Quyết định 2664/QĐ-NHNN

Quyết định 2664/QĐ-NHNN năm 2009 về lãi suất tái cấp vốn, lãi suất tái chiết khấu, lãi suất cho vay qua đêm trong thanh toán điện tử liên ngân hàng và cho vay bù đắp thiếu hụt vốn trong thanh toán bù trừ của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đối với các ngân hàng do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước ban hành

Quyết định 2664/QĐ-NHNN lãi suất tái cấp vốn tái chiết khấu cho vay qua đêm trong thanh toán điện tử liên ngân hàng vay bù đắp thiếu hụt vốn đã được thay thế bởi Quyết định 2620/QĐ-NHNN lãi suất tái cấp vốn, chiết khấu và được áp dụng kể từ ngày 05/11/2010.

Nội dung toàn văn Quyết định 2664/QĐ-NHNN lãi suất tái cấp vốn tái chiết khấu cho vay qua đêm trong thanh toán điện tử liên ngân hàng vay bù đắp thiếu hụt vốn


NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC
VIỆT NAM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------------

Số: 2664/QĐ-NHNN

Hà Nội, ngày 25 tháng 11 năm 2009

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ LÃI SUẤT TÁI CẤP VỐN, LÃI SUẤT TÁI CHIẾT KHẤU, LÃI SUẤT CHO VAY QUA ĐÊM TRONG THANH TOÁN ĐIỆN TỬ LIÊN NGÂN HÀNG VÀ CHO VAY BÙ ĐẮP THIẾU HỤT VỐN TRONG THANH TOÁN BÙ TRỪ CỦA NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM ĐỐI VỚI CÁC NGÂN HÀNG

THỐNG ĐỐC NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC

Căn cứ Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam năm 1997; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam năm 2003;
Căn cứ Nghị định số 96/2008/NĐ-CP ngày 26 tháng 8 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Chính sách tiền tệ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Quy định các mức lãi suất của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam như sau:

1. Lãi suất tái cấp vốn: 8,0%/năm

2. Lãi suất tái chiết khấu: 6,0%/năm.

3. Lãi suất cho vay qua đêm trong thanh toán điện tử liên ngân hàng và cho vay bù đắp thiếu hụt trong thanh toán bù trừ của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đối với các ngân hàng: 8,0%/năm.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 12 năm 2009, thay thế Quyết định số 837/QĐ-NHNN ngày 10 tháng 4 năm 2009 về lãi suất tái cấp vốn, lãi suất tái chiết khấu, lãi suất cho vay qua đêm trong thanh toán điện tử liên ngân hàng và cho vay bù đắp thiếu hụt vốn trong thanh toán bù trừ của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đối với các ngân hàng.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Chính sách tiền tệ và Thủ trưởng các đơn vị thuộc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc (Giám đốc) tổ chức tín dụng chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Ban lãnh đạo NHNN;
- Lưu: VP, Vụ CSTT.

THỐNG ĐỐC
Nguyễn Văn Giàu

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 2664/QĐ-NHNN

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu2664/QĐ-NHNN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành25/11/2009
Ngày hiệu lực01/12/2009
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTiền tệ - Ngân hàng
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 05/11/2010
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 2664/QĐ-NHNN

Lược đồ Quyết định 2664/QĐ-NHNN lãi suất tái cấp vốn tái chiết khấu cho vay qua đêm trong thanh toán điện tử liên ngân hàng vay bù đắp thiếu hụt vốn


Văn bản bị đính chính

  Văn bản được hướng dẫn

   Văn bản đính chính

    Văn bản hiện thời

    Quyết định 2664/QĐ-NHNN lãi suất tái cấp vốn tái chiết khấu cho vay qua đêm trong thanh toán điện tử liên ngân hàng vay bù đắp thiếu hụt vốn
    Loại văn bảnQuyết định
    Số hiệu2664/QĐ-NHNN
    Cơ quan ban hànhNgân hàng Nhà nước
    Người kýNguyễn Văn Giàu
    Ngày ban hành25/11/2009
    Ngày hiệu lực01/12/2009
    Ngày công báo...
    Số công báo
    Lĩnh vựcTiền tệ - Ngân hàng
    Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 05/11/2010
    Cập nhật4 năm trước

    Văn bản được dẫn chiếu

     Văn bản hướng dẫn

      Văn bản được hợp nhất

       Văn bản gốc Quyết định 2664/QĐ-NHNN lãi suất tái cấp vốn tái chiết khấu cho vay qua đêm trong thanh toán điện tử liên ngân hàng vay bù đắp thiếu hụt vốn

       Lịch sử hiệu lực Quyết định 2664/QĐ-NHNN lãi suất tái cấp vốn tái chiết khấu cho vay qua đêm trong thanh toán điện tử liên ngân hàng vay bù đắp thiếu hụt vốn