Quyết định 273-QĐ

Quyết định 273-QĐ năm 1960 ban hành bảng lương cho hiệu trưởng, hiệu phó và trưởng, phó phòng các trường do Bộ Giáo dục ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 273-QĐ bảng lương hiệu trưởng hiệu phó trưởng, phó phòng các trường


BỘ GIÁO DỤC
********

VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA   
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 273-QĐ

Hà Nội, ngày 11 tháng 7 năm 1960

 

QUYẾT ĐỊNH

CỦA BỘ GIÁO DỤC 273-QĐ NGÀY 11-7-1960

Căn cứ Nghị quyết của Hội đồng Chính phủ ngày 26 và 27-4-60 về chủ trương cải tiến và tăng lương năm 1960.
Căn cứ nghị định số 25-C P ngày 5-7-1960 của Thủ tướng Chính phủ quy định chế độ lương thuộc khu vực hành chính sự nghiệp.
Sau khi được Bộ Nội vụ thoả thuận;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Nay định bảng lương cho hiệu trưởng, hiệu phó và Trưởng phó phòng các trường như sau:

I- TRƯỜNG HỌC SINH MIỀN NAM VÀ TRƯỜNG PHỔ THÔNG CÓ KÝ TÚC XÁ

Chức vụ

Cấp 1

Cấp 2

Cấp 3

Hiệu trưởng hiệu phó

60đ-70đ-80đ 70đ-80đ-90đ

Chung cho cả cấp I, II, III

80đ - 90đ -100đ

60đ - 67đ - 75đ

II- TRƯỜNG BỔ TÚC VĂN HOÁ VÀ TRƯỜNG PHỔ THÔNG LAO ĐỘNG CÓ KÝ TÚC XÁ

Chức vụ

Cấp I

Cấp II

Cấp III

Hiệu trưởng,

Hiệu phó

60đ-70đ-80đ

không có

70đ-80đ-90đ

55đ - 65đ - 75đ

80đ - 90đ -100đ

65đ - 75đ - 85đ

III- TRƯỜNG PHỔ THÔNG KHÔNG CÓ KÝ TÚC XÁ:

Chức vụ

Cấp II

Cấp III

Hiệu trưởng,

Hiệu phó

65đ - 75đ - 85đ

50đ - 60đ - 70đ

75đ - 85đ - 95đ

60đ-70đ-80đ

IV- TRƯỜNG SƯ PHẠM TRUNG CẤP, TRƯỜNG BỔ TÚC VĂN HOÁ CÔNG NÔNG TRUNG ƯƠNG, TRƯỜNG NGOẠI NGỮ, TRƯỜNG VĂN HOÁ DÂN TỘC MIỀN NAM, TRƯỜNG SƯ PHẠM MIỀN NÚI TRUNG ƯƠNG:

Chức vụ

Hạng I trên 1000 học sinh

Hạng II Từ 500 - 1000 học sinh

Hạng III dưới 500 học sinh

Hiệu trưởng

Hiệu phó

110 -120 - 130đ

95 - 105 - 115đ

100 - 110 - 120đ

85 - 95 - 105đ

85 - 95 - 105đ

70 - 80 - 90đ

V- TRƯỞNG, PHÓ PHÒNG CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC:

Chức vụ

Phòng TCCB và

giáo vụ

Phòng Hành chính

quản trị

Trưởng phòng

Phó phòng

85 - 95 - 105đ

70 - 80 - 90đ

75 - 85 - 95đ

60 - 70 - 80đ

VI- TRƯỞNG, PHÓ PHÒNG CÁC TRƯỜNG CHUYÊN NGHIỆP, KỸ THUẬT TRUNG CẤP VÀ TRƯỜNG BỔ TÚC VĂN HOÁ CÔNG NÔNG TRUNG ƯƠNG:

Chức vụ

Phòng TCCB và giáo vụ

Phòng Hành chính quản trị

Trưởng phòng

Phó phòng

75 - 85 - 95đ

60 - 70 - 80đ

65 - 75 - 85đ

50 - 60 - 70đ

Điều 2: Đối với hiệu trưởng và hiệu phó các trường ghi ở điều 1, nếu là giáo viên thì xếp theo các mức lương của giáo viên và hưởng khoản phụ cấp hiệu trưởng và hiệu phó ghi ở điều 3.

Điều 3: 1) Giáo viên làm hiệu trưởng, hiệu phó các trường ngoài lương chính thức được hưởng thêm khoản phụ cấp.

a) Các trường phổ thông cấp 1, 2, 3 và các loại trường không có ký túc xá:

Hiệu trưởng trường nhỏ hưởng phụ cấp bằng 6% lương chính (không kể phụ cấp khu vực).

Hiệu trưởng trường trung bình hưởng phụ cấp bằng 8% lương chính (không kể phụ cấp khu vực).

Hiệu trưởng trường lớn hưởng phụ cấp bằng 10% lương chính (không kể phụ cấp khu vực).

Hiệu phó trường nhỏ hưởng phụ cấp bằng 4% lương chính (không kể phụ cấp khu vực).

Hiệu phó trường trung bình hưởng phụ cấp bằng 6% lương chính (không kể phụ cấp khu vực).

Hiệu phó trường lớn hưởng phụ cấp bằng 8% lương chính (không kể phụ cấp khu vực).

b) Các trường phổ thông và các loại trường khác có ký túc xá:

Hiệu trưởng trường nhỏ hưởng phụ cấp bằng 9% lương chính (không kể phụ cấp khu vực).

Hiệu trưởng trường trung bình hưởng phụ cấp bằng 12% lương chính (không kể phụ cấp khu vực).

Hiệu trưởng trường lớn hưởng phụ cấp bằng 15% lương chính (không kể phụ cấp khu vực).

Hiệu phó trường nhỏ hưởng phụ cấp bằng 6% lương chính (không kể phụ cấp khu vực).

Hiệu phó trường trung bình hưởng phụ cấp bằng 9% lương chính (không kể phụ cấp khu vực).

Hiệu phó trường lớn hưởng phụ cấp bằng 12% lương chính (không kể phụ cấp khu vực).

2- Giáo viên dạy ở các trường phổ thông có ký túc xá, ăn ở tập thể trong ký túc xá, ngoài giờ dạy còn chính thức nhận nhiệm vụ quản lý học sinh thì được hưởng thêm một khoản phụ cấp bằng 5% lương chính (không kể phụ cấp khu vực)

.................................

Điều 4: Giáo viên văn hoá cấp 2 và cấp 3 không toàn cấp hưởng mức lương của giáo viên toàn cấp ở cấp liền dưới cùng một thâm niên thêm 10% lương chính và phụ cấp khu vực.

Điều 5: Các Uỷ ban hành chính các cấp, ông Chánh Văn phòng Bộ Giáo dục chiểu quyết định này thi hành.

 

Nguyễn Văn Huyên

(Đã ký)

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 273-QĐ

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu273-QĐ
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành11/07/1960
Ngày hiệu lực26/07/1960
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcLao động - Tiền lương, Giáo dục
Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
Cập nhật16 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 273-QĐ

Lược đồ Quyết định 273-QĐ bảng lương hiệu trưởng hiệu phó trưởng, phó phòng các trường


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 273-QĐ bảng lương hiệu trưởng hiệu phó trưởng, phó phòng các trường
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu273-QĐ
        Cơ quan ban hànhBộ Giáo dục
        Người kýNguyễn Văn Huyên
        Ngày ban hành11/07/1960
        Ngày hiệu lực26/07/1960
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcLao động - Tiền lương, Giáo dục
        Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
        Cập nhật16 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Quyết định 273-QĐ bảng lương hiệu trưởng hiệu phó trưởng, phó phòng các trường

              Lịch sử hiệu lực Quyết định 273-QĐ bảng lương hiệu trưởng hiệu phó trưởng, phó phòng các trường

              • 11/07/1960

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 26/07/1960

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực