Quyết định 27/QĐ-TTg

Quyết định 27/QĐ-TTg năm 2018 về chủ trương đầu tư Dự án “Tăng cường sự tham gia của các tổ chức xã hội và các tổ chức cộng đồng trong phòng, chống HIV/AIDS” do Quỹ Toàn cầu phòng chống AIDS, Lao và Sốt rét do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 27/QĐ-TTg 2018 đầu tư Dự án các tổ chức cộng đồng phòng chống HIV/AIDS


THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 27/QĐ-TTg

Nội, ngày 07 tháng 01 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ DỰ ÁN DO QUỸ TOÀN CẦU PHÒNG CHỐNG AIDS, LAO VÀ SỐT RÉT TÀI TRỢ

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 16/2016/NĐ-CP ngày 16 tháng 3 năm 2016 của Chính phủ về quản lý và sử dụng vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài;

Xét đề nghcủa Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại Tờ trình số 10420/BKHĐT-KTĐN ngày 22 tháng 12 năm 2017,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án “Tăng cường sự tham gia của các tổ chức xã hội và các tổ chức cộng đồng trong phòng, chống HIV/AIDSdo Quỹ Toàn cu phòng chng AIDS, Lao và St rét (Quỹ Toàn cu) tài trợ với các nội dung chính sau:

1. Cơ quan chủ quản Dự án: Liên hiệp các Hội khoa học kỹ thuật Việt Nam (VUSTA).

2. Mục tiêu Dự án: Tăng cường sự tham gia của các tổ chức xã hội và các tổ chức cộng đồng (CBO) vào phòng, chống HIV/AIDS để góp phần thực hiện Mục tiêu 90-90-90 vào năm 2020 và chấm dứt dịch AIDS vào năm 2030.

3. Một số kết quả chính của Dự án:

- Cung cấp các gói dịch vụ dự phòng HIV gồm tuyên truyền, vận động, khuyến khích sử dụng bơm kim tiêm, bao cao su, thực hiện xét nghiệm HIV tại cộng đồng và các biện pháp can thiệp giảm tác hại khác nhằm tạo điều kiện cho việc thực hiện các hành vi an toàn cho các Nhóm chính trong ứng phó với HIV (KP), đồng thời chuyển gửi các ca dương tính với HIV tới các cơ sở y tế để điều trị HIV bằng thuốc ARV và các đối tượng nghiện chích ma túy tới Chương trình Methadone tại 15 tỉnh của Dự án.

- Củng cố và tăng cường năng lực đối với các hệ thống cộng đồng bền vững tại 15 tỉnh của Dự án, tương thích trong hoạt động phòng, chống HIV/AIDS nhằm tăng khả năng tiếp cận của hệ thống này đến các nhóm KP là các nhóm có hành vi nguy cơ cao và khó tiếp cận nhất, tạo điều kiện cung cấp dịch vụ dự phòng HIV/AIDS cho các nhóm này.

- Thúc đẩy môi trường thuận lợi về mặt pháp lý và thực thi chính sách, pháp luật, tạo điều kiện thuận lợi cho các nhóm đối tượng chính của dự án tiếp cận các dịch vụ y tế và các dịch vụ hỗ trợ khác nhằm đảm bảo các quyền của họ về chăm sóc y tế, không bị kỳ thị và phân biệt đối xử và được tham gia đầy đủ vào các hoạt động của xã hội.

4. Thời gian và địa điểm thực hiện:

- Thời gian: 2018 - 2020

- Địa điểm: Hà Nội, Thái Nguyên, Vĩnh Phúc, Hải Dương, Hải Phòng, Thái Bình, Quảng Ninh, Ninh Bình, Nam Định, Nghệ An, Khánh Hòa, Thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Bình Dương, Bà Rịa -Vũng Tàu.

5. Hạn mức vốn của dự án:

- Vốn ODA không hoàn lại: 6.499.966 USD

- Vốn đối ứng: Bằng hiện vật (cơ sở hạ tầng kỹ thuật, đội ngũ cán bộ quản lý và chuyên môn sẵn có).

6. Cơ chế tài chính trong nước:

Vốn ODA: Ngân sách nhà nước cấp phát

Điều 2. VUSTA ký Cam kết viện trợ về Dự án nêu trên với Quỹ Toàn cầu và các bên liên quan; triển khai thực hiện Dự án theo đúng quy định, bảo đảm sử dụng viện trợ ODA hiệu quả, Dự án đạt mục tiêu đề ra.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Bộ trưởng các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Chủ tịch VUSTA và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- TTg, các PTTg: Phạm Bình Minh, Vũ Đức Đam;
- Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Y tế, Ngoại giao;
- Liên hiệp các Hội khoa học kỹ thuật VN;
-
VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Văn Tùng, Trợ lý TTg, các Vụ: KGVX, TH; TGĐ Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, QHQT (3).TA

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Phạm Bình Minh

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 27/QĐ-TTg

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu27/QĐ-TTg
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành07/01/2018
Ngày hiệu lực07/01/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Đầu tư
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 27/QĐ-TTg

Lược đồ Quyết định 27/QĐ-TTg 2018 đầu tư Dự án các tổ chức cộng đồng phòng chống HIV/AIDS


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 27/QĐ-TTg 2018 đầu tư Dự án các tổ chức cộng đồng phòng chống HIV/AIDS
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu27/QĐ-TTg
        Cơ quan ban hànhThủ tướng Chính phủ
        Người kýPhạm Bình Minh
        Ngày ban hành07/01/2018
        Ngày hiệu lực07/01/2018
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Đầu tư
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 27/QĐ-TTg 2018 đầu tư Dự án các tổ chức cộng đồng phòng chống HIV/AIDS

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 27/QĐ-TTg 2018 đầu tư Dự án các tổ chức cộng đồng phòng chống HIV/AIDS

            • 07/01/2018

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 07/01/2018

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực