Quyết định 27-NN/QĐ

Quyết định 27-NN/QĐ năm 1961 về việc mở rộng Nhà xuất bản nông thôn do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 27-NN/QĐ mở rộng Nhà xuất bản nông thôn


BỘ NÔNG NGHIỆP
******

VIỆT DÂN CHỦ CỘNG HÒA
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 27-NN/QĐ

Hà Nội, ngày 24 tháng 08 năm 1961 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC MỞ RỘNG NHÀ XUẤT BẢN NÔNG THÔN

BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP

Căn cứ nghị quyết Hội đồng Chính phủ hạ tuần tháng 4/1960 tổ chức Bộ Nông lâm thành 4 tổ chức: Bộ Nông nghiệp, Bộ Nông trường quốc doanh, Tổng cục Thủy sản, Tổng cục Lâm nghiệp;
Căn cứ Sắc lệnh số 003/SLT ngày 18/6/1957 của Chủ tịch nước Việt dân chủ cộng hòa quy định chế độ xuất bản,
Căn cứ Nghị định số 60/NL-NĐ ngày 08/12/1956 thành lập Nhà xuất bản nông thôn;
Sau khi đã thống nhất với Ban công tác nông thôn trung ương, Bộ Nông trường quốc doanh, Bộ Thủy lợi và Điện lực, Tổng cục Lâm nghiệp, Tổng cục Thủy sản và được Bộ Văn hóa thỏa thuận,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay mở rộng Nhà xuất bản nông thôn thành cơ quan xuất bản chung của Ban công tác nông thôn trung ương, Bộ Nông nghiệp, Bộ Nông trường quốc doanh, Bộ Thủy lợi và Điện lực, Tổng cục Thủy sản, Tổng cục Lâm nghiệp.

Điều 2. Nhà xuất bản nông thôn có nhiệm vụ, xuất bản các loại: sách khoa học kỹ thuật nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản, thủy lợi, sách về đường lối chủ trương và kinh nghiệm cải tạo xã hội chủ nghĩa đối với nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản, nghề làm muối theo đường lối chủ trương của Đảng và Chính phủ, nhằm tuyên truyền phổ biến sâu rộng trong cán bộ, công nhân nông trường, xã viên hợp tác xã, học sinh, sinh viên các trường chuyên nghiệp và trong nhân dân để góp phần tích cực trong việc phát triển nông nghiệp toàn diện, mạnh mẽ và vững chắc.

Điều 3. Nhà xuất bản nông thôn do Bộ Nông nghiệp thay mặt các Bộ, Ban, Tổng cục trực tiếp quản lý về mọi mặt: quản lý cán bộ, kinh doanh, lãnh đạo thực hiện toàn bộ kế hoạch thể tài dựa theo phương hướng của Hội đồng biên tập xuất bản.

Điều 4. Nhà xuất bản nông thôn có trách nhiệm trước pháp luật và độc giả về sách xuất bản, liên đới chịu trách nhiệm với các Bộ, Ban, Tổng cục về nội dung xuất bản.

Điều 5. Thành lập Hội đồng biên tập xuất bản gồm các vị đại diện các Bộ, Ban, Tổng cục; Hội đồng hoạt động theo điều lệ tổ chức do các Bộ, Ban, Tổng cục cùng thông qua và có nhiệm vụ lãnh đạo xây dựng và thông qua kế hoạch thể tài của Nhà xuất bản, góp sức lãnh đạo việc thực hiện kế hoạch biên tập ở các ngành.

Điều 6. Mỗi Bộ, Ban, Tổng cục có trách nhiệm tổ chức biên soạn và duyệt sách trong phạm vi Bộ, Ban, Tổng cục, cung cấp cán bộ biên tập Nhà xuất bản nông thôn.

Điều 7. Căn cứ theo quyết định này, Bộ Nông nghiệp sẽ dự thảo điều lệ tổ chức Nhà xuất bản và lề lối làm việc giữa Nhà xuất bản với các Bộ, Ban, Tổng cục để đưa ra Hội đồng biên tập xuất bản thông quan.

Điều 8. Các ông Chánh văn phòng, Vụ trưởng Vụ tổ chức cán bộ Bộ Nông nghiệp và Giám đốc Nhà xuất bản nông thôn chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

 

 

KT. BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP
THỨ TRƯỞNG


 

 
Phan Văn Chiêu

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 27-NN/QĐ

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu27-NN/QĐ
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành...
Ngày hiệu lực...
Ngày công báo...
Số công báoSố 36
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Quyết định 27-NN/QĐ mở rộng Nhà xuất bản nông thôn


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 27-NN/QĐ mở rộng Nhà xuất bản nông thôn
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu27-NN/QĐ
        Cơ quan ban hànhBộ Nông nghiệp
        Người kýPhan Văn Chiêu
        Ngày ban hành...
        Ngày hiệu lực...
        Ngày công báo...
        Số công báoSố 36
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
        Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Quyết định 27-NN/QĐ mở rộng Nhà xuất bản nông thôn

              Lịch sử hiệu lực Quyết định 27-NN/QĐ mở rộng Nhà xuất bản nông thôn