Quyết định 2706/QĐ-UBND

Quyết định 2706/QĐ-UBND năm 2010 về phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng công trình Xây dựng hai tuyến đường phục vụ Công viên văn hóa tỉnh Bình Phước

Nội dung toàn văn Quyết định 2706/QĐ-UBND 2010 Dự án Xây dựng tuyến đường Công viên văn hóa Bình Phước


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH PHƯỚC
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2706/QĐ-UBND

Đồng Xoài, ngày 23 tháng 11 năm 2010

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG HAI TUYẾN ĐƯỜNG PHỤC VỤ CÔNG VIÊN VĂN HÓA TỈNH BÌNH PHƯỚC.

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 29/11/2005;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản ngày 19/6/2009;

Căn cứ Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 và Nghị định số 83/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;

Căn cứ Nghị định số 112/2009/NĐ-CP ngày 14/12/2009 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;

Căn cứ Nghị định số 85/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật Xây dựng;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Tờ trình số 1357/TTr-SKHĐT ngày 12/11/2010,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng công trình: Xây dựng hai tuyến đường phục vụ Công viên văn hóa tỉnh Bình Phước, nội dung như sau:

1. Tên công trình: Xây dựng hai tuyến đường phục vụ Công viên văn hóa tỉnh Bình Phước.

2. Chủ đầu tư: Sở Xây dựng.

3. Tổ chức tư vấn lập dự án: Liên danh Công ty TNHH tư vấn xây dựng Song Thắng

4. Chủ nhiệm lập dự án: Kỹ sư Trương Đình Hiếu

5. Mục tiêu đầu tư xây dựng: Công trình được đầu tư xây dựng nhằm kết nối về giao thông từ Công viên văn hóa tỉnh ra hai trục lộ là QL13 và ĐT741; giải quyết việc lưu thông của nhân dân sau khu Trung tâm thể dục thể thao ra bên ngoài; hoàn chỉnh hệ thống giao thông trong khu vực công viên văn hóa nói riêng và thị xã Đồng Xoài nói chung.

6. Nội dung và quy mô đầu tư

a) Các thông số kỹ thuật:

- Đầu tư xây dựng mới 2 đọan tuyến kề bên Khu quy hoạch công viên văn hóa tỉnh với tổng chiều dài hai tuyến là 1.925m bao gồm hạng mục công việc chính gồm: Xây dựng nền, mặt đường; xây dựng hệ thống thoát nước; vỉa hè và cây xanh, trong đó:

+ Đường Nguyễn Chánh dài 507m, mặt đường rộng 11m, vỉa hè mỗi bên 6m.

+ Đường quy hoạch số 30, đoạn từ đường Nguyễn Chánh đến đường quy hoạch số 22 dài 1.418m, mặt đường rộng 12m, vỉa hè mỗi bên rộng 8m.

+ Vận tốc thiết kế: 40km/h

+ Tải trọng thiết kế đường: 12tấn/trục

+ Tải trọng thiết kế cống: H30 - XB80

+ Lớp mặt: BTN hạt trung dày 5cm

+ Cống thoát nước: Sử dụng ống BTCT ly tâm

+ Vỉa hè: Lát gạch Tenrazzo rộng 2m, phần còn lại đắp sỏi và hoàn chỉnh lát gạch ở giai đoạn sau.

b) Loại, cấp công trình:

- Loại công trình: Công trình giao thông

- Cấp công trình: Công trình cấp IV

7. Địa điểm xây dựng: Thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước.

8. Diện tích sử dụng đất: 51.365 m2

9. Phương án giải phóng mặt bằng, tái định cư: Thực hiện theo Quyết định phê duyệt phương án bồi thường và hỗ trợ tái định cư số 2382/QĐ-UBND ngày 18/10/2010 của UBND tỉnh)

- Tổng diện tích đất thu hồi: 49.400 m2

- Tổng số hộ bị thu hồi đất: 170 hộ

- Số hộ có nhà: 90 hộ

- Số hộ không có nhà: 80 hộ

- Tổng chi phí: 18.983.290.000 đồng

- Khu vực bố trí tái định cư: Khu phân lô dân cư dự án xây dựng Công viên văn hóa tỉnh.

10. Tổng mức đầu tư: 41.793.686.720 đồng

Trong đó:

+ Chi phí xây dựng: 18.477.572.216 đồng

+ Chi phí GPMB: 19.417.955.000 đồng

+ Chi phí QLDA: 324.205.704 đồng

+ Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng: 1.555.184.568 đồng

+ Chi phí khác: 171.012.010 đồng

+ Chi phí dự phòng: 1.847.757.222 đồng

11. Nguồn vốn đầu tư: Vốn ngân sách Nhà nước.

12. Hình thức quản lý dự án: Chủ đầu tư trực tiếp quản lý dự án.

13. Thời gian thực hiện dự án:

- Giải phóng mặt bằng: Năm 2010-2011

- Thi công xây dựng công trình: Năm 2012-2013

14. Kế hoạch đấu thầu: Có Bảng kế hoạch đấu thầu kèm theo.

Điều 2. Sở Xây dựng là chủ đầu tư chịu trách nhiệm triển khai, thực hiện các bước tiếp theo đúng quy định hiện hành.

Điều 3. Các ông (bà) Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các sở: Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Giao thông vận tải, Tài nguyên và Môi trường, Tài chính, Kho bạc Nhà nước tỉnh; Chủ tịch UBND thị xã Đồng Xoài và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này, kể từ ngày ký./.

 


Nơi nhận:
- CT, PCT;
- Như Điều 3;
- LĐVP, CV: Hòa, HHoàng;
- Lưu: VT.

CHỦ TỊCH




Trương Tấn Thiệu

 

BẢNG KẾ HOẠCH ĐẤU THẦU

CÔNG TRÌNH: XÂY DỰNG HAI TUYẾN ĐƯỜNG PHỤC VỤ CÔNG VIÊN VĂN HÓA TỈNH BÌNH PHƯỚC
(Kèm theo Quyết định số: 2706/QĐ-UBND ngày 23 tháng 11 năm 2010 của UBND tỉnh)

STT

Tên gói thầu

Giá gói thầu (đồng)

Nguồn vốn

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Thời gian lựa chọn nhà thầu

Hình thức hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

I

XÂY LẮP

 

Vốn ngân sách Nhà nước

 

 

 

 

1

Xây dựng hai tuyến đường phục vụ Công viên văn hóa tỉnh

18,477,572,216

Đấu thầu rộng rãi trong nước

Năm 2012

Theo đơn giá điều chỉnh

14 tháng

II

MUA SẮM HÀNG HÓA

 

 

 

 

 

2

Bảo hiểm công trình

77,605,803

Chỉ định thầu

Năm 2012

Trọn gói

Theo thời gian thi công

III

DỊCH VỤ TƯ VẤN

 

 

 

 

 

1

Khảo sát-thiết kế BVTC lập DT công trình

535,600,351

Chỉ định thầu

Năm 2010

Trọn gói

60 ngày

2

Thẩm tra thiết kế BVTC-DT công trình

44,841,998

Chỉ định thầu

Năm 2011

Trọn gói

15 ngày

3

Tư vấn lựa chọn nhà thầu xây dựng

35,839,122

Chỉ định thầu

Năm 2011

Trọn gói

60 ngày

4

Giám sát thi công xây dựng

403,348,512

Chỉ định thầu

Năm 2012

Trọn gói

Theo thời gian thi công

5

Kiểm toán quyết toán

72,616,859

Chỉ định thầu

Năm 2013

Trọn gói

30 ngày

6

Thẩm định và chứng nhận CLCT

141,171,979

Chỉ định thầu

Năm 2013

Trọn gói

60 ngày

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 2706/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu2706/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành23/11/2010
Ngày hiệu lực23/11/2010
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcĐầu tư, Giao thông - Vận tải
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật11 tháng trước
(08/01/2020)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 2706/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 2706/QĐ-UBND 2010 Dự án Xây dựng tuyến đường Công viên văn hóa Bình Phước


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 2706/QĐ-UBND 2010 Dự án Xây dựng tuyến đường Công viên văn hóa Bình Phước
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu2706/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Bình Phước
        Người kýTrương Tấn Thiệu
        Ngày ban hành23/11/2010
        Ngày hiệu lực23/11/2010
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcĐầu tư, Giao thông - Vận tải
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật11 tháng trước
        (08/01/2020)

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 2706/QĐ-UBND 2010 Dự án Xây dựng tuyến đường Công viên văn hóa Bình Phước

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 2706/QĐ-UBND 2010 Dự án Xây dựng tuyến đường Công viên văn hóa Bình Phước

            • 23/11/2010

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 23/11/2010

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực