Quyết định 2682/2001/QĐ-UB

Quyết định 2682/2001/QĐ-UB về thành lập Trung tâm Xúc tiến, đầu tư phát triển du lịch do tỉnh Ninh Bình ban hành

Quyết định 2682/2001/QĐ-UB thành lập Trung tâm xúc tiến đầu tư phát triển du lịch Ninh Bình đã được thay thế bởi Quyết định 06/2019/QĐ-UBND thành lập Trung tâm Xúc tiến đầu tư phát triển du lịch Ninh Bình và được áp dụng kể từ ngày 15/03/2019.

Nội dung toàn văn Quyết định 2682/2001/QĐ-UB thành lập Trung tâm xúc tiến đầu tư phát triển du lịch Ninh Bình


UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH NINH BÌNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số:2682/2001/QĐ-UB

Ninh Bình, ngày 04 tháng 12 năm 2001

 

QUYẾT ĐỊNH

V/V THÀNH LẬP TRUNG TÂM XÚC TIẾN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN DU LỊCH NINH BÌNH

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH BÌNH

Căn cứ luật Tổ chức HĐND và UBND (sửa đổi) ngày 21/6/1994

Căn cứ Pháp lệnh du lịch số 11/1999/PL-UBTVQH10 ngày 08/2/1999 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội;

Để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ về chiến lược phát triển du lịch tỉnh Ninh Bình đến năm 2020;

Xét đề nghị của Trưởng Ban Tổ chức chính quyền tỉnh tại tờ trình số 498/TT/TCCQ và Giám đốc Sở Du lịch tại công văn số 136/CV-DL ngày 7/8/2001;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Thành lập Trung tâm Xúc tiến đầu tư phát triển du lịch Ninh Bình trực thuộc Sở Du lịch.

Trung tâm Xúc tiến đầu tư phát triển du lịch Ninh Bình là đơn vị sự nghiệp kinh tế tự trang trải quỹ tiền lương, có tư cách pháp nhân, được mở tài khoảng tại Kho bạc và có con dấu riêng.

Trụ sở của Trung tâm Xúc tiến đầu tư phát triển du lịch Ninh Bình đặt trong trụ sở của Sở Du lịch Ninh Bình (đường Trần Hưng Đạo, thị xã Ninh Bình)

Điều 2. Chức năng, nhiệm vụ của Trung tâm Xúc tiến đầu tư phát triển du lịch Ninh Bình:

1. Chức năng:

Trung tâm Xúc tiến đầu tư phát triển du lịch Ninh Bình chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở Du lịch về xúc tiến đầu tư phát triển du lịch tại địa phương; tổ chức các dịch vụ thông tin tuyên truyền, tiếp thị quảng cáo, nghiên cứu và khai thác thị trường; tổ chức đào tạo nghiệp vụ; tư vấn đầu tư du lịch, hoạt động kinh doanh du lịch và triển khai các tiến bộ khoa học công nghệ kỹ thuật chuyên ngành.

2. Nhiệm vụ:

- Xúc tiến du lịch trong nước và nước ngoài;

- Tổ chức đào tạo, đào tạo lại, dạy nghề, bồi dưỡng nghiệp vụ du lịch cho cán bộ, công nhân viên làm công tác du lịch do ngành quản lý và các thành phần kinh tế khác (nếu có)

- ứng dụng Công nghệ thông tin vào công tác quản lý và xúc tiến du lịch của ngành;

- Cung ứng các dịch vụ du lịch, dịch vụ tư vấn trong việc thực hiện các dự án đầu tư về du lịch;

- Thông tin về thị trường du lịch trong nước và nước ngoài cho các đơn vị kinh doanh về du lịch;

- Tổ chức hội nghị, hội thảo, nghiên cứu khoa học về du lịch theo đúng chủ trương định hướng của ngành du lịch;

- Quản lý tổ chức, quỹ tiền lương, lao động và tài chính, tài sản của Trung tâm theo các quy định hiện hành của Nhà nước, UBND tỉnh và Sở du lịch;

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở du lịch giao.

3. Cơ cấu tổ chức của Trung tâm:

- Trung tâm do Giám đốc trực tiếp quản lý, điều hành theo chế độ thủ trưởng, chịu trách nhiệm trước pháp luật và Giám đốc Sở Du lịch về mọi hoạt động của Trung tâm;

- Giúp việc Giám đốc có Kế toán trưởng;

Giám đốc và Kế toán trưởng được bổ nhiệm, miễn nhiệm theo quy định hiện hành của UBND tỉnh;

- Trung tâm được bố trí 02 cán bộ làm công tác chuyên môn, nghiệp vụ có trình độ đại học về Du lịch đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ của Trung tâm và 01 văn thư hành chính kiêm nhiệm thủ quỹ của Trung tâm (có trình độ chuyên môn trung học chuyên ngành);

Các chức danh cán bộ làm công tác chuyên môn nghiệp vụ và văn thư hành chính nói trên trước khi ký hợp đồng lao động vào làm việc tại Trung tâm phải được sự thoả thuận bằng văn bản của Trưởng Ban Tổ chức chính quyền tỉnh;

- Ngoài các chức danh nói trên khi nhu cầu về nhiệm vụ tăng lên và các nguồn thu đủ khả năng chi trả lương, các chế độ chính sách cho người lao động thì Trung tâm được ký kết một số hợp đồng lao động; giao Trưởng Ban Tổ chức chính quyền tỉnh quy định cụ thể số lượng lao động được hợp đồng thêm và hiệp y danh sách trước khi Giám đốc Sở Du lịch ký hợp đồng lao động.

Điều 3: Kinh phí hoạt động của Trung tâm:

1. Trung tâm Xúc tiến đầu tư phát triển du lịch Ninh Bình được thu từ các nguồn tài chính sau:

- Thu từ cung ứng dịch vụ du lịch, dịch vụ tư vấn trong việc thực hiện các dự án đầu tư về du lịch;

- Thu từ cung cấp thông tin về thị trường trong nước và nước ngoài;

- Thu học phí về đào tạo, đào tạo lại, dạy nghề bồi dưỡng nghiệp vụ du lịch;

- Các khoản thu có liên quan đến công tác xúc tiến du lịch;

- Các khoản thu về hỗ trợ, viện trợ của các tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài;

- Các khoản thu khác theo quy định của pháp luật (nếu có)

2. Trung tâm được ngân sách tỉnh hỗ trợ:

- Kinh phí hoạt động cho bộ máy, tiền lương, các khoản phụ cấp và bảo hiểm cho 5 chức danh nói ở điều II, khoản 3; các chức danh trên được vận dụng xếp ngạch, bậc lương, thực hiện các chế độ BHXH, BHYT như công chức nhà nước;

- Hàng năm Trung tâm được hỗ trợ một phần kinh phí hoạt động xúc tiến du lịch tuỳ theo khả năng ngân sách của tỉnh và khả năng tự trang trải của Trung tâm.

Điều 4. Chánh văn phòng HDND & UBND tỉnh, Trưởng Ban Tổ chức chính quyền tỉnh, Giám đốc các Sở: Du lịch, Kế hoạch- đầu tư, Tài chính- vật giá, Lao động- Thương binh & xã hội, thủ trưởng các đơn vị có liên quan và Trung tâm Xúc tiến đầu tư phát triển du lịch Ninh Bình căn cứ Quyết định thi hành./.

 

 

Nơi nhận:
- Như điều 4
- Lưu VT,VP7,VP5
 D/186

T/M UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH BÌNH
CHỦ TỊCH
Lê Minh Hồng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 2682/2001/QĐ-UB

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu2682/2001/QĐ-UB
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành04/12/2001
Ngày hiệu lực14/12/2001
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Đầu tư, Thương mại
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 15/03/2019
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 2682/2001/QĐ-UB

Lược đồ Quyết định 2682/2001/QĐ-UB thành lập Trung tâm xúc tiến đầu tư phát triển du lịch Ninh Bình


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 2682/2001/QĐ-UB thành lập Trung tâm xúc tiến đầu tư phát triển du lịch Ninh Bình
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu2682/2001/QĐ-UB
        Cơ quan ban hànhTỉnh Ninh Bình
        Người kýLê Minh Hồng
        Ngày ban hành04/12/2001
        Ngày hiệu lực14/12/2001
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Đầu tư, Thương mại
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 15/03/2019
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 2682/2001/QĐ-UB thành lập Trung tâm xúc tiến đầu tư phát triển du lịch Ninh Bình

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 2682/2001/QĐ-UB thành lập Trung tâm xúc tiến đầu tư phát triển du lịch Ninh Bình