỘI

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Pháp lệnh Phí và lệ phí ngày 28 tháng 8 năm 2011;

Căn cứ Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03 tháng 6 năm 2002 và Nghị định số 24/2006/NĐ-CP ngày 06 tháng 3 năm 2006 của Chính phủ ban hành và sửa đổi bổ sung quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Phí và lệ phí;

Căn cứ Thông tư số 90/2004/TT-BTC ngày 07 tháng 9 năm 2004 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ;

Căn cứ Thông tư số 97/2006/TT-BTC ngày 16 tháng 10 năm 2006 của Bộ Tài chính hướng dẫn về Phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

Căn cứ Nghị quyết số 02/2013/NQ-HĐND ngày 01 tháng 3 năm 2013 của Hội đồng nhân dân thành phố Hồ Chí Minh khóa VIII, kỳ họp thứ tám, ngày 01 tháng 3 năm 2013;

Căn cứ Công văn số 236/HĐND ngày 20 tháng 5 năm 2013 của Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cho phép Công ty Cổ phần Đầu tư hạ tầng kỹ thuật thành phố Hồ Chí Minh làm thủ tục kết thúc việc thu phí hoàn vốn dự án chuyển nhượng quyền thu phí đường Điện Biên Phủ và đường Kinh Dương Vương theo lịch trình sau đây:

- Chấm dứt việc thu phí giao thông tại Trạm thu phí trên đường Kinh Dương Vương kể từ 12 giờ 00 ngày 31 tháng 3 năm 2013;

- Chấm dứt việc thu phí giao thông tại Trạm thu phí trên xa lộ Hà Nội kể từ 24 giờ 00 ngày 31 tháng 5 năm 2013.

Điều 2. Công ty Cổ phần Đầu tư hạ tầng kỹ thuật thành phố Hồ Chí Minh được phép duy trì Trạm thu phí trên xa lộ Hà Nội để tổ chức thu phí hoàn vốn đầu tư dự án Xây dựng cầu Rạch Chiếc mới trên xa lộ Hà Nội kể từ 0 giờ 00 ngày 01 tháng 6 năm 2013.

Điều 3. Mức giá cước dịch vụ sử dụng đường bộ tại Trạm thu phí trên xa lộ Hà Nội để hoàn vốn đầu tư dự án Xây dựng cầu Rạch Chiếc mới như sau:

Số thứ tự

Loại xe

Mệnh giá (đồng)

Vé lượt

Vé tháng

Vé quý

1

Xe lam, xe bông sen, xe công nông, máy kéo

4.000

120.000

300.000

2

Xe dưới 12 ghế ngồi, xe tải có tải trọng dưới 2 tấn và các loại xe buýt vận tải khách công cộng

10.000

300.000

800.000

3

Xe từ 12 ghế ngồi đến 30 ghế ngồi, xe có tải trọng từ 2 tấn đến dưới 4 tấn

15.000

450.000

1.200.000

4

Xe từ 31 ghế ngồi trở lên, xe có tải trọng từ 4 tấn đến dưới 10 tấn

22.000

660.000

1.800.000

5

Xe tải có tải trọng từ 10 tấn đến dưới 18 tấn và xe chở hàng bằng container 20 feet

40.000

1.200.000

3.200.000

6

Xe tải có tải trọng từ 18 tấn trở lên và xe chở hàng bằng container 40 feet

80.000

2.400.000

6.500.000

Các trường hợp miễn thu phí được thực hiện theo quy định tại Thông tư số 90/2004/TT-BTC ngày 07 tháng 9 năm 2004 của Bộ Tài chính về chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí dịch vụ sử dụng đường bộ.

Điều 4. Giao Giám đốc Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các sở ngành có liên quan để rà soát, tổ chức đàm phán với Công ty Cổ phần Đầu tư hạ tầng kỹ thuật thành phố Hồ Chí Minh, thống nhất phương án kết thúc, thanh lý Hợp đồng số 01/2002/HĐCN ngày 17 tháng 9 năm 2002 về chuyển nhượng quyền quản lý, thu phí giao thông đường Điện Biên Phủ (Xa lộ Hà Nội) và đường Hùng Vương nối dài (đường Kinh Dương Vương), điều chỉnh phương án tài chính của Hợp đồng số 01/2008/HĐCN ngày 02 tháng 12 năm 2008 về chuyển nhượng quyền quản lý, thu phí giao thông trên Xa lộ Hà Nội để hoàn vốn đầu tư dự án Xây dựng cầu Rạch Chiếc mới trên tuyến; trình Ủy ban nhân dân thành phố quyết định.

Điều 5. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 6. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, Thủ trưởng các sở - ban - ngành thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận - huyện, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần đầu tư hạ tầng kỹ thuật thành phố Hồ Chí Minh và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như điều 6;
- Thường trực Thành ủy;
- Thường trực HĐND/TP;
- TTUB: CT, các PCT;
- Các Ban HĐND/TP;
- VP Đoàn Đại biểu QH và HĐND/TP;
- Các Cơ quan báo đài;
- VPUB: các PVP;
- Các Phòng Chuyên viên;
- Lưu: VT, (ĐTMT-Thg) MH

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Lê Hoàng Quân

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 2651/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu2651/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành24/05/2013
Ngày hiệu lực24/05/2013
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcĐầu tư, Thuế - Phí - Lệ Phí, Giao thông - Vận tải
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật11 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 2651/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 2651/QĐ-UBND 2013 kết thúc thu phí hoàn vốn đường Điện Biên Phủ Kinh Dương Vương Hồ Chí Minh


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 2651/QĐ-UBND 2013 kết thúc thu phí hoàn vốn đường Điện Biên Phủ Kinh Dương Vương Hồ Chí Minh
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu2651/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhThành phố Hồ Chí Minh
       Người kýLê Hoàng Quân
       Ngày ban hành24/05/2013
       Ngày hiệu lực24/05/2013
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcĐầu tư, Thuế - Phí - Lệ Phí, Giao thông - Vận tải
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật11 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 2651/QĐ-UBND 2013 kết thúc thu phí hoàn vốn đường Điện Biên Phủ Kinh Dương Vương Hồ Chí Minh

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 2651/QĐ-UBND 2013 kết thúc thu phí hoàn vốn đường Điện Biên Phủ Kinh Dương Vương Hồ Chí Minh

           • 24/05/2013

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 24/05/2013

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực