Quyết định 2729/QĐ-BTC

Quyết định 2729/QĐ-BTC năm 2007 đính chính Quyết định 52/2007/QĐ-BTC Quy định thí điểm thủ tục hải quan điện tử do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 2729/QĐ-BTC đính chính 52/2007/QĐ-BTC thí điểm thủ tục hải quan điện tử


BỘ TÀI CHÍNH
*******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
******

Số: 2729/QĐ-BTC

Hà Nội, ngày 14  tháng 8 năm 2007

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ ĐÍNH CHÍNH QUYẾT ĐỊNH SỐ 52/2007/QĐ-BTC NGÀY 22/06/2007 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ THÍ ĐIỂM THỦ TỤC HẢI QUAN ĐIỆN TỬ

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH

Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 12/11/1996; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 16/12/2002;
Căn cứ Nghị định số 104/2004/NĐ-CP ngày 23/3/2004 của Chính phủ về Công báo nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
Căn cứ Nghị định số 77/2003/NĐ-CP ngày 01/7/2003 của Chính phủ Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;
Theo đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Đính chính về số thứ tự, từ ngữ và lỗi chính tả tại Quy định về thí điểm thủ tục hải quan điện tử ban hành kèm theo Quyết định số 52/2007/QĐ-BTC ngày 22/6/2007 của Bộ trưởng Bộ Tài chính. Chi tiết cụ thể theo phụ lục đính kèm.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan, Chánh Văn phòng Bộ, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ Tài chính và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 


Nơi nhận:

- Văn phòng Trung ương Đảng;
- Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Thủ tướng Chính phủ;
- Văn phòng Chính phủ;
- Toà án NDTC, Viện KSNDTC;
- Kiểm toán Nhà nước;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- Cục kiểm tra văn bản (Bộ Tư  pháp);
- Cơ quan Trung ương của các Đoàn thể;
- UBND các Tỉnh, TP trực thuộc TƯ;
- Phòng TM&CN Việt Nam;
- Cục Hải quan các tỉnh, thành phố;
- Công báo;
- Website Chính phủ, Website Bộ Tài chính;
- Lưu VT, TCHQ.

TUQ. BỘ TRƯỞNG
CHÁNH VĂN PHÒNG




Đinh Văn Nhã

 

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

 
 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 2729/QĐ-BTC

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu2729/QĐ-BTC
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành14/08/2007
Ngày hiệu lực14/08/2007
Ngày công báo06/09/2007
Số công báoTừ số 650 đến số 651
Lĩnh vựcXuất nhập khẩu, Công nghệ thông tin
Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
Cập nhật14 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 2729/QĐ-BTC

Lược đồ Quyết định 2729/QĐ-BTC đính chính 52/2007/QĐ-BTC thí điểm thủ tục hải quan điện tử


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 2729/QĐ-BTC đính chính 52/2007/QĐ-BTC thí điểm thủ tục hải quan điện tử
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu2729/QĐ-BTC
       Cơ quan ban hànhBộ Tài chính
       Người kýĐinh Văn Nhã
       Ngày ban hành14/08/2007
       Ngày hiệu lực14/08/2007
       Ngày công báo06/09/2007
       Số công báoTừ số 650 đến số 651
       Lĩnh vựcXuất nhập khẩu, Công nghệ thông tin
       Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
       Cập nhật14 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 2729/QĐ-BTC đính chính 52/2007/QĐ-BTC thí điểm thủ tục hải quan điện tử

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 2729/QĐ-BTC đính chính 52/2007/QĐ-BTC thí điểm thủ tục hải quan điện tử

           • 14/08/2007

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 06/09/2007

            Văn bản được đăng công báo

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 14/08/2007

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực