Quyết định 27/2008/QĐ-UBND

Quyết định 27/2008/QĐ-UBND về tổ chức cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh

Quyết định 27/2008/QĐ-UBND tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân Bắc Ninh đã được thay thế bởi Quyết định 544/2014/QĐ-UBND cơ quan chuyên môn Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh và được áp dụng kể từ ngày 08/01/2015.

Nội dung toàn văn Quyết định 27/2008/QĐ-UBND tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân Bắc Ninh


UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC NINH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 27/2008/QÐ-UBND

Bắc Ninh, ngày 18 tháng 3 năm 2008

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC TỔ CHỨC CÁC CƠ QUAN CHUYÊN MÔN THUỘC UBND TỈNH BẮC NINH

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC NINH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26.11.2003;

Căn cứ Nghị định số 13/2008/NĐ-CP ngày 04.02.2008 của Chính phủ, quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;

Căn cứ Quyết định số 20/2008/QĐ-UBND ngày 05.3.2008 của UBND tỉnh Bắc Ninh, về việc phê duyệt Kế hoạch triển khai thực hiện các Nghị định của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh và UBND cấp huyện;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh Bắc Ninh, gồm:

1. Sở Nội vụ;

2. Sở Tư pháp;

3. Sở Kế hoạch và Đầu tư;

4. Sở Tài chính;

5. Sở Công Thương;

6. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

7. Sở Giao thông vận tải;

8. Sở Xây dựng;

9. Sở Tài nguyên và Môi trường;

10. Sở Thông tin và Truyền thông;

11. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội;

12. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

13. Sở Khoa học và Công nghệ;

14. Sở Giáo dục và Đào tạo;

15. Sở Y tế;

16. Thanh tra tỉnh;

17. Văn phòng Ủy ban nhân dân.

Điều 2. Vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, chế độ làm việc của cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh và trách nhiệm của Thủ trưởng cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh thực hiện theo quy định tại Điều 3, 4, 5, 6, 7, 8 Nghị định số 13/2008/NĐ-CP ngày 04.02.2008 của Chính phủ.

Căn cứ vào hướng dẫn của các Bộ, ngành chức năng của Trung ương và tình hình đặc điểm của địa phương, Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh chủ trì, phối hợp với Giám đốc Sở Nội vụ tiến hành xây dựng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức cụ thể của cơ quan chuyên môn, trình UBND tỉnh xem xét, quyết định.

Điều 3. Giám đốc Sở Nội vụ có trách nhiệm đôn đốc, kiểm tra việc triển khai thực hiện Quyết định này, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh kết quả thực hiện.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký. Các quyết định trước đây trái với Quyết định này đều bị bãi bỏ.

Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, Chủ tịch UBND cấp huyện; các cơ quan có liên quan căn cứ quyết định thi hành./.

 

 

TM. UBND TỈNH
CHỦ TỊCH
Trần Văn Tuý

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 27/2008/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu27/2008/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành18/03/2008
Ngày hiệu lực28/03/2008
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 08/01/2015
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 27/2008/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 27/2008/QĐ-UBND tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân Bắc Ninh


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 27/2008/QĐ-UBND tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân Bắc Ninh
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu27/2008/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Bắc Ninh
        Người kýTrần Văn Túy
        Ngày ban hành18/03/2008
        Ngày hiệu lực28/03/2008
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 08/01/2015
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 27/2008/QĐ-UBND tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân Bắc Ninh

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 27/2008/QĐ-UBND tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân Bắc Ninh