Quyết định 269/QĐ-CP

Quyết định 269/QĐ-CP sửa đổi Điều 2 tại Quyết định số 61/QĐ-TTg ngày 17/01/2002 về việc hỗ trợ phát triển thị trường xuất khẩu thuỷ sản do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 269/QĐ-CP sửa đổi Điều 2 Quyết định số 61/QĐ-TTg hỗ trợ phát triển


CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 269/QĐ-CP

Hà Nội, ngày 12 tháng 3 năm 2003

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC SỬA ĐỔI ĐIỀU 2 TẠI QUYẾT ĐỊNH SỐ 61/QĐ-TTG NGÀY 17 THÁNG 01 NĂM 2002 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VỀ VIỆC HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG XUẤT KHẨU THUỶ SẢN

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Điều 2 tại Quyết định số 61/QĐ-TTg ngày 17 tháng 01 năm 2002 của Thủ tướng Chính phủ về việc hỗ trợ phát triển thị trường xuất khẩu thuỷ sản;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Thuỷ sản (công văn số 174/TS-TCKT ngày 22 tháng 01 năm 2003); ý kiến các Bộ: Thương mại (công văn số 0386/TM-XNK ngày 10 tháng 2 năm 2003), Tài chính (công văn số 1535 TC/TCDN ngày 21 tháng 02 năm 2003),

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Sửa đổi Điều 2 tại Quyết định số 61/QĐ-TTg ngày 17 tháng 01 năm 2002 của Thủ tướng Chính phủ về việc hỗ trợ phát triển thị trường xuất khẩu thuỷ sản như sau:

“Điều 2. Cho phép Bộ Thuỷ sản  thành lập Quỹ phát triển thị trường xuất khẩu thuỷ sản; giao Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu thủy sản quản lý và sử dụng Quỹ này. Các tổ chức, cá nhân xuất khẩu thuỷ sản tham gia đóng góp cho Quỹ trên nguyên tắc tự nguyện và theo quy định của Hội đồng quản lý Quỹ. Bộ Tài chính, Bộ Thuỷ sản  hướng dẫn, kiểm tra Hội đồng Quản lý để quản lý, sử dụng đúng mục đích và có hiệu quả.”

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày đăng Công báo.

Điều 3. Bộ trưởng các Bộ: Tài chính, Thủy sản, Kế hoạch và Đầu tư, Thương mại, Ngoại giao; Thủ trưởng các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

KT. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
PHÓ THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 269/QĐ-CP

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu269/QĐ-CP
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành12/03/2003
Ngày hiệu lực...
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThương mại, Xuất nhập khẩu
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật21 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 269/QĐ-CP

Lược đồ Quyết định 269/QĐ-CP sửa đổi Điều 2 Quyết định số 61/QĐ-TTg hỗ trợ phát triển


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 269/QĐ-CP sửa đổi Điều 2 Quyết định số 61/QĐ-TTg hỗ trợ phát triển
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu269/QĐ-CP
        Cơ quan ban hànhThủ tướng Chính phủ
        Người kýNguyễn Tấn Dũng
        Ngày ban hành12/03/2003
        Ngày hiệu lực...
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThương mại, Xuất nhập khẩu
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật21 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Quyết định 269/QĐ-CP sửa đổi Điều 2 Quyết định số 61/QĐ-TTg hỗ trợ phát triển

             Lịch sử hiệu lực Quyết định 269/QĐ-CP sửa đổi Điều 2 Quyết định số 61/QĐ-TTg hỗ trợ phát triển

             • 12/03/2003

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực