Quyết định 267/2007/QĐ-UBND

Quyết định 267/2007/QĐ-UBND quy định mức thu, chế độ quản lý và sử dụng phí đò ngang trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên

Quyết định 267/2007/QĐ-UBND quy định phí đò ngang địa bàn Thái Nguyên đã được thay thế bởi Quyết định 57/2016/QĐ-UBND bãi bỏ quyết định có nội dung quy định về phí lệ phí Thái Nguyên và được áp dụng kể từ ngày 01/01/2017.

Nội dung toàn văn Quyết định 267/2007/QĐ-UBND quy định phí đò ngang địa bàn Thái Nguyên


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THÁI NGUYÊN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 267/2007/QĐ-UBND

Thái Nguyên, ngày 02 tháng 02 năm 2007

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC QUY ĐỊNH MỨC THU, CHẾ ĐỘ QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG PHÍ ĐÒ NGANG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THÁI NGUYÊN

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THÁI NGUYÊN

Căn cứ vào Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Pháp lệnh số 38/2001/PL-UBTV-QH10 ngày 28/8/2001 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về Phí, lệ phí; Nghị định số 57/2002/NĐ-CP và Nghị định số 24/2006/NĐ-CP ngày 06/3/2006 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03/6/2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Phí và lệ phí;

Căn cứ Thông tư số 63/2002/TT-BTC và Thông tư số 45/2006/TT-BTC của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Thông tư 63/2002/TT-BTC ngày 24/7/2002 hướng dẫn thực hiện các quy định pháp luật về phí và lệ phí;

Căn cứ Thông tư số 97/2006/TT-BTC ngày 16/10/2006 của Bộ Tài chính hướng dẫn về Phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố thuộc Trung ương;

Căn cứ Nghị quyết số 36/2006/NQ-HĐND ngày 15/12/2006 của Hội đồng nhân dân tỉnh Thái Nguyên khóa XI kỳ họp thứ 7 về điều chỉnh và bổ sung mức thu các loại phí, lệ phí thuộc tỉnh Thái Nguyên quản lý;

Theo đề nghị của Sở Tài chính tại tờ trình số 109/TTr-STC ngày 22/01/2007 về quy định mức thu, chế độ quản lý và sử dụng phí đò ngang trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên, (sau khi đã thống nhất giữa liên ngành: Sở Tài chính - Cục Thuế tỉnh - Sở Giao thông Vận tải - Bến xe khách Thái Nguyên tại Biên bản ngày 12/01/2007 về việc tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh Thái Nguyên về Phí, lệ phí),

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thực hiện việc thu phí qua đò ngang qua Sông Cầu, Sông Công, mức thu phí cụ thể như sau:

TT

Danh mục thu phí

Đơn vị tính

Mức thu

1

Người đi bộ và hành lý: (hành lý có trọng lượng dưới 20kg)

Đồng/người/lượt

1.500

2

Người đi bộ và xe đạp

Đồng/người/lượt

1.500

3

Người đi bộ và xe máy

Đồng/người/lượt

2.000

4

Hàng hóa từ 50kg-100kg

Đồng/lượt

1.000

5

Hàng hóa từ 100kg-150kg

Đồng/lượt

1.500

Một đơn vị hàng hóa tăng thêm (Một đơn vị hàng hóa tăng thêm là 50kg) được cộng thêm 1.000đồng (Một ngàn đồng); Mức phí trên chưa bao gồm chi phí bốc lên, bốc xuống của hàng hóa qua đò.

Điều 2. Đối tượng phải nộp phí qua đò là:

- Đối tượng chịu phí qua đò ngang là mọi tổ chức, cá nhân và hàng hóa mang theo (gọi tắt là khách qua đò), có nhu cầu qua Sông Cầu, Sông Công bằng đò ngang đều phải nộp phí theo quy định.

- Giao cho Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố Thái Nguyên, thị xã Sông Công căn cứ điều kiện cụ thể của bến bãi để quy định bến đò ngang và chỉ định tổ chức, cá nhân được ủy quyền thu phí qua đò ngang. Tổ chức, cá nhân được chỉ định phải có trách nhiệm niêm yết công khai tại nơi bán vé về mức thu tại các điểm bến đò được cấp có thẩm quyền cho phép.

Điều 3. Quản lý và sử dụng tiền phí:

- Tiền thu được từ phí đò ngang được xác định là doanh thu của tổ chức, cá nhân hoạt động đò ngang. Tổ chức, cá nhân hoạt động đò ngang thu phí có nghĩa vụ nộp thuế theo quy định của pháp luật đối với số phí thu được và quản lý, sử dụng số tiền phí sau khi đã nộp thuế theo quy định của pháp luật.

- Tổ chức, cá nhân khi thu phí đò ngang phải lập và cấp chứng từ thu cho đối tượng nộp phí theo đúng quy định của Thông tư số 63/2002/TT-BTC ngày 24/7/2002 và Thông tư số 45/2006/TT-BTC của Bộ Tài chính Sửa đổi, bổ sung Thông tư 63/2002/TT-BTC ngày 24/7/2002 về hướng dẫn thực hiện các quy định pháp luật về phí và lệ phí.

- Đăng ký thuế với cơ quan thuế theo quy định của pháp luật hiện hành về mã số đối tượng nộp thuế .

- Tổ chức, cá nhân thu phí kê khai, nộp thuế theo quy định của Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp, các văn bản quy định, hướng dẫn về thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định của pháp luật.

Điều 4. Tổ chức thực hiện:

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các sở: Tài chính, Giao thông Vận tải; Cục trưởng Cục Thuế; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố Thái Nguyên, thị xã Sông Công và các tổ chức, cá nhân có hoạt động đò ngang chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Kim

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 267/2007/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu267/2007/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành02/02/2007
Ngày hiệu lực12/02/2007
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Giao thông - Vận tải
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 01/01/2017
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 267/2007/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 267/2007/QĐ-UBND quy định phí đò ngang địa bàn Thái Nguyên


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 267/2007/QĐ-UBND quy định phí đò ngang địa bàn Thái Nguyên
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu267/2007/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Thái Nguyên
        Người kýNguyễn Văn Kim
        Ngày ban hành02/02/2007
        Ngày hiệu lực12/02/2007
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Giao thông - Vận tải
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 01/01/2017
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Quyết định 267/2007/QĐ-UBND quy định phí đò ngang địa bàn Thái Nguyên

          Lịch sử hiệu lực Quyết định 267/2007/QĐ-UBND quy định phí đò ngang địa bàn Thái Nguyên