Quyết định 270/QĐ-TTg

Quyết định 270/QĐ-TTg năm 2014 phê duyệt danh mục Dự án "Chương trình Đối tác đổi mới sáng tạo Việt Nam - Phần Lan giai đoạn II" sử dụng vốn ODA không hoàn lại của Phần Lan do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 270/QĐ-TTg năm 2014 danh mục Dự án Đối tác đổi mới sáng tạo Việt Nam Phần Lan II vốn ODA


THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 270/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 18 tháng 02 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT DANH MỤC DỰ ÁN "CHƯƠNG TRÌNH ĐỐI TÁC ĐỔI MỚI SÁNG TẠO VIỆT NAM - PHẦN LAN GIAI ĐOẠN II" SỬ DỤNG VỐN ODA KHÔNG HOÀN LẠI CỦA CHÍNH PHỦ PHẦN LAN

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Nghị định số 38/2013/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2013 của Chính phủ về quản lý và sử dụng nguồn hỗ trợ phát trin chính thức (ODA) và nguồn vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại văn bản số 607/BKHĐT-KTĐN ngày 27 tháng 01 năm 2014.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt danh mục Dự án "Chương trình Đối tác đổi mới sáng tạo Việt Nam - Phần Lan giai đoạn II" sử dụng vốn ODA không hoàn lại của Chính phủ Phần Lan, với các nội dung chủ yếu sau:

1. Cơ quan chủ quản: BKhoa học và Công nghệ

- Chdự án: Vụ Hp tác quốc tế, Bộ Khoa học và Công nghệ

2. Mục tiêu của Dự án: Góp phần để hệ thống đổi mới sáng tạo quốc gia thực sự là động lực thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội bền vững của Việt Nam, đưa Việt Nam cơ bản trở thành một nước công nghiệp hóa và hiện đại hóa vào năm 2020 với hạ tầng cơ bản của nền kinh tế tri thức

3. Các kết quả chủ yếu của Dự án:

- Tăng cường năng lực, thể chế cho các cơ quan, doanh nghiệp và các tổ chức nghiên cứu Nhà nước trong việc lập kế hoạch, hướng dn và thực hiện các chính sách liên quan đến đổi mới sáng tạo.

- Thiết lập quan hệ đối tác quốc gia và quốc tế cho hệ thống khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo quốc gia.

- Phát triển các sản phẩm và dịch vụ tiên tiến trong các khu vực lựa chọn với quan hệ đối tác đa xoắn và đổi mới mô hình đã được phát triển và chứng minh.

4. Thời gian thực hiện: 04 năm (từ 2014 - 2018)

5. Mức vốn đầu tư: 11 triệu Euro, trong đó:

- Vốn ODA không hoàn lại: 9,9 triệu Euro

- Vốn đối ứng: 1,1 triệu Euro

6. Cơ chế tài chính trong nước đối với nguồn vốn ODA: Ngân sách nhà nước cấp phát toàn bộ để thực hiện dự án.

- Vốn đi ứng: Cơ quan chủ quản dự án tự cân đối.

Điều 2. Bộ Khoa học và Công nghệ tiếp thu ý kiến của các cơ quan liên quan, hoàn chỉnh văn kiện, phê duyệt văn kiện và tổ chức thực hiện Dự án theo đúng quy định tại Nghị định số 38/2013/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2013 của Chính phủ vquản lý và sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và nguồn vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ, bảo đảm sử dụng hiệu quả nguồn vốn ODA.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Bộ trưởng các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Khoa học và Công nghệ, Tài chính, Ngoại giao và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng CP;
- Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Khoa học và Công nghệ, Tài chính, Ngoại giao;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg CP, các Vụ: TH, KGVX; TGĐ Cng TTĐT;
- Lưu: VT, QHQT(3). PH.30

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Vũ Đức Đam

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 270/QĐ-TTg

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu270/QĐ-TTg
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành18/02/2014
Ngày hiệu lực18/02/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Đầu tư, Tài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật10 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 270/QĐ-TTg

Lược đồ Quyết định 270/QĐ-TTg năm 2014 danh mục Dự án Đối tác đổi mới sáng tạo Việt Nam Phần Lan II vốn ODA


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 270/QĐ-TTg năm 2014 danh mục Dự án Đối tác đổi mới sáng tạo Việt Nam Phần Lan II vốn ODA
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu270/QĐ-TTg
        Cơ quan ban hànhThủ tướng Chính phủ
        Người kýVũ Đức Đam
        Ngày ban hành18/02/2014
        Ngày hiệu lực18/02/2014
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Đầu tư, Tài chính nhà nước
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật10 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 270/QĐ-TTg năm 2014 danh mục Dự án Đối tác đổi mới sáng tạo Việt Nam Phần Lan II vốn ODA

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 270/QĐ-TTg năm 2014 danh mục Dự án Đối tác đổi mới sáng tạo Việt Nam Phần Lan II vốn ODA

            • 18/02/2014

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 18/02/2014

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực