Quyết định 2694/QĐ-UBND

Quyết định 2694/QĐ-UBND năm 2012 thành lập Đoàn kiểm tra tình hình thực hiện công tác quản lý nhà nước về chống lấn chiếm đất đai, xử lý vi phạm trật tự xây dựng trên địa bàn thành phố Hà Nội

Nội dung toàn văn Quyết định 2694/QĐ-UBND năm 2012 thành lập Đoàn kiểm tra tình hình thực hiện


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2694/QĐ-UBND

Hà Nội, ngày 18 tháng 06 năm 2012

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THÀNH LẬP ĐOÀN KIỂM TRA TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CÔNG TÁC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ CHỐNG LẤN CHIẾM ĐẤT ĐAI, XỬ LÝ VI PHẠM TRẬT TỰ XÂY DỰNG TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Thanh tra 2010;

Xét báo cáo của Sở Xây dựng về tình hình thực hiện công tác quản lý nhà nước về trật tự xây dựng trên địa bàn Thành phố tại cuộc họp ngày 31/5/2012,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Đoàn kiểm tra tình hình thực hiện công tác quản lý nhà nước về chống lấn chiếm đất đai, xử lý vi phạm trật tự xây dựng trên địa bàn Thành phố, gồm:

1. Phó Giám đốc Sở Xây dựng - Trưởng Đoàn;

2. Phó Chánh Thanh tra Thành phố - Phó Trưởng Đoàn;

3. Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường - Phó Trưởng Đoàn;

4. Chánh Thanh tra Sở Xây dựng - Thành viên thường trực;

5. Chánh thanh tra Sở Tài nguyên và Môi trường - Thành viên;

6. Đại diện Sở Nội vụ - Thành viên;

7. Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã - Thành viên.

Điều 2. Nội dung kiểm tra:

1. Kiểm tra tình hình thực hiện công tác quản lý nhà nước về chống lấn chiếm đất đai, xử lý vi phạm trật tự xây dựng của UBND các quận, huyện, thị xã trên địa bàn Thành phố;

2. Kiểm tra việc xử lý các trường hợp lấn chiếm đất đai, vi phạm trật tự xây dựng (trên cơ sở số liệu tổng hợp của Sở Xây dựng) tại địa bàn từng quận, huyện, thị xã, trong đó, tập trung hoàn thành trong tháng 7 năm 2012 việc kiểm tra, xử lý đối với các trường hợp vi phạm tại các địa điểm: 55A, 55B phố Bà Triệu; xã Phù Linh, huyện Sóc Sơn; phố Triệu Việt Vương, Bùi Thị Xuân, quận Hai Bà Trưng, và các trường hợp có văn bản chỉ đạo cụ thể của UBND Thành phố.

3. Phát hiện những hành vi vi phạm, buông lỏng quản lý của cơ quan, cán bộ làm công tác quản lý, để xảy ra hiện tượng lấn chiếm đất đai, vi phạm trật tự xây dựng để xử lý hoặc kiến nghị xử lý theo thẩm quyền và quy định của pháp luật;

4. Phát hiện những sơ hở trong cơ chế quản lý, chính sách, pháp luật về chống lấn chiếm đất đai, xử lý vi phạm trật tự xây dựng và kiến nghị giải pháp khắc phục.

Điều 3. Đoàn kiểm tra có nhiệm vụ:

1. Xây dựng Kế hoạch kiểm tra cụ thể, gửi UBND các quận, huyện, thị xã liên quan để phối hợp thực hiện;

2. Tổ chức thực hiện Kế hoạch kiểm tra. Trong quá trình kiểm tra, khi phát hiện thấy có dấu hiệu vi phạm pháp luật, buông lỏng quản lý của cơ quan, cán bộ làm công tác quản lý, để xảy ra hiện tượng lấn chiếm đất đai, vi phạm trật tự xây dựng, Đoàn Kiểm tra có trách nhiệm kiến nghị Chủ tịch UBND Thành phố, Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã, hoặc trực tiếp chỉ đạo cơ quan thanh tra thuộc thẩm quyền quản lý tiến hành thanh tra, xử lý vi phạm, xử lý kỷ luật đối với tập thể, cá nhân liên quan theo quy định của pháp luật và xử lý triệt để, nghiêm minh hành vi, công trình lấn chiếm đất đai, vi phạm trật tự xây dựng theo thẩm quyền và quy định của pháp luật.

3. Tổng hợp kết quả thực hiện của Đoàn kiểm tra, kết quả thực hiện kiến nghị của Đoàn kiểm tra của các cơ quan có thẩm quyền, báo cáo Ủy ban nhân dân Thành phố trong Quý III/2012;

4. Đoàn kiểm tra tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

Điều 4. Trưởng Đoàn kiểm tra có trách nhiệm:

1. Lãnh đạo Đoàn kiểm tra; lập danh sách và phân công nhiệm vụ cho các thành viên trong Đoàn; chịu trách nhiệm trước UBND Thành phố về kết quả hoạt động của Đoàn kiểm tra;

2. Thành lập Tổ giúp việc Đoàn kiểm tra;

Điều 5. Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã có trách nhiệm:

1. Trực tiếp hoặc phân công Phó Chủ tịch tham gia Đoàn để thực hiện Kế hoạch kiểm tra; chịu sự phân công của Trưởng Đoàn với tư cách là thành viên.

2. Báo cáo, giải trình theo yêu cầu của Đoàn kiểm tra; Giải quyết kiến nghị của Đoàn kiểm tra theo thẩm quyền và theo quy định của pháp luật; Tạo điều kiện thuận lợi cho Đoàn kiểm tra thực hiện nhiệm vụ;

3. Chịu trách nhiệm trước UBND Thành phố về kết quả, tiến độ xử lý triệt để, nghiêm minh hành vi, công trình lấn chiếm đất đai, vi phạm trật tự xây dựng trên địa bàn.

Điều 6. Quyết định này có hiệu lực thi hành, kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND Thành phố; Giám đốc các sở: Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Nội vụ; Chánh thanh tra Thành phố; Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã; Đoàn kiểm tra; các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện Quyết định này.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Đ/c Bí thư Thành ủy;
- Thường trực Thành ủy;
- Thường trực HĐND TP;
- Chủ tịch UBND TP;
- Các PCT UBND TP;
- UB Kiểm tra Thành ủy;
- Ban Pháp chế HĐND TP;
- VPUB: CVP, các PVP UBND TP; TH, QHXDGT, TD;
- Lưu: VT, XDv.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Khôi

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 2694/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu2694/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành18/06/2012
Ngày hiệu lực18/06/2012
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Xây dựng - Đô thị, Bất động sản
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật9 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 2694/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 2694/QĐ-UBND năm 2012 thành lập Đoàn kiểm tra tình hình thực hiện


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 2694/QĐ-UBND năm 2012 thành lập Đoàn kiểm tra tình hình thực hiện
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu2694/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhThành phố Hà Nội
        Người kýNguyễn Văn Khôi
        Ngày ban hành18/06/2012
        Ngày hiệu lực18/06/2012
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Xây dựng - Đô thị, Bất động sản
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật9 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 2694/QĐ-UBND năm 2012 thành lập Đoàn kiểm tra tình hình thực hiện

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 2694/QĐ-UBND năm 2012 thành lập Đoàn kiểm tra tình hình thực hiện

            • 18/06/2012

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 18/06/2012

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực