Quyết định 272/2006/QĐ-TTg

Quyết định 272/2006/QĐ-TTg ban hành Quy chế cấp và quản lý bảo lãnh Chính phủ đối với các khoản vay nước ngoài do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Quyết định 272/2006/QĐ-TTg Quy chế cấp quản lý bảo lãnh Chính phủ khoản vay nước ngoài đã được thay thế bởi Nghị định 15/2011/NĐ-CP cấp và và được áp dụng kể từ ngày 05/04/2011.

Nội dung toàn văn Quyết định 272/2006/QĐ-TTg Quy chế cấp quản lý bảo lãnh Chính phủ khoản vay nước ngoài


THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số :272/2006/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày  28  tháng 11  năm 2006

 

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY CHẾ CẤP VÀ QUẢN LÝ BẢO LÃNH CHÍNH PHỦ ĐỐI VỚI CÁC KHOẢN VAY NƯỚC NGOÀI

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Nghị định số 77/2003/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;
Căn cứ Nghị định số 134/2005/NĐ-CP ngày 01 tháng 11 năm 2005 của Chính phủ ban hành Quy chế quản lý vay và trả nợ nước ngoài;
Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tài chính,

QUYẾT ĐỊNH :

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế cấp và quản lý bảo lãnh Chính phủ đối với các khoản vay nước ngoài.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo. Quyết định này thay thế Quyết định số 233/1999/QĐ-TTg ngày 20 tháng 12 năm 1999 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế bảo lãnh Chính phủ đối với các khoản vay nước ngoài của doanh nghiệp và các tổ chức tín dụng.

Điều 3. Bộ trưởng Bộ Tài chính, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư chịu trách nhiệm thực hiện và hướng dẫn, kiểm tra việc thi hành Quy chế cấp và quản lý bảo lãnh của Chính phủ đối với các khoản vay nước ngoài ban hành kèm theo Quyết định này.

Điều 4. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận :
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ,
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ,
 cơ quan thuộc CP;
- VP BCĐ TW về phòng, chống tham nhũng;
- Các HĐND, UBND tỉnh,
 thành phố trực thuộc Trung ương,
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;
- Văn phòng Quốc hội,
- Toà án nhân dân tối cao;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- Kiểm toán Nhà nước;
- BQL KKTCKQT Bờ Y;
- Học viện Hành chính quốc gia;
- VPCP: BTCN, các PCN,
 Website Chính phủ, Ban Điều hành 112,
 Người phát ngôn của Thủ tướng Chính phủ,
 các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo;
- Lưu: Văn thư, KTTH (8b)

THỦTƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng

 

 

 

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 272/2006/QĐ-TTg

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu272/2006/QĐ-TTg
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành28/11/2006
Ngày hiệu lực24/12/2006
Ngày công báo09/12/2006
Số công báoTừ số 11 đến số 12
Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Tiền tệ - Ngân hàng
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 05/04/2011
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 272/2006/QĐ-TTg

Lược đồ Quyết định 272/2006/QĐ-TTg Quy chế cấp quản lý bảo lãnh Chính phủ khoản vay nước ngoài


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản hiện thời

      Quyết định 272/2006/QĐ-TTg Quy chế cấp quản lý bảo lãnh Chính phủ khoản vay nước ngoài
      Loại văn bảnQuyết định
      Số hiệu272/2006/QĐ-TTg
      Cơ quan ban hànhThủ tướng Chính phủ
      Người kýNguyễn Tấn Dũng
      Ngày ban hành28/11/2006
      Ngày hiệu lực24/12/2006
      Ngày công báo09/12/2006
      Số công báoTừ số 11 đến số 12
      Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Tiền tệ - Ngân hàng
      Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 05/04/2011
      Cập nhật4 năm trước

      Văn bản được dẫn chiếu

       Văn bản hướng dẫn

        Văn bản được hợp nhất

         Văn bản gốc Quyết định 272/2006/QĐ-TTg Quy chế cấp quản lý bảo lãnh Chính phủ khoản vay nước ngoài

         Lịch sử hiệu lực Quyết định 272/2006/QĐ-TTg Quy chế cấp quản lý bảo lãnh Chính phủ khoản vay nước ngoài