Quyết định 2674/QĐ-UBND

Quyết định 2674/QĐ-UBND công bố Bộ Đơn giá dịch vụ công ích đô thị năm 2017 do tỉnh An Giang ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 2674/QĐ-UBND 2017 công bố Bộ Đơn giá dịch vụ công ích đô thị An Giang


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH AN GIANG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2674/QĐ-UBND

An Giang, ngày 08 tháng 9 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

CÔNG BỐ BỘ ĐƠN GIÁ DỊCH VỤ CÔNG ÍCH ĐÔ THỊ NĂM 2017

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 130/2013/NĐ-CP ngày 16/10/2013 của Chính phủ về sản xuất và cung ứng sản phẩm dịch vụ công ích;

Căn cứ Thông tư số 26/2015/TT-BLĐTBXH ngày 14/7/2015 của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội hướng dẫn xác định chi phí tiền lương trong giá sản phẩm, dịch vụ công ích sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước;

Thông tư số 06/2008/TT-BXD ngày 20/3/2008 của Bộ Xây dựng hướng dẫn quản lý chi phí dịch vụ công ích đô thị;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Xây dựng tại Tờ trình số 90/TTr-SXD ngày 22 tháng 8 năm 2017.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố bộ Bộ Đơn giá dịch vụ công ích đô thị năm 2017 gồm các phần sau đây:

1. Đơn giá duy trì hệ thống thoát nước đô thị.

2. Đơn giá thu gom, vận chuyển và xử lý chôn lấp rác thải đô thị.

3. Đơn giá duy trì cây xanh đô thị.

4. Đơn giá duy trì hệ thống chiếu sáng công cộng.

(Nội dung chi tiết từng phần theo Bộ Đơn giá đính kèm).

Điều 2. Tổ chức thực hiện:

1. Bộ Đơn giá dịch vụ công ích đô thị năm 2017 là cơ sở xác định dự toán dịch vụ công ích đô thị trên địa bàn tỉnh An Giang. Giao Sở Xây dựng hướng dẫn việc xác định dự toán dịch vụ công ích đô thị.

2. Đối với công tác dịch vụ công ích có quy trình kỹ thuật, điều kiện thực hiện khác với quy định trong Bộ Đơn giá dịch vụ công ích đô thị 2017 thì chủ đầu tư tổ chức lập đơn giá theo hướng dẫn của Bộ Xây dựng, trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét quyết định trên cơ sở thẩm định của Sở Xây dựng.

Điều 3. Hiệu lực thi hành:

1. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày 15 tháng 9 năm 2017 và bãi bỏ các văn bản sau đây:

a) Văn bản số 4771/UBND-XDCB ngày 29/12/2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố đơn giá dịch vụ công ích đô thị trên địa bàn tỉnh An Giang;

b) Văn bản số 4397/UBND-ĐTXD ngày 30/12/2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh vê việc công bố hệ số điều chỉnh chi phí nhân công, máy Đơn giá dịch vụ công ích đô thị.

2. Xử lý chuyển tiếp :

a) Đối với gói thầu mới, chưa có quyết định phê duyệt dự toán thì chủ đầu tư tổ chức lập và xác định dự toán theo Bộ Đơn giá dịch vụ công ích đô thị năm 2017.

b) Đối với gói thầu đang trong giai đoạn tổ chức đấu thầu (chưa có quyết định phê duyệt kết quả đấu thầu) thì chủ đầu tư vẫn tiếp tục tổ chức lựa chọn nhà thầu theo quy định, không cần phê duyệt lại dự toán công trình theo Bộ Đơn giá dịch vụ công ích đô thị năm 2017. Trong trường hợp đấu thầu lại (với mọi nguyên nhân) thì chủ đầu tư tổ chức xác định lại dự toán công trình theo Bộ Đơn giá dịch vụ công ích đô thị năm 2017 trước khi tổ chức đấu thầu.

c) Đối với gói thầu đã có quyết định phê duyệt kết quả đấu thầu, quyết định chỉ định thầu thì chủ đầu tư ký kết hợp đồng và thực hiện theo kết quả chọn thầu được duyệt.

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Thủ trưởng các sở, ban, ngành cấp tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố; các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Vương Bình Thạnh

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 2674/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu2674/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành08/09/2017
Ngày hiệu lực15/09/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Xây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 2674/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 2674/QĐ-UBND 2017 công bố Bộ Đơn giá dịch vụ công ích đô thị An Giang


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 2674/QĐ-UBND 2017 công bố Bộ Đơn giá dịch vụ công ích đô thị An Giang
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu2674/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh An Giang
       Người kýVương Bình Thạnh
       Ngày ban hành08/09/2017
       Ngày hiệu lực15/09/2017
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Xây dựng - Đô thị
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật3 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Quyết định 2674/QĐ-UBND 2017 công bố Bộ Đơn giá dịch vụ công ích đô thị An Giang

          Lịch sử hiệu lực Quyết định 2674/QĐ-UBND 2017 công bố Bộ Đơn giá dịch vụ công ích đô thị An Giang

          • 08/09/2017

           Văn bản được ban hành

           Trạng thái: Chưa có hiệu lực

          • 15/09/2017

           Văn bản có hiệu lực

           Trạng thái: Có hiệu lực