Quyết định 269/QĐ-BTC

Quyết định 269/QĐ-BTC năm 2015 đính chính Thông tư 147/2014/TT-BTC hướng dẫn Quyết định 58/2013/QĐ-TTg về Quy chế thành lập, tổ chức và hoạt động của Quỹ bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 269/QĐ-BTC 2015 đính chính Thông tư 147/2014/TT-BTC


BỘ TÀI CHÍNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 269/QĐ-BTC

Hà Nội, ngày 11 tháng 2 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC ĐÍNH CHÍNH THÔNG TƯ SỐ 147/2014/TT-BTC NGÀY 08/10/2014 CỦA BỘ TÀI CHÍNH HƯỚNG DẪN MỘT SỐ ĐIỀU CỦA QUYẾT ĐỊNH SỐ 58/2013/QĐ-TTG NGÀY 15/10/2013 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VỀ BAN HÀNH QUY CHẾ THÀNH LẬP, TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA QUỸ BẢO LÃNH TÍN DỤNG CHO DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH

Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 17/2008/QH12 ngày 03 tháng 6 năm 2008;

Căn cứ Nghị định số 100/2010/NĐ-CP ngày 28 tháng 9 năm 2010 của Chính phủ về Công báo;

Căn cứ Nghị định số 215/2013/NĐ-CP ngày 23 tháng 12 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tài chính các ngân hàng và tổ chức tài chính,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Đính chính Điều 28 Thông tư số 147/2014/TT-BTC ngày 08/10/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Quyết định số 58/2013/QĐ-TTg ngày 15/10/2013 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành Quy chế thành lập, tổ chức và hoạt động của Quỹ bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa (sau đây gọi tắt là Thông tư số 147/2014/TT-BTC) và mục I Phụ lục 1, mục 1 Phụ lục 3 ban hành kèm Thông tư số 147/2014/TT-BTC như sau:

1. Tại Điều 28 Thông tư số 147/2014/TT-BTC:

Đã in số thứ tự Điều 28.

Nay sửa lại là Điều 27.

2. Tại mục I Phụ lục 1 ban hành kèm Thông tư số 147/2014/TT-BTC:

Đã in như sau: I (1, 3, 2).

Nay sửa lại là: I (1, 2, 3).

3. Tại mục 1 Phụ lục 3 ban hành kèm Thông tư số 147/2014/TT-BTC":

Đã in: "Quỹ bổ sung vốn điều lệ".

Nay sửa lại là: "Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ".

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và là một bộ phận không tách rời của Thông tư số 147/2014/TT-BTC ngày 08/10/2014 của Bộ Tài chính.

Điều 3. Vụ trưởng Vụ Tài chính các ngân hàng và tổ chức tài chính, Chánh văn phòng Bộ Tài chính, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ Tài chính và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TUQ. BỘ TRƯỞNG
CHÁNH VĂN PHÒNG
Nguyễn Đức Chi

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 269/QĐ-BTC

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu269/QĐ-BTC
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành11/02/2015
Ngày hiệu lực11/02/2015
Ngày công báo20/04/2015
Số công báoTừ số 507 đến số 508
Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Tiền tệ - Ngân hàng
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 269/QĐ-BTC

Lược đồ Quyết định 269/QĐ-BTC 2015 đính chính Thông tư 147/2014/TT-BTC


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 269/QĐ-BTC 2015 đính chính Thông tư 147/2014/TT-BTC
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu269/QĐ-BTC
       Cơ quan ban hànhBộ Tài chính
       Người kýNguyễn Đức Chi
       Ngày ban hành11/02/2015
       Ngày hiệu lực11/02/2015
       Ngày công báo20/04/2015
       Số công báoTừ số 507 đến số 508
       Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Tiền tệ - Ngân hàng
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật7 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 269/QĐ-BTC 2015 đính chính Thông tư 147/2014/TT-BTC

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 269/QĐ-BTC 2015 đính chính Thông tư 147/2014/TT-BTC

           • 11/02/2015

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 20/04/2015

            Văn bản được đăng công báo

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 11/02/2015

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực