Quyết định 2701/QĐ-UBND

Quyết định 2701/QĐ-UBND năm 2014 về danh mục thủ tục hành chính thực hiện cơ chế một cửa tại Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thừa Thiên Huế

Quyết định 2701/QĐ-UBND 2014 danh mục thủ tục hành chính thực hiện cơ chế một cửa Thừa Thiên Huế đã được thay thế bởi Quyết định 1915/QĐ-UBND thủ tục hành chính cơ chế một cửa liên thông sở giáo dục Thừa Thiên Huế 2015 và được áp dụng kể từ ngày 22/09/2015.

Nội dung toàn văn Quyết định 2701/QĐ-UBND 2014 danh mục thủ tục hành chính thực hiện cơ chế một cửa Thừa Thiên Huế


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THỪA THI
ÊN HUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2701/QĐ-UBND

Thừa Thiên Huế, ngày 24 tháng 12 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THỰC HIỆN CƠ CHẾ MỘT CỬA TẠI SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Quyết định số 93/2007/QĐ-TTg ngày 22 tháng 6 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này danh mục 26 TTHC thực hiện tiếp nhận, giải quyết trả kết quả theo cơ chế một cửa tại Bộ phận Tiếp nhận trả kết quả của Sở Giáo dục Đào tạo.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc Sở Giáo dục Đào tạo, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- CT các PCT UBND tỉnh;
- Các PCVP các CV;
- Lưu: VT, KNNV.

CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Cao

 

DANH MỤC

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THỰC HIỆN TIẾP NHẬN, GIẢI QUYẾT VÀ TRẢ KẾT QUẢ THEO CƠ CHẾ MỘT CỬA TẠI BỘ PHẬN TIẾP NHẬN VÀ TRẢ KẾT QUẢ CỦA SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 2701/QĐ-UBND, ngày 24 tháng 12 năm 2014 của Chủ tịch UBND tỉnh)

TT

Tên thủ tục hành chính

Thời gian giải quyết (ngày m việc)

Tổng số

Bộ phận Tiểp nhận trả kết quả

Phòng chuyên môn

Lãnh đạo Sở

UBND tỉnh

Bộ Giáo dục Đào tạo

Ghi chú

I

Lĩnh vực: Giáo dục Đào tạo (15 TTHC)

 

 

 

 

 

 

 

1

Thành lập Trường trung học phổ thông công lập, ngoài công lập

20

1

10

2

7

 

 

2

Sáp nhập, chia tách trường trung học phổ thông

20

1

12

2

5

 

 

3

Đình chỉ hoạt động trường THPT

10

1

6

3

 

 

 

4

Giải thể trường Trung học phổ thông

20

1

12

2

5

 

Đối với đơn vị xin giải thể

5

Thành lập Trung tâm ngoại ngữ, tin học

15

1

7

2

5

 

 

6

Công nhận Trường THPT đạt chuẩn quốc gia

45

1

30

7

7

 

 

7

Công nhận Trường Mầm non đạt chuẩn quốc gia mức độ 1

30

1

17

5

7

 

 

8

Công nhận Trường Mầm non đạt chuẩn quốc gia mức độ 2

30

1

17

5

7

 

 

9

Công nhận Trường Tiểu học đạt chuẩn quốc gia

30

1

17

5

7

 

 

10

Công nhận Trường THCS đạt chuẩn quốc gia

30

1

17

5

7

 

 

11

Thành lập Trung tâm Giáo dục thường xuyên

20

1

12

2

5

 

 

12

Sáp nhập, chia tách Trung tâm Giáo dục thường xuyên

20

1

12

2

5

 

 

13

Đình chỉ trung tâm GDTX

20

1

12

2

5

 

 

14

Giải thể trung tâm GDTX

20

1

12

2

5

 

 

15

Xếp hạng Trung tâm Giáo dục thường xuyên

20

1

12

2

5

 

 

II

Lĩnh vực: Quy chế thi, tuyển sinh (07 TTHC)

 

 

 

 

 

 

 

16

Cấp phép dạy thêm, học thêm

4

(10)

1

(1)

2

(7)

1

(2)

 

 

- 4 ngày: Giáo viên trực thuộc;

- 10 ngày: Giáo viên không trực thuộc.

17

Chuyển trường đi ngoại tỉnh đối với học sinh Trung học phổ thông

2

0,5

1

0,5

 

 

 

18

Chuyển trường đến đối với học sinh Trung học phổ thông

2

0,5

1

0,5

 

 

 

19

Xin học lại tại trường khác

7

1

4

2

 

 

 

20

Tiếp nhận học sinh Việt Nam về nước cấp Trung học phổ thông

2

0,5

1

0,5

 

 

 

21

Tiếp nhận học sinh người nước ngoài cấp Trung học phổ thông

7

1

4

2

 

 

 

22

Quản lý hoạt động đào tạo, cấp chứng chỉ các chuyên đề bồi dưỡng cập nhật khác theo chương trình Giáo dục thường xuyên

7

1

4

2

 

 

 

III

Lĩnh vực: Tiêu chuẩn nhà giáo (02 TTHC)

 

 

 

 

 

 

 

23

Xét tặng nhà giáo nhân dân

45

1

30

7

7

 

 

24

Xét tặng nhà giáo ưu tú

45

1

30

7

7

 

 

IV

Lĩnh vực: Hệ thống văn bằng, chứng chỉ (02 TTHC)

 

 

 

 

 

 

 

25

Điều chỉnh văn bằng chứng chỉ do cải chính hộ tịch

10

1

6

3

 

 

 

26

Cấp lại bản sao bằng tốt nghiệp phổ thông, bổ túc

10

1

6

3

 

 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 2701/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu2701/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành24/12/2014
Ngày hiệu lực24/12/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 22/09/2015
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 2701/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 2701/QĐ-UBND 2014 danh mục thủ tục hành chính thực hiện cơ chế một cửa Thừa Thiên Huế


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 2701/QĐ-UBND 2014 danh mục thủ tục hành chính thực hiện cơ chế một cửa Thừa Thiên Huế
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu2701/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Thừa Thiên Huế
        Người kýNguyễn Văn Cao
        Ngày ban hành24/12/2014
        Ngày hiệu lực24/12/2014
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 22/09/2015
        Cập nhật7 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 2701/QĐ-UBND 2014 danh mục thủ tục hành chính thực hiện cơ chế một cửa Thừa Thiên Huế

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 2701/QĐ-UBND 2014 danh mục thủ tục hành chính thực hiện cơ chế một cửa Thừa Thiên Huế