Quyết định 267-QĐ/TW

Quyết định 267-QĐ/TW năm 2014 sửa đổi nội dung liên quan đến khen thưởng đối với tổ chức đảng và đảng viên trong Hướng dẫn vấn đề cụ thể thi hành Điều lệ Đảng do Ban Chấp hành Trung ương ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 267-QĐ/TW 2014 khen thưởng tổ chức đảng đảng viên


BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG
-------

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
---------------

Số: 267-QĐ/TW

Hà Nội, ngày 03 tháng 11 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ NỘI DUNG LIÊN QUAN ĐẾN KHEN THƯỞNG ĐỐI VỚI TỔ CHỨC ĐẢNG VÀ ĐẢNG VIÊN TRONG HƯỚNG DẪN SỐ 01-HD/TW, NGÀY 05-01-2012 CỦA BAN BÍ THƯ

- Căn cứ Điều lệ Đảng; Quy định thi hành Điều lệ Đảng của Ban Chấp hành Trung ương khóa XI (số 45-QĐ/TW, ngày 01-11-2011);

- Căn cứ Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị và Ban Bí thư khóa XI;

- Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng năm 2013;

- Xét đề nghị của Ban Tổ chức Trung ương,

BAN BÍ THƯ QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số nội dung liên quan đến khen thưởng đối với tổ chức đảng và đảng viên trong Hướng dẫn một số vấn đề cụ thể thi hành Điều lệ Đảng của Ban Bí thư (Hướng dẫn số 01-HD/TW, ngày 05-01-2012).

1- Sửa đổi điểm b, điểm c, khoản 17.1, khen thưởng đối với tổ chức đảng (mục 17) như sau:

b) Xét khen thưởng chi bộ trực thuộc đảng ủy theo định kỳ:

- Đảng ủy cơ sở xét tặng giấy khen cho chi bộ đạt tiêu chuẩn “Trong sạch, vững mạnh” tiêu biểu trong năm.

- Ban thường vụ huyện ủy và tương đương xét tặng giấy khen cho chi bộ đạt tiêu chuẩn “Trong sạch, vững mạnh” tiêu biểu 5 năm liền.

- Ban thường vụ tỉnh ủy và tương đương xét tặng bằng khen cho chi bộ đạt tiêu chuẩn “Trong sạch, vững mạnh” tiêu biểu 5 năm liền.

Chi bộ đạt “Trong sạch, vững mạnh” tiêu biểu là chi bộ được đảng ủy cơ sở xem xét, công nhận khi đánh giá chất lượng chi bộ trong năm.

c) Xét khen thưởng tổ chức cơ sở đảng theo định kỳ:

- Ban thường vụ huyện ủy và tương đương xét tặng giấy khen cho tổ chức cơ sở đảng đạt tiêu chuẩn “Trong sạch, vững mạnh” tiêu biểu trong năm.

- Ban thường vụ tỉnh ủy và tương đương xét tặng bằng khen cho tổ chức cơ sở đảng đạt tiêu chuẩn “Trong sạch, vững mạnh” tiêu biểu 5 năm liền.

- Ban thường vụ tỉnh ủy và tương đương xét tặng cờ cho tổ chức cơ sở đảng đạt tiêu chuẩn “Trong sạch, vững mạnh” tiêu biểu 5 năm liền.

Tiêu chuẩn tổ chức cơ sở đảng “Trong sạch, vững mạnh” tiêu biểu thực hiện theo Hướng dẫn của Ban Tổ chức Trung ương.

2- Sửa đổi, bổ sung điểm a, điểm b, khoản 17.2, khen thưởng đối với đảng viên (mục 17) như sau:

a) Khen thưởng đảng viên theo định kỳ:

- Đảng ủy cơ sở, chi bộ cơ sở xét tặng giấy khen cho đảng viên đạt tiêu chuẩn “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” trong năm.

- Ban thường vụ huyện ủy và tương đương xét tặng giấy khen cho đảng viên đạt tiêu chuẩn “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” 5 năm liền.

- Ban thường vụ tỉnh ủy và tương đương xét tặng bằng khen cho đảng viên đạt tiêu chuẩn “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” 5 năm liền.

Tiêu chuẩn đảng viên “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” thực hiện theo Hướng dẫn của Ban Tổ chức Trung ương.

b) Khen thưởng đảng viên không theo định kỳ:

Ngoài việc xét khen thưởng cho đảng viên theo định kỳ, cấp ủy các cấp thực hiện việc khen thưởng đối với đảng viên trong một số trường hợp được các tổ chức quốc tế trao giải thưởng.

Điều 2. Các ban đảng ở Trung ương, các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương có trách nhiệm thực hiện Quyết định này.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

 

 

T/M BAN BÍ THƯ
Lê Hồng Anh

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 267-QĐ/TW

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu267-QĐ/TW
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành03/11/2014
Ngày hiệu lực03/11/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 267-QĐ/TW

Lược đồ Quyết định 267-QĐ/TW 2014 khen thưởng tổ chức đảng đảng viên


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

    Văn bản đính chính

     Văn bản bị thay thế

      Văn bản hiện thời

      Quyết định 267-QĐ/TW 2014 khen thưởng tổ chức đảng đảng viên
      Loại văn bảnQuyết định
      Số hiệu267-QĐ/TW
      Cơ quan ban hànhBan Chấp hành Trung ương
      Người kýLê Hồng Anh
      Ngày ban hành03/11/2014
      Ngày hiệu lực03/11/2014
      Ngày công báo...
      Số công báo
      Lĩnh vựcBộ máy hành chính
      Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
      Cập nhật6 năm trước

      Văn bản thay thế

       Văn bản được dẫn chiếu

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Quyết định 267-QĐ/TW 2014 khen thưởng tổ chức đảng đảng viên

          Lịch sử hiệu lực Quyết định 267-QĐ/TW 2014 khen thưởng tổ chức đảng đảng viên

          • 03/11/2014

           Văn bản được ban hành

           Trạng thái: Chưa có hiệu lực

          • 03/11/2014

           Văn bản có hiệu lực

           Trạng thái: Có hiệu lực