Quyết định 2707/QĐ-UBND

Quyết định 2707/QĐ-UBND năm 2007 công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân tỉnh Hòa Bình ban hành năm 2006 nay đã hết hiệu lực pháp luật

Nội dung toàn văn Quyết định 2707/QĐ-UBND năm 2007 công bố Danh mục văn bản tỉnh Hòa Bình hết hiệu lực


UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH HOÀ BÌNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2707/QĐ-UBND

Hoà Bình, ngày 08 tháng 11 năm 2007

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ DANH MỤC VĂN BẢN QPPL DO HĐND, UBND TỈNH BAN HÀNH NĂM 2006 NAY ĐÃ HẾT HIỆU LỰC PHÁP LUẬT

CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH HOÀ BÌNH

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân;

Căn cứ Nghị định số 91/2003/NĐ-CP ngày 06/9/2006 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân;

Theo đề nghị của Sở Tư pháp tại Tờ trình số 1335/TTr-STP ngày 01/11/2007,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này Danh mục văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành năm 2006 nay đã hết hiệu lực pháp luật tính đến ngày 31/10/2007.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh, Thủ trưởng các Sở, Ban, ngành, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC
Nguyễn Hữu Duyệt

 

DANH MỤC

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT DO HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN,UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BAN HÀNH 2006 NAY ĐÃ HẾT HIỆU LỰC PHÁP LUẬT TÍNH ĐẾN NGÀY31/10/2007
(Kèm theo Quyết định số:2707 /QĐ-UBND ngày 08/11/2007của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh)

STT

Tên loại văn bản

Số, ký hiệu văn bản

Ngày ban hành

Cơ quan ban hành

Nội dung trích yếu

1

Nghị quyết

44/2006/NQ-HĐND

19/01/2006

HĐND tỉnh

Về Kinh tế - Xã hội, Quốc phòng - An ninh năm 2006.

2

Nghị quyết

45/2006/NQ-HĐND

19/01/2006

HĐND tỉnh

Về chương trình kiểm tra, giám sát của HĐND tỉnh Hòa Bình năm 2006.

3

Quyết định

01/2006/QĐ-UBND

16/01/2006

UBND tỉnh

Về việc sửa đổi Quy định quản lý đối với phí an ninh trật tự, phí phòng chống thiên tai và phí vệ sinh.

4

Quyết định

16/2006/QĐ-UBND

14/11/2006

UBND tỉnh

Về việc ban hành bộ đơn giá xây dựng công trình phần lắp đặt áp dụng trên địa bàn tỉnh Hoà Bình.

5

Quyết định

17/2006/QĐ-UBND

14/11/2006

UBND tỉnh

Về việc ban hành bảng giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng áp dụng trên địa bàn tỉnh Hòa Bình.

6

Quyết định

18/2006/QĐ-UBND

14/11/2006

UBND tỉnh

Về việc ban hành bộ đơn giá xây dựng công trình phần khảo sát xây dựng áp dụng trên địa bàn tỉnh Hoà Bình.

7

Quyết định

19/2006/QĐ-UBND

14/11/2006

UBND tỉnh

Về việc ban hành bộ đơn giá xây dựng công trình phần xây dựng áp dụng trên địa bàn tỉnh Hòa Bình.

8

Chỉ thị

09/2006/CT-UBND

28/4/2006

UBND tỉnh

Về công tác phòng, chống lụt bão, giảm nhẹ thiên tai năm 2006.

9

Chỉ thị

10/CT-UBND

05/6/2006

UBND tỉnh

Về việc tổ chức triển khai thực hiện cuộc Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thuỷ sản năm 2006.

10

Chỉ thị

12/2006/CT-UBND

18/7/2006

UBND tỉnh

Về việc xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2007.

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 2707/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu2707/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành08/11/2007
Ngày hiệu lực08/11/2007
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật18 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 2707/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 2707/QĐ-UBND năm 2007 công bố Danh mục văn bản tỉnh Hòa Bình hết hiệu lực


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 2707/QĐ-UBND năm 2007 công bố Danh mục văn bản tỉnh Hòa Bình hết hiệu lực
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu2707/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Hòa Bình
        Người kýNguyễn Hữu Duyệt
        Ngày ban hành08/11/2007
        Ngày hiệu lực08/11/2007
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật18 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 2707/QĐ-UBND năm 2007 công bố Danh mục văn bản tỉnh Hòa Bình hết hiệu lực

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 2707/QĐ-UBND năm 2007 công bố Danh mục văn bản tỉnh Hòa Bình hết hiệu lực

            • 08/11/2007

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 08/11/2007

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực