Quyết định 2670/QĐ-BNN-QLCL

Quyết định 2670/QĐ-BNN-QLCL năm 2008 về việc công bố danh mục các chỉ tiêu chỉ định kiểm tra đối với lô hàng thủy sản do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Quyết định 2670/QĐ-BNN-QLCL công bố danh mục các chỉ tiêu chỉ định kiểm tra lô hàng thủy sản đã được thay thế bởi Quyết định 3535/QĐ-BNN-QLCL công bố danh mục các chỉ tiêu chỉ định kiểm tra lô hàng thủy sản xuất khẩu và được áp dụng kể từ ngày 24/01/2010.

Nội dung toàn văn Quyết định 2670/QĐ-BNN-QLCL công bố danh mục các chỉ tiêu chỉ định kiểm tra lô hàng thủy sản


BỘ NÔNG NGHIỆP
VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 2670/QĐ-BNN-QLCL

Hà Nội, ngày 29 tháng 8 năm 2008

 

QUYẾT ĐỊNH

CÔNG BỐ DANH MỤC CÁC CHỈ TIÊU CHỈ ĐỊNH KIỂM TRA ĐỐI VỚI LÔ HÀNG THỦY SẢN

BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Căn cứ Pháp lệnh Vệ sinh an toàn thực phẩm ngày 26/7/2003; Nghị định số 163/2004/NĐ-CP ngày 07/9/2004 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Vệ sinh an toàn thực phẩm;
Căn cứ Nghị định số 01/2008/NĐ-CP ngày 03/01/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Quản lý Chất lượng Nông Lâm sản và Thủy sản,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Công bố danh mục các chỉ tiêu chỉ định kiểm tra đối với lô hàng thủy sản xuất khẩu vào thị trường có yêu cầu chứng thư của Cục Quản lý Chất lượng Nông Lâm sản và Thủy sản; lô hàng thủy sản nhập khẩu để chế biến và lô hàng thủy sản xuất xưởng để tiêu thụ nội địa, bao gồm:

1. Danh mục các chỉ tiêu cảm quan/ngoại quan (phụ lục 1)

2. Danh mục các chỉ tiêu vi sinh (Phụ lục 2)

3. Danh mục các chỉ tiêu hóa học (Phụ lục 3)

Điều 2: Đối với các lô hàng không thuộc quy định tại Điều 1 của Quyết định này, theo yêu cầu của doanh nghiệp, cơ quan kiểm tra hướng dẫn doanh nghiệp xác định các chỉ tiêu cần kiểm tra phù hợp với quy định của Việt Nam và nước nhập khẩu.

Điều 3: Giao Cục Quản lý Chất lượng Nông Lâm sản và Thủy sản cập nhật và công bố danh mục các chỉ tiêu chỉ định kiểm tra đến các đơn vị có liên quan để thực hiện.

Điều 4: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký;

Điều 5: Chánh Văn phòng, Cục trưởng Cục Quản lý Chất lượng Nông Lâm sản và Thủy sản, Giám đốc các Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cấp tỉnh, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan và các cơ sở sản xuất kinh doanh thủy sản chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Lương Lê Phương

 

 

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 2670/QĐ-BNN-QLCL

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu2670/QĐ-BNN-QLCL
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành29/08/2008
Ngày hiệu lực29/08/2008
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcLĩnh vực khác
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 24/01/2010
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 2670/QĐ-BNN-QLCL

Lược đồ Quyết định 2670/QĐ-BNN-QLCL công bố danh mục các chỉ tiêu chỉ định kiểm tra lô hàng thủy sản


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 2670/QĐ-BNN-QLCL công bố danh mục các chỉ tiêu chỉ định kiểm tra lô hàng thủy sản
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu2670/QĐ-BNN-QLCL
        Cơ quan ban hànhBộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
        Người kýLương Lê Phương
        Ngày ban hành29/08/2008
        Ngày hiệu lực29/08/2008
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcLĩnh vực khác
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 24/01/2010
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 2670/QĐ-BNN-QLCL công bố danh mục các chỉ tiêu chỉ định kiểm tra lô hàng thủy sản

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 2670/QĐ-BNN-QLCL công bố danh mục các chỉ tiêu chỉ định kiểm tra lô hàng thủy sản