Quyết định 271-QĐ

Quyết định 271-QĐ năm 1963 sửa đổi điều 19, chương VI của điều lệ tổ chức thi tốt nghiệp tại các trường Trung cấp chuyên nghiệp do Bộ trưởng Bộ Giáo dục ban hành

BỘ GIÁO DỤC
******

VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 271-QĐ

Hà Nội, ngày 06 tháng 06 năm 1963

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC SỬA ĐỔI ĐIỀU 19, CHƯƠNG VI CỦA ĐIỀU LỆ TỔ CHỨC THI TỐT NGHIỆP TẠI CÁC TRƯỜNG TRUNG CẤP CHUYÊN NGHIỆP

BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC

Căn cứ nghị định số 198-CP ngày 07-11-1961 của Hội đồng Chính phủ quy định nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Bộ Giáo dục;
Căn cứ Quyết định số 118-QĐ ngày 06-03-1961 của Bộ Giáo dục ban hành Điều lệ tổ chức thi tốt nghiệp tại các trường Trung cấp chuyên nghiệp;
Theo đề nghị của ông Vụ trưởng Vụ Đại học và trung cấp chuyên nghiệp và sau khi đã trao đổi ý kiến với các Bộ, Tổng cục có trường Trung cấp chuyên nghiệp;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. - Sửa đổi điều 19, chương VI của Điều lệ tổ chức thi tốt nghiệp tại các trường Trung cấp chuyên nghiệp, ban hành do quyết định số 118-QĐ[1]ngày 06-03-1961, và quy định lại như sau:

“Bằng tốt nghiệp các Trường Trung cấp chuyên nghiệp do Hiệu trưởng cấp, sau khi có quyết định của các Bộ, hoặc Tổng cục, hoặc Ủy ban hành chính các cấp khu, thành, tỉnh công nhận những học sinh tốt nghiệp”.

Điều 2. - Mẫu bằng tốt nghiệp áp dụng thống nhất trong các trường Trung cấp chuyên nghiệp và thủ tục cấp, đăng ký bằng tốt nghiệp sẽ được quy định trong một thông tư riêng.

Điều 3. – Ông Chánh văn phòng Bộ Giáo dục và ông Vụ Trưởng Vụ Đại học và Trung cấp chuyên nghiệp chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

 

 

K.T. BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Khánh Toàn

 1]Số hiệu quyết định này đã in nhầm là 218-QĐ tại Công báo số 12, năm 1961, trang 201

Thuộc tính văn bản 271-QĐ
Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 271-QĐ
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 06/06/1963
Ngày hiệu lực 21/06/1963
Ngày công báo 26/06/1963
Số công báo Số 21
Lĩnh vực Giáo dục
Tình trạng hiệu lực Không còn phù hợp
Cập nhật 12 năm trước

Lược đồ văn bản

Quyết định 271-QĐ sửa đổi điều 19, chương VI điều lệ tổ chức thi tốt nghiệp tại các trường Trung cấp chuyên nghiệp


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Quyết định 271-QĐ sửa đổi điều 19, chương VI điều lệ tổ chức thi tốt nghiệp tại các trường Trung cấp chuyên nghiệp
Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 271-QĐ
Cơ quan ban hành Bộ Giáo dục
Người ký Nguyễn Khánh Toàn
Ngày ban hành 06/06/1963
Ngày hiệu lực 21/06/1963
Ngày công báo 26/06/1963
Số công báo Số 21
Lĩnh vực Giáo dục
Tình trạng hiệu lực Không còn phù hợp
Cập nhật 12 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản được dẫn chiếu

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

 • 06/06/1963

  Văn bản được ban hành

  Trạng thái: Chưa có hiệu lực

 • 26/06/1963

  Văn bản được đăng công báo

  Trạng thái: Chưa có hiệu lực

 • 21/06/1963

  Văn bản có hiệu lực

  Trạng thái: Có hiệu lực