Quyết định 27/2004/QĐ-UB

Quyết định 27/2004/QĐ-UB thành lập các cơ quan chuyên môn, các đơn vị sự nghiệp thuộc UBND thị xã Vị Thanh và các huyện, tỉnh Hậu Giang do Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 27/2004/QĐ-UB thành lập các cơ quan chuyên môn, các đơn vị sự nghiệp thuộc UBND thị xã Vị Thanh huyện, tỉnh Hậu Giang


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HẬU GIANG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 27/2004/QĐ-UB

Vị Thanh, ngày 13 tháng 01 năm 2004

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THÀNH LẬP CÁC CƠ QUAN CHUYÊN MÔN, CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP THUỘC UBND THỊ XÃ VỊ THANH VÀ CÁC HUYỆN, TỈNH HẬU GIANG

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HẬU GIANG

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Nghị quyết số 22/2003/QH11 ngày 26 tháng 11 năm 2003 của Quốc hội về việc chia và điều chỉnh địa giới hành chính một số tỉnh;
Căn cứ văn bản số 2941/BNV-TCBC ngày 16/12/2003 của Bộ Nội vụ về việc tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương mới được chia tách;
Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập các cơ quan chuyên môn, các đơn vị sự nghiệp thuộc UBND thị xã Vị Thanh và các huyện, tỉnh Hậu Giang, cụ thể như sau:

I. Các cơ quan chuyên môn thuộc UBND thị xã Vị Thanh:

1. Văn Phòng HĐND - UBND: phục vụ cho TT.HĐND, UBND và công tác Thi đua Khen thưởng, Dân tộc, Tôn giáo... (có tài khỏan riêng).

2. Phòng Tài chính - Kế hoạch (có tài khoản riêng).

3. Phòng Tổ chức - Lao động - Thương binh và Xã hội (có tài khoản riêng).

4. Phòng Giáo dục - Đào tạo (có tài khoản riêng).

5. Phòng Văn hóa Thông tin - Thể thao.

6. Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

7. Phòng Công - Thương - Khoa học

8. Phòng Quản lý đô thị (Giao thông công chính - Xây dựng - Địa chính).

9. Phòng Tư pháp.

10. Thanh tra.

11. ủy ban Dân số, Gia đình và Trẻ em (có tài khoản riêng).

II. Các cơ quan chuyên môn thuộc UBND các huyện:

1. Văn Phòng HĐND - UBND: phục vụ cho TT.HĐND, UBND và công tác Thi đua Khen thưởng, Dân tộc, Tôn giáo... (có tài khỏan riêng).

2. Phòng Tài chính - Kế hoạch (có tài khoản riêng).

3. Phòng Tổ chức - Lao động - Thương binh và Xã hội (có tài khoản riêng).

4. Phòng Giáo dục - Đào tạo (có tài khoản riêng).

5. Phòng Văn hóa Thông tin - Thể thao.

6. Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

7. Phòng Công - Thương - Khoa học.

8. Phòng Giao thông - Xây dựng - Địa chính.

9. Phòng Tư pháp.

10. Thanh tra.

11. ủy ban Dân số, Gia đình và Trẻ em (có tài khoản riêng).

Các cơ quan chuyên môn thuộc UBND thị xã và các huyện nêu trên được phép sử dụng con dấu riêng. Văn phòng HĐND - UBND đảm nhận công tác hậu cần đối với các cơ quan không có tài khoản riêng.

III. Các đơn vị Sự nghiệp thuộc UBND thị xã Vị Thanh và các huyện:

A. Các đơn vị Sự nghiệp thuộc UBND thị xã Vị Thanh:

1. Đài Truyền thanh.

2. Ban Quản lý dự án Đầu tư - Xây dựng.

3. Ban Bồi thường thiệt hại, giải phóng mặt bằng.

4. Trung tâm Văn hóa Thông tin - Thể thao, trực thuộc Phòng Văn hóa Thông tin - Thể thao.

5. Ban Quản lý dự án Trung tâm Công nghiệp - Tiểu thủ công nghiệp.

6. Đội Quản lý Trật tự đô thị.

B. Các đơn vị Sự nghiệp thuộc UBND các huyện:

1. Đài Truyền thanh.

2. Ban Quản lý dự án Đầu tư - Xây dựng.

3. Ban Bồi thường thiệt hại, giải phóng mặt bằng.

4. Trung tâm Văn hóa Thông tin - Thể thao, trực thuộc Phòng Văn hóa Thông tin - Thể thao.

Các đơn vị sự nghiệp nêu trên có con dấu và tài khoản riêng.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2004.

Giao Giám đốc Sở Nội vụ phối hợp các Sở, Ban, ngành tỉnh có liên quan thẩm định đề án về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và biên chế của các cơ quan chuyên môn và các đơn vị sự nghiệp thuộc UBND thị xã Vị Thanh và các huyện thuộc tỉnh Hậu Giang, trình Uỷ ban nhân dân tỉnh quyết định.

Điều 3. Chánh Văn phòng ủy ban nhân dân tỉnh, các Giám đốc Sở, Thủ trưởng cơ quan Ban, ngành tỉnh, Chủ tịch ủy ban nhân dân thị xã Vị Thanh và các huyện, Thủ trưởng cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3.
- Bộ Nội vụ.
- TT.TU - TT.HĐND tỉnh.
- 1A, 1B, 1D
- MTTQ & các đoàn thể tỉnh.
- Lưu VP.UB (HC-NC-TH)

TM. UBND TỈNH HẬU GIANG
CHỦ TỊCH
Huỳnh Phong Tranh

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 27/2004/QĐ-UB

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu27/2004/QĐ-UB
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành13/01/2004
Ngày hiệu lực01/01/2004
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật15 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 27/2004/QĐ-UB

Lược đồ Quyết định 27/2004/QĐ-UB thành lập các cơ quan chuyên môn, các đơn vị sự nghiệp thuộc UBND thị xã Vị Thanh huyện, tỉnh Hậu Giang


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 27/2004/QĐ-UB thành lập các cơ quan chuyên môn, các đơn vị sự nghiệp thuộc UBND thị xã Vị Thanh huyện, tỉnh Hậu Giang
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu27/2004/QĐ-UB
        Cơ quan ban hànhTỉnh Hậu Giang
        Người kýHuỳnh Phong Tranh
        Ngày ban hành13/01/2004
        Ngày hiệu lực01/01/2004
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật15 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 27/2004/QĐ-UB thành lập các cơ quan chuyên môn, các đơn vị sự nghiệp thuộc UBND thị xã Vị Thanh huyện, tỉnh Hậu Giang

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 27/2004/QĐ-UB thành lập các cơ quan chuyên môn, các đơn vị sự nghiệp thuộc UBND thị xã Vị Thanh huyện, tỉnh Hậu Giang

            • 13/01/2004

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 01/01/2004

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực