Quyết định 27/2006/QĐ-BXD

Quyết định 27/2006/QĐ-BXD công bố danh mục và mã số HS vật liệu amiăng thuộc nhóm amfibole cấm nhập khẩu theo quy định tại Nghị định 12/2006/NĐ-CP do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành

Quyết định 27/2006/QĐ-BXD danh mục mã số HS vật liệu amiăng thuộc nhóm amfibole cấm nhập khẩu hướng dẫn 12/2006/NĐ-CP đã được thay thế bởi Thông tư 03/2012/TT-BXD công bố danh mục và mã số HS vật liệu amiăng và được áp dụng kể từ ngày 25/10/2012.

Nội dung toàn văn Quyết định 27/2006/QĐ-BXD danh mục mã số HS vật liệu amiăng thuộc nhóm amfibole cấm nhập khẩu hướng dẫn 12/2006/NĐ-CP


BỘ XÂY DỰNG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:  27 /2006/QĐ-BXD

Hà Nội, ngày 06 tháng 9 năm 2006

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ DANH MỤC VÀ MÃ SỐ HS VẬT LIỆU AMIĂNG THUỘC NHÓM AMFIBOLE CẤM NHẬP KHẨU THEO QUY ĐỊNH TẠI NGHỊ ĐỊNH SỐ 12/2006/NĐ-CP NGÀY 23 THÁNG 01 NĂM 2006 CỦA CHÍNH PHỦ.

BỘ TRƯỞNG BỘ XÂY DỰNG

Căn cứ Nghị định số 36/2003/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2003 của Chính phủ qui định chức năng nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Xây dựng;   
Căn cứ Nghị định số 12/2006/NĐ-CP ngày 23 tháng 01 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hoá quốc tế và các hoạt động đại lý, mua, bán, gia công và quá cảnh hàng hoá với nước ngoài;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Vật liệu xây dựng,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này danh mục và mã số HS vật liệu   amiăng thuộc nhóm amfibole cấm nhập khẩu theo quy định tại Nghị định số 12/2006/NĐ-CP ngày 23 tháng 01 năm 2006 của Chính phủ.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Điều 3. Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:
-Thủ tướng CP, Các Phó Thủ tướng CP ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan
  thuộc Chính phủ;
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng CP;
- Toà án nhân dân tối cao;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Công báo; Website Chính phủ;
- Cục Kiểm tra văn bản QPPL-Bộ Tư pháp;
-
Các Vụ:  KTTC, KHCN;
- Lưu:  VP, PC, VLXD.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỬ TRƯỞNG
Tống Văn Nga

 

BỘ XÂY DỰNG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

DANH MỤC

VÀ MÃ SỐ HS VẬT LIỆU  AMIĂNG THUỘC NHÓM AMFIBOLE CẤM NHẬP KHẨU
( Ban hành kèm theo Quyết định số: 27 /2006/QĐ-BXD ngày  06  / 9 / 2006
của Bộ trưởng Bộ Xây dựng )

TT

Mã hàng

Mô tả hàng hoá

1

2524

00

 

00

00

Sợi amiăng thuộc nhóm Amfibole  gồm 05 loại sau:

 

 

 

 

 

 

1. Amosite ( amiăng nâu): Dạng sợi, màu nâu, công thức hoá học: 5,5FeO.1,5MgO.8SiO2.H2O.

 

 

 

 

 

 

2. Crocidolite ( amiăng xanh): Dạng sợi, màu xanh, công thức hoá học: 3H2O.2Na2O.6(Fe2,Mg)O.2Fe2O3.17SiO2

 

 

 

 

 

 

 

3. Anthophilite: Dạng sợi, có màu, công thức hoá học: 7(Mg,Fe)O.8SiO2(OH)2

 

 

 

 

 

 

 

4. Actinolite: Dạng sợi, có màu, công thức hoá học: 2CaO.4MgO.FeO.8SiO2.H2O

 

 

 

 

 

 

 

5. Tremolite: Dạng sợi, có màu, công thức hoá học: 2CaO.5MgO.8SiO2.H2O)

 

Ghi chú: Sợi amiăng chrysotile ( amiăng trắng), công thức hoá học: 3MgO.4SiO2.8H2O, thuộc nhóm Secpentine mã số HS: 2524.00.00.00 không thuộc đối tượng mã hàng cấm nhập khẩu nêu trên.

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 27/2006/QĐ-BXD

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu27/2006/QĐ-BXD
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành06/09/2006
Ngày hiệu lực07/10/2006
Ngày công báo22/09/2006
Số công báoTừ số 41 đến số 42
Lĩnh vựcXuất nhập khẩu, Xây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 25/10/2012
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 27/2006/QĐ-BXD

Lược đồ Quyết định 27/2006/QĐ-BXD danh mục mã số HS vật liệu amiăng thuộc nhóm amfibole cấm nhập khẩu hướng dẫn 12/2006/NĐ-CP


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 27/2006/QĐ-BXD danh mục mã số HS vật liệu amiăng thuộc nhóm amfibole cấm nhập khẩu hướng dẫn 12/2006/NĐ-CP
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu27/2006/QĐ-BXD
        Cơ quan ban hànhBộ Xây dựng
        Người kýTống Văn Nga
        Ngày ban hành06/09/2006
        Ngày hiệu lực07/10/2006
        Ngày công báo22/09/2006
        Số công báoTừ số 41 đến số 42
        Lĩnh vựcXuất nhập khẩu, Xây dựng - Đô thị
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 25/10/2012
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 27/2006/QĐ-BXD danh mục mã số HS vật liệu amiăng thuộc nhóm amfibole cấm nhập khẩu hướng dẫn 12/2006/NĐ-CP

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 27/2006/QĐ-BXD danh mục mã số HS vật liệu amiăng thuộc nhóm amfibole cấm nhập khẩu hướng dẫn 12/2006/NĐ-CP