Quyết định 2656/QĐ-UBND

Quyết định 2656/QĐ-UBND năm 2017 về quy định mức thu và miễn, giảm giá dịch vụ sử dụng đường bộ tuyến cao tốc Liên Khương - chân đèo Prenn trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

Nội dung toàn văn Quyết định 2656/QĐ-UBND 2017 miễn giảm giá dịch vụ sử dụng đường bộ Lâm Đồng


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LÂM ĐỒNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2656/QĐ-UBND

Lâm Đồng, ngày 07 tháng 12 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC QUY ĐỊNH MỨC THU VÀ MIỄN, GIẢM GIÁ DỊCH VỤ SỬ DỤNG ĐƯỜNG BỘ TUYẾN CAO TỐC LIÊN KHƯƠNG - CHÂN ĐÈO PRENN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LÂM ĐỒNG

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Giá ngày 20/6/2012; Luật Phí và lệ phí ngày 25/11/2015;

Căn cứ Nghị định số 177/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giá;

Căn cứ Nghị định số 149/2016/NĐ-CP ngày 11/11/2016 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 177/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giá;

Căn cứ Nghị định số 120/2016/NĐ-CP ngày 23/8/2016 của Chính phủ hướng dẫn Luật Phí và lệ phí;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Quy định mức thu và miễn, giảm giá dịch vụ sử dụng đường bộ tuyến cao tốc Liên Khương - chân đèo Prenn trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng; cụ thể như sau:

1. Mức thu giá mới áp dụng cho tất cả các phương tiện lưu thông (đã bao gồm thuế giá trị gia tăng):

Số TT

Phương tiện chịu phí

Mức thu (đồng/vé/lượt)

1

Xe dưới 12 ghế ngồi, xe tải có trọng tải dưới 2 tấn

30.000

2

Xe từ 12 ghế ngồi đến 30 ghế ngồi; xe tải có tải trọng từ 2 tấn đến dưới 4 tấn

40.000

3

Xe từ 31 ghế ngồi trở lên; xe tải có trọng tải từ 4 tấn đến dưới 10 tấn

50.000

4

Xe có tải trọng từ 10 tấn đến dưới 18 tấn; xe chở hàng bằng Container 20 fit

85.000

5

Xe tải có trọng tải từ 18 tấn trở lên; xe chở hàng bằng Container 40 fit

170.000

2. Giảm giá áp dụng đối với các phương tiện đăng ký lưu thông chính chủ (trừ các phương tiện đăng ký kinh doanh) có hộ khẩu thuộc địa bàn các xã Hiệp An, xã Hiệp Thạnh và một phần thị trấn Liên Nghĩa (khu vực dân cư từ vòng xoay Liên Khương đến cu Bng Lai), huyện Đức Trọng; xã Đạ Ròn và thị trn Thạnh Mỹ, huyện Đơn Dương:

Số TT

Phương tiện chịu phí

Mức thu (đồng/vé/lượt)

1

Xe dưới 12 ghế ngồi, xe tải có trọng tải dưới 2 tấn

15.000

2

Xe từ 12 ghế ngồi đến 30 ghế ngồi; xe tải có tải trọng từ 2 tấn đến dưới 4 tấn

20.000

3

Xe từ 31 ghế ngồi trở lên; xe tải có trọng tải từ 4 tấn đến dưới 10 tấn

25.000

4

Xe có tải trọng từ 10 tấn đến dưới 18 tấn; xe chở hàng bằng Container 20 fit

40.000

5

Xe tải có trọng tải từ 18 tấn trở lên; xe chở hàng bằng Container 40 fit

80.000

3. Miễn giá dịch vụ sử dụng đường bộ đối với xe buýt hoạt động trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.

4. Mức thu nêu trên áp dụng từ ngày 18/12/2017.

Điều 2. Tổ chức thực hiện:

1. Giám đốc Công ty TNHH Hùng Phát có trách nhiệm phối hợp với Sở Tài chính, Sở Giao thông Vận tải để tổ chức thực hiện theo đúng quy định.

2. Giao Sở Tài chính căn cứ vào tình hình thực tế trong quá trình thu giá dịch vụ sử dụng đường bộ nêu trên và Phương án tài chính dự án đường cao tốc sân bay Liên Khương - chân đèo Prenn do Nhà đầu tư lập, tham mưu UBND tỉnh quy định mức thu cụ thể áp dụng từ ngày 01/01/2021.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Tài chính, Giao thông Vận tải; Cục Trưởng Cục Thuế tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện: Đức Trọng, Đơn Dương; Giám đốc Công ty TNHH Hùng Phát và Thủ trưởng các cơ quan đơn vị, các tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này kể từ ngày ký./.

 

 

Nơi nhận:
- TT TU, TT HĐND tỉnh;
- CT và các PCT UBND tỉnh;
- Như điều 3;
- LĐVP;
- Lưu VT, GT, TC.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Yên

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 2656/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu2656/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành07/12/2017
Ngày hiệu lực07/12/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Giao thông - Vận tải
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 2656/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 2656/QĐ-UBND 2017 miễn giảm giá dịch vụ sử dụng đường bộ Lâm Đồng


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 2656/QĐ-UBND 2017 miễn giảm giá dịch vụ sử dụng đường bộ Lâm Đồng
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu2656/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Lâm Đồng
        Người kýNguyễn Văn Yên
        Ngày ban hành07/12/2017
        Ngày hiệu lực07/12/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Giao thông - Vận tải
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 2656/QĐ-UBND 2017 miễn giảm giá dịch vụ sử dụng đường bộ Lâm Đồng

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 2656/QĐ-UBND 2017 miễn giảm giá dịch vụ sử dụng đường bộ Lâm Đồng

            • 07/12/2017

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 07/12/2017

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực