Quyết định 272/QĐ-BNN-TCCB

Quyết định 272/QĐ-BNN-TCCB năm 2011 bổ nhiệm lại Kế toán trưởng do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 272/QĐ-BNN-TCCB bổ nhiệm lại Kế toán trưởng


BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 272/QĐ-BNN-TCCB

Hà Nội, ngày 15 tháng 03 năm 2011

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BỔ NHIỆM LẠI KẾ TOÁN TRƯỞNG

BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Căn cứ Nghị định số 01/2008/NĐ-CP ngày 03/01/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Nghị định số 75/2009/NĐ-CP ngày 10/9/2009 của Chính phủ Sửa đổi Điều 3 Nghị định số 01/2008/NĐ-CP ngày 03/01/2008 của Chính phủ;
Căn cứ Thông tư Liên tịch số 50/2005/TTLT/BTC-BNV ngày 15/6/2005 của Bộ Tài chính – Bộ Nội vụ Hướng dẫn tiêu chuẩn, điều kiện, thủ tục bổ nhiệm, bãi miễn, thay thế và xếp phụ cấp kế toán trưởng, phụ trách kế toán trong các đơn vị kế toán thuộc lĩnh vực kế toán nhà nước;
Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Bảo vệ thực vật tại văn bản số 213/BVTV-VP ngày 17/02/2011 và đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tài chính tại văn bản số 87/TC ngày 11/3/2011 về việc bổ nhiệm lại Kế toán trưởng;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bổ nhiệm lại có thời hạn ông Nguyễn Văn Thiệp, Kế toán trưởng Cục Bảo vệ thực vật tiếp tục giữ chức Kế toán trưởng Cục Bảo vệ thực vật.

Thời hạn bổ nhiệm được tính từ ngày 07/12/2010.

Điều 2. Ông Nguyễn Văn Thiệp được hưởng phụ cấp trách nhiệm theo chế độ hiện hành của Nhà nước.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ trưởng Vụ Tài chính, Cục trưởng Cục Bảo vệ thực vật, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan thuộc Bộ và ông Nguyễn Văn Thiệp chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Lưu: VT, TCCB.

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ TỔ CHỨC CÁN BỘ
Vũ Trọng Hà

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 272/QĐ-BNN-TCCB

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu272/QĐ-BNN-TCCB
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành15/03/2011
Ngày hiệu lực15/03/2011
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật11 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 272/QĐ-BNN-TCCB

Lược đồ Quyết định 272/QĐ-BNN-TCCB bổ nhiệm lại Kế toán trưởng


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 272/QĐ-BNN-TCCB bổ nhiệm lại Kế toán trưởng
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu272/QĐ-BNN-TCCB
        Cơ quan ban hànhBộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
        Người kýVũ Trọng Hà
        Ngày ban hành15/03/2011
        Ngày hiệu lực15/03/2011
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật11 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 272/QĐ-BNN-TCCB bổ nhiệm lại Kế toán trưởng

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 272/QĐ-BNN-TCCB bổ nhiệm lại Kế toán trưởng

            • 15/03/2011

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 15/03/2011

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực