Quyết định 267/QĐ-BNN-TY

Quyết định 267/QĐ-BNN-TY năm 2014 xuất hóa chất sát trùng dự trữ quốc gia hỗ trợ tỉnh Khánh Hòa phòng chống dịch cúm gia cầm do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 267/QĐ-BNN-TY năm 2014 xuất hóa chất sát trùng hỗ trợ Khánh Hòa phòng chống dịch cúm gia cầm


BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 267/QĐ-BNN-TY

Hà Nội, ngày 24 tháng 02 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC XUẤT HÓA CHẤT SÁT TRÙNG DỰ TRỮ QUỐC GIA HỖ TRỢ TỈNH KHÁNH HÒA PHÒNG CHỐNG DỊCH CÚM GIA CẦM

BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Căn cứ Nghị định số 199/2013/NĐ-CP ngày 26/11/2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

Căn cứ Luật Dự trữ quốc gia ngày 20 tháng 11 năm 2012;

Căn cứ Nghị định số 94/2013/NĐ-CP ngày 21 tháng 8 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Dự trữ quốc gia;

Theo đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa tại công văn số 933/UBND-KT ngày 20/02/2014 về việc đề nghị hỗ trợ vắc xin và hóa chất phòng, chống dịch bệnh Cúm gia cầm;

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Thú y,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.

1. Công ty Cổ phần Thuốc thú y trung ương VET VA CO xuất cấp không thu tiền 5.000 lít (Năm nghìn lít) hóa chất sát trùng Vetvaco-Iodine thuộc hàng dự trữ quốc gia để hỗ trợ tỉnh Khánh Hòa phòng, chống dịch cúm gia cầm. Việc xuất cấp nêu trên thực hiện theo quy định hiện hành, đồng thời đảm bảo đủ số lượng và chất lượng hóa chất.

2. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa có trách nhiệm tiếp nhận, quản lý, phân phối và hướng dẫn sử dụng hóa chất sát trùng phòng, chống dịch bệnh theo quy định; kịp thời báo cáo kết quả thực hiện về Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

3. Cục Thú y chỉ đạo Công ty Cổ phần Thuốc thú y trung ương VET VA CO và phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa thực hiện việc xuất cấp và sử dụng hóa chất dự trữ quốc gia đúng mục đích và theo quy định hiện hành của nhà nước.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Cục trưởng Cục Thú y, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Thuốc thú y trung ương VET VA CO và Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Vụ Kế hoạch;
- Vụ Tài chính;
- Sở NN&PTNT tỉnh Khánh Hòa;
- Lưu: VT, TY.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Vũ Văn Tám

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 267/QĐ-BNN-TY

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu267/QĐ-BNN-TY
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành24/02/2014
Ngày hiệu lực24/02/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Tài chính nhà nước, Thể thao - Y tế
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật5 năm trước

Download Văn bản pháp luật 267/QĐ-BNN-TY

Lược đồ Quyết định 267/QĐ-BNN-TY năm 2014 xuất hóa chất sát trùng hỗ trợ Khánh Hòa phòng chống dịch cúm gia cầm


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 267/QĐ-BNN-TY năm 2014 xuất hóa chất sát trùng hỗ trợ Khánh Hòa phòng chống dịch cúm gia cầm
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu267/QĐ-BNN-TY
        Cơ quan ban hànhBộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
        Người kýVũ Văn Tám
        Ngày ban hành24/02/2014
        Ngày hiệu lực24/02/2014
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Tài chính nhà nước, Thể thao - Y tế
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 267/QĐ-BNN-TY năm 2014 xuất hóa chất sát trùng hỗ trợ Khánh Hòa phòng chống dịch cúm gia cầm

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 267/QĐ-BNN-TY năm 2014 xuất hóa chất sát trùng hỗ trợ Khánh Hòa phòng chống dịch cúm gia cầm

            • 24/02/2014

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 24/02/2014

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực