Quyết định 2703/QĐ-UBND

Quyết định 2703/QĐ-UBND năm 2018 bãi bỏ văn bản do thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 2703/QĐ-UBND 2018 bãi bỏ văn bản hệ thống Cửa hàng xăng dầu Hồ Chí Minh


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2703/QĐ-UBND

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 6 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ BÃI BỎ VĂN BẢN

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 08/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 01 năm 2018 của Chính phủ sửa đổi một số Nghị định có liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Công Thương;

Căn cứ Nghị định số 83/2014/NĐ-CP ngày 03 tháng 9 năm 2014 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu;

Căn cứ Thông tư số 38/2014/TT-BCT ngày 24 tháng 10 năm 2014 của Bộ Công Thương quy định chi tiết một số Điều của Nghị định số 83/2014/NĐ-CP của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu;

Căn cứ Công văn số 478/BCT-KH ngày 16 tháng 01 năm 2018 của Bộ Công Thương về thực hiện các quy định về quy hoạch Cửa hàng xăng dầu theo nội dung Nghị định số 08/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 01 năm 2018 của Chính phủ;

Xét đề nghị của Sở Công Thương tại Tờ trình số 3842/TTr-SCT ngày 05 tháng 6 năm 2018, ý kiến của Sở Tư pháp tại Công văn số 3381/STP-KTrVB ngày 12 tháng 4 năm 2018,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bãi bỏ Quyết định số 6505/QĐ-UBND ngày 13 tháng 12 năm 2016 của Ủy ban nhân dân thành phố về phê duyệt Dự án quy hoạch phát triển hệ thống Cửa hàng xăng dầu trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; Quyết định số 39/2007/QĐ-UBND ngày 06 tháng 3 năm 2007 của Ủy ban nhân dân thành phố về phê duyệt Quy hoạch hệ thống Cửa hàng xăng dầu trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2007 - 2010, định hướng đến năm 2020; Quyết định số 17/2012/QĐ-UBND ngày 09 tháng 5 năm 2012 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh quy định về sửa chữa, nâng cấp, xây dựng lại Cửa hàng xăng dầu hiện hữu đã hoạt động từ ngày 16 tháng 3 năm 2007 trở về trước tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc Sở Quy hoạch-Kiến trúc, Giám đốc Sở Giao thông vận tải, Giám đốc Sở Xây dựng, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Giám đốc Sở Công Thương, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Cảnh sát Phòng cháy và Chữa cháy thành phố, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ, Trưởng Ban Quản lý Khu Công nghệ Cao, Ban Quản lý Đầu tư xây dựng Khu đô thị mới Thủ Thiêm, Ban Quản lý Khu Nam, Ban Quản lý các Khu Chế xuất và Công nghiệp, Ban Quản lý Khu đô thị Tây Bắc, Ban Quản lý Đường sắt Đô thị, Thủ trưởng các sở ngành thành phố có liên quan, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận - huyện và các thương nhân kinh doanh xăng dầu chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
THƯỜNG TRỰC
Lê Thanh Liêm

 

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 2703/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu2703/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành29/06/2018
Ngày hiệu lực29/06/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Thương mại
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhậtnăm ngoái

Download Văn bản pháp luật 2703/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 2703/QĐ-UBND 2018 bãi bỏ văn bản hệ thống Cửa hàng xăng dầu Hồ Chí Minh


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 2703/QĐ-UBND 2018 bãi bỏ văn bản hệ thống Cửa hàng xăng dầu Hồ Chí Minh
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu2703/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhThành phố Hồ Chí Minh
       Người kýLê Thanh Liêm
       Ngày ban hành29/06/2018
       Ngày hiệu lực29/06/2018
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Thương mại
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhậtnăm ngoái

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 2703/QĐ-UBND 2018 bãi bỏ văn bản hệ thống Cửa hàng xăng dầu Hồ Chí Minh

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 2703/QĐ-UBND 2018 bãi bỏ văn bản hệ thống Cửa hàng xăng dầu Hồ Chí Minh

           • 29/06/2018

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 29/06/2018

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực