Quyết định 2729/QĐ-BTC

Quyết định 2729/QĐ-BTC năm 2015 công bố Danh sách thành viên đấu thầu trái phiếu Chính phủ năm 2016 do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 2729/QĐ-BTC danh sách thành viên đấu thầu trái phiếu chính phủ 2016


BỘ TÀI CHÍNH
----------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2729/QĐ-BTC

Hà Nội, ngày 22 tháng 12 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

CÔNG BỐ DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĐẤU THẦU TRÁI PHIẾU CHÍNH PHỦ NĂM 2016

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH

Căn c Nghị định số 215/2013/NĐ-CP ngày 23 tháng 12 năm 2013 của Chính ph v quy định chc năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cu t chức của Bộ Tài chính;

Căn c Nghị định số 01/2011/NĐ-CP ngày 05 tháng 01 năm 2011 của Chính phủ về phát hành trái phiếu chính phủ, trái phiếu được chính ph bo lãnh và trái phiếu chính quyền địa phương;

Căn c Tng tư số 111/2015/TT-BTC ngày 28 tháng 07 năm 2015 ca Bộ Tài chính về hướng dẫn phát hành trái phiếu Chính phủ tại thị trường trong nước;

Xét đề nghị ca Vụ trưng Vụ Tài chính c Ngân hàng và Tổ chc tài chính.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết đnh này Danh sách thành viên đấu thầu trái phiếu Chính phủ năm 2016 theo quy định tại Thông tư số 111/2015/TT-BTC ngày 28 tháng 07 năm 2015 của Bộ Tài chính.

Điều 2. Các thành viên đấu thầu trái phiếu Chính phủ quy định tại Điều 1 Quyết định này có trách nhiệm thực hiện đầy đủ các quyền và nghĩa vụ quy định tại Thông tư s 111/2015/TT-BTC ngày 28 tháng 07 năm 2015 của Bộ Tài chính và hướng dẫn ca Bộ Tài chính.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2016 đến ngày 31 tháng 12 năm 2016.

Điều 4. Chánh Văn phòng Bộ Tài chính, Vụ trưởng Vụ Tài chính các ngân hàng và tổ chức tài chính, Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Tổng giám đốc Kho bạc Nhà nước, các thành viên đấu thầu trái phiếu Chính phủ quy định tại Điều 1 Quyết định này, thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ và các tổ chức có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Quyết định này.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Bộ trưởng Bộ Tài chính (để b/c);
- Kho bạc Nhà nước;
- Sở GD Ngân hàng Nhà nước;
- Sở GD Chứng khoán Hà Nội;
- Trung tâm Lưu ký Chứng khoán;
- Website Bộ Tài chính;
- Lưu: VT, Vụ TCNH. (40b).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trần Văn Hiếu

 

DANH SÁCH

THÀNH VIÊN ĐU THU TRÁI PHIẾU CHÍNH PHỦ NĂM 2016
(Kèm theo Quyết định số 2729/QĐ-BTC ngày 22/12/2015)

TT

TV

Tên TV

1

001

Công ty cổ phần chng khoán Bảo Việt

2

002

Công ty cphần chứng khoán Ngân hàng Đầu và phát triển Việt Nam

3

009

Công ty TNHH chng khoán Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam

4

011

Công ty cổ phần chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh

5

ACB

Ngân hàng thương mại cphần Á Châu

6

AVL

Ngân hàng TNHH Một thành viên ANZ Việt Nam

7

BID

Ngân hàng thương mại cphần đầu tư và phát trin Việt Nam

8

BOS

Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn

9

CTG

Ngân hàng thương mại cổ phần Công Thương Việt Nam

10

LPB

Ngân hàng thương mại cổ phần Bưu điện Liên Việt

11

MBB

Ngân hàng thương mại cổ phần Quân đội

12

MSB

Ngân hàng thương mại cổ phần Hàng hải Việt Nam

13

SGT

Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn Thương Tín

14

TCB

Ngân hàng thương mại cổ phần kỹ thương Việt Nam

15

TPB

Ngân hàng thương mại cổ phần Tiên Phong

16

VBA

Công ty TNHH một thành viên Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam

17

VCH

Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam

18

VIB

Ngân hàng thương mại cổ phần Quốc tế Việt Nam

19

VPB

Ngân ng thương mại cphần Việt Nam Thnh Vượng

20

 

Bảo hiểm xã hội Việt Nam

21

 

Bo hiểm tiền gửi Việt Nam

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 2729/QĐ-BTC

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu2729/QĐ-BTC
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành22/12/2015
Ngày hiệu lực01/01/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Chứng khoán
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 01/01/2017
Cập nhật8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 2729/QĐ-BTC

Lược đồ Quyết định 2729/QĐ-BTC danh sách thành viên đấu thầu trái phiếu chính phủ 2016


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 2729/QĐ-BTC danh sách thành viên đấu thầu trái phiếu chính phủ 2016
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu2729/QĐ-BTC
        Cơ quan ban hànhBộ Tài chính
        Người kýTrần Văn Hiếu
        Ngày ban hành22/12/2015
        Ngày hiệu lực01/01/2016
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Chứng khoán
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 01/01/2017
        Cập nhật8 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 2729/QĐ-BTC danh sách thành viên đấu thầu trái phiếu chính phủ 2016

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 2729/QĐ-BTC danh sách thành viên đấu thầu trái phiếu chính phủ 2016

            • 22/12/2015

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 01/01/2016

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực