Quyết định 2660/QĐ-BYT

Quyết định 2660/QĐ-BYT năm 2016 áp dụng cơ chế hải quan một cửa quốc gia đối với thủ tục hành chính nhập khẩu thuốc thành phẩm có số đăng ký lưu hành tại Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 2660/QĐ-BYT áp dụng cơ chế hải quan một cửa quốc gia nhập khẩu thuốc thành phẩm 2016


BỘ Y TẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2660/QĐ-BYT

Hà Nội, ngày 17 tháng 06 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

ÁP DỤNG CƠ CHẾ HẢI QUAN MỘT CỬA QUỐC GIA ĐỐI VỚI THỦ TỤC HÀNH CHÍNH NHẬP KHẨU THUỐC THÀNH PHẨM CÓ SỐ ĐĂNG KÝ LƯU HÀNH TẠI VIỆT NAM

BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ

Căn cứ Luật Dược số 34/2005-QH11 ngày 14 tháng 6 năm 2005;

Căn cứ Nghị định số 63/2012/NĐ-CP ngày 31 tháng 8 năm 2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế;

Căn cứ Quyết định số 48/2011/QĐ-TTg ngày 31 tháng 8 năm 2011 của Thủ tướng Chính ph về việc thí điểm thực hiện cơ chế hải quan một cửa quốc gia;

Căn cứ Thông tư số 47/2010/TT-BYT ngày 29 tháng 12 năm 2010 của Bộ Y tế hướng dẫn hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu thuốc và bao bì tiếp xúc trực tiếp với thuốc;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 178/2015/TTLT-BTC-BNNPTNT-BTNMT-BYT ngày 12 tháng 11 năm 2015 của Bộ Tài chính, Bộ Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn, Bộ Tài nguyên & Môi trường, Bộ Y tế hướng dẫn thực hiện Cơ chế một cửa quốc gia;

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục quản lý Dược - Bộ Y tế;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Áp dụng chế hải quan một cửa quốc gia đối với thủ tục hành chính một cửa

1. n thủ tục hành chính:

Thủ tục nhập khẩu thuốc thành phẩm có số đăng ký lưu hành tại Việt Nam (trừ các thuốc chứa hoạt chất gây nghiện, hướng tâm thần và tiền chất dùng làm thuốc) thực hiện theo quy định tại Thông tư số 47/2010/TT-BYT ngày 29/12/2010 của Bộ Y tế hướng dẫn hoạt động xuất khẩu, nhập khu thuốc và bao bì tiếp xúc trực tiếp với thuốc.

2. Kết quả thủ tục hành chính:

Quyết định cấp số đăng ký và các văn bn liên quan đến thông tin thuốc trong quá trình lưu hành có chký và con dấu của Cục Quản lý Dược - Bộ Y tế trên hệ thống hải quan một cửa quốc gia có giá trị pháp lý tương đương với bản giấy và dược công bố công khai trên cng thông tin điện tử quốc gia.

Điều 2. Địa điểm, cơ quan thực hiện, điều kiện tham gia

1. Địa điểm thực hiện: Trên toàn quốc

2. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính quy định tại Điều 1 Quyết định này, bao gồm:

a) Cục Quản lý Dược và các đơn vị thuộc Bộ Y tế;

b) Tổng cục Hi quan và Cục Hải quan trực thuộc Tng cục Hải quan

3. Đối tượng và điều kiện tham gia cơ chế hải quan một cửa quốc gia:

a) Tất cả các doanh nghiệp có Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc với phạm vi nhập khu thuốc được phép tham gia thực hiện cơ chế hải quan một ca quốc gia.

b) Các đơn vị chưa tham gia thực hiện cơ chế hải quan một cửa quốc gia vẫn tiếp tục thực hiện việc nhập khu thuốc bằng cách sử dụng bản chính hoặc bn sao hợp lệ Giấy phép lưu hành sn phẩm hoặc Quyết định cấp số đăng ký lưu hành; các văn bản cho phép thay đi, bổ sung, đính chính khác (nếu có) xuất trình trực tiếp khi làm thủ tục thông quan tại Hải quan cửa khẩu.

Điều 3. Lộ trình thc hiện cơ chế hải quan một cửa quốc gia

1. Thời gian thực hiện thí điểm cơ chế hải quan một cửa quốc gia áp dụng từ ngày 15/6/2016 đến hết ngày 31/12/2016.

2. Từ ngày 01/01/2017, tất cả các doanh nghiệp nhập khu thuốc thành phẩm có số đăng ký lưu hành tại Việt Nam thực hiện theo cơ chế hải quan một cửa quốc gia.

Điều 4. Điều khoản thi hành

1. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

2. Trường hợp xảy ra sự cố lỗi hệ thống trong quá trình áp dụng thtục hi quan một cửa, các cơ quan quy định tại Khoản 2 Điều 2 của Quyết định này có trách nhiệm xử lý lô hàng nhập khu bảo đảm theo đúng thời gian quy định.

3. Cục trưởng Cục quản lý Dược, Cục trưởng Cục Công nghệ thông tin, Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm, Chánh Văn phòng Bộ, Trưởng các đơn vị thuộc Bộ Y tế và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Các Thứ
trưng (để phối hợp chỉ đạo);
- Tổng cục Hải quan - Bộ Tài chính (để phối hợp);
- Ban chỉ đạo 389/TW;
- Cục Qu
n lý Thị trường - Bộ Công Thương;
- Cục Thương mại
điện t - Bộ Công Thương;
- Cổng TTĐT Văn phòng Chính phủ;
- S
Y tế các tnh, thành phố trực thuộc TW;
- Lưu: VT, QLD (02).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Thanh Long

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 2660/QĐ-BYT

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu2660/QĐ-BYT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành17/06/2016
Ngày hiệu lực17/06/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThể thao - Y tế, Xuất nhập khẩu
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 2660/QĐ-BYT

Lược đồ Quyết định 2660/QĐ-BYT áp dụng cơ chế hải quan một cửa quốc gia nhập khẩu thuốc thành phẩm 2016


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 2660/QĐ-BYT áp dụng cơ chế hải quan một cửa quốc gia nhập khẩu thuốc thành phẩm 2016
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu2660/QĐ-BYT
        Cơ quan ban hànhBộ Y tế
        Người kýNguyễn Thanh Long
        Ngày ban hành17/06/2016
        Ngày hiệu lực17/06/2016
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThể thao - Y tế, Xuất nhập khẩu
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 2660/QĐ-BYT áp dụng cơ chế hải quan một cửa quốc gia nhập khẩu thuốc thành phẩm 2016

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 2660/QĐ-BYT áp dụng cơ chế hải quan một cửa quốc gia nhập khẩu thuốc thành phẩm 2016

            • 17/06/2016

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 17/06/2016

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực