Quyết định 2700/QĐ-UBND

Quyết định 2700/QĐ-UBND năm 2019 về hỗ trợ kinh phí chống hạn phục vụ sản xuất vụ Đông Xuân 2018-2019 do tỉnh Vĩnh Phúc ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 2700/QĐ-UBND 2019 kinh phí chống hạn phục vụ sản xuất vụ Đông Xuân tỉnh Vĩnh Phúc


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH VĨNH PHÚC
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2700/QĐ-UBND

Vĩnh Phúc, ngày 28 tháng 10 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC HỖ TRỢ KINH PHÍ CHỐNG HẠN PHỤC VỤ SẢN XUẤT VỤ ĐÔNG-XUÂN NĂM 2018-2019

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH PHÚC

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước và các văn bản hướng dẫn thực hiện;

Căn cứ dự toán ngân sách cấp tỉnh năm 2019;

Xét đề nghị của Sở Tài chính tại Tờ trình số 695/TTr-STC ngày 27/9/2019,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Trích từ nguồn dự phòng trong dự toán ngân sách cấp tỉnh năm 2019 cấp hỗ trợ công tác chống hạn phục vụ sản xuất vụ Đông-Xuân năm 2018-2019 cho các Công ty TNHH MTV thủy lợi trên địa bàn tỉnh với tổng số tiền 12.850 triệu đồng (Mười hai tỷ, tám trăm năm mươi triệu đồng chẵn), cụ thể:

STT

Tên đơn vị

Số tiền (triệu đồng)

1

Công ty TNHH MTV thủy lợi Liễn Sơn

5.578

2

Công ty TNHH MTV thủy lợi Lập Thạch

4.812

3

Công ty TNHH MTV thủy lợi Tam Đảo

1.530

4

Công ty TNHH MTV thủy lợi Phúc Yên

930

 

Tổng cộng

12.850

(Chi tiết theo biểu đính kèm)

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Giao Sở Tài chính, Kho bạc Nhà nước tỉnh trích chuyển kinh phí nói tại Điều 1 Quyết định này, từ các nguồn dự phòng ngân sách cấp tỉnh năm 2019, cấp cho đơn vị chi thực hiện nhiệm vụ và quyết toán kinh phí theo đúng quy định Nhà nước.

2. Các đơn vị được cấp kinh phí có trách nhiệm sử dụng nguồn kinh phí hỗ trợ đúng mục đích, đúng đối tượng, đúng tiêu chuẩn, định mức và theo đúng trình tự, thủ tục pháp luật quy định.

3. Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn có trách nhiệm hướng dẫn, chỉ đạo, tổ chức kiểm tra, giám sát việc thực hiện của các Công ty TNHH MTV thủy lợi; đồng thời tổng hợp tình hình và kết quả thực hiện, báo cáo UBND tỉnh.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các sở, ngành: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài chính, Kho bạc Nhà nước tỉnh; Giám đốc các Công ty TNHH một thành viên thuỷ lợi: Liễn Sơn, Phúc Yên, Lập Thạch, Tam Đảo và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan căn cứ quyết định thi hành./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Nguyễn Văn Khước

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 2700/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu2700/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành28/10/2019
Ngày hiệu lực28/10/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật11 tháng trước
(10/12/2019)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 2700/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 2700/QĐ-UBND 2019 kinh phí chống hạn phục vụ sản xuất vụ Đông Xuân tỉnh Vĩnh Phúc


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 2700/QĐ-UBND 2019 kinh phí chống hạn phục vụ sản xuất vụ Đông Xuân tỉnh Vĩnh Phúc
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu2700/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Vĩnh Phúc
        Người kýNguyễn Văn Khước
        Ngày ban hành28/10/2019
        Ngày hiệu lực28/10/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật11 tháng trước
        (10/12/2019)

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 2700/QĐ-UBND 2019 kinh phí chống hạn phục vụ sản xuất vụ Đông Xuân tỉnh Vĩnh Phúc

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 2700/QĐ-UBND 2019 kinh phí chống hạn phục vụ sản xuất vụ Đông Xuân tỉnh Vĩnh Phúc

            • 28/10/2019

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 28/10/2019

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực