Quyết định 273/QĐ-NH2

Quyết định 273/QĐ-NH2 năm 1995 về việc huỷ bỏ một số tài khoản trong hệ thống tài khoản kế toán các tổ chức tín dụng do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước ban hành

Quyết định 273/QĐ-NH2 huỷ bỏ tài khoản trong hệ thống tài khoản kế toán tổ chức tín dụng đã được thay thế bởi Quyết định 389/1999/QĐ-NHNN10 bãi bỏ văn bản ngành Ngân hàng và được áp dụng kể từ ngày 11/11/1999.

Nội dung toàn văn Quyết định 273/QĐ-NH2 huỷ bỏ tài khoản trong hệ thống tài khoản kế toán tổ chức tín dụng


NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 273/QĐ-NH2

Hà Nội , ngày 26 tháng 9 năm 1995

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC HUỶ BỎ MỘT SỐ TÀI KHOẢN TRONG HỆ THỐNG TÀI KHOẢN KẾ TOÁN CÁC TỔ CHỨC TÍN DỤNG

THỐNG ĐỐC NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC

Căn cứ Pháp lệnh Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Pháp lệnh Ngân hàng, Hợp tác xã tín dụng và Công ty tài chính ngày 23-5-1990;
Căn cứ Nghị định số 15-CP ngày 2-3-1993 của Chính phủ về nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm quản lý Nhà nước của Bộ, cơ quan ngang Bộ;
Căn cứ quy chế dự trữ bắt buộc ban hành theo Quyết định số 260/QĐ-NH1 ngày 19-9-1995 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Kế toán - Tài chính Ngân hàng Nhà nước,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Huỷ bỏ các tài khoản sau đây trong hệ thống tài khoản kế toán các Tổ chức tín dụng ban hành theo Quyết định số 41/QĐ-NH2 ngày 6-3-1993 và Thông tư số 02/TT-NH2 ngày 19-4-1993 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước:

1. Tài khoản 2012 "Tiền gửi dự trữ băt buộc".

2. Tài khoản 2022 "Tiền gửi dự trữ bắt buộc bằng ngoại tệ".

Điều 2: Thủ tục xử lý các số liệu trên các tài khoản 2012 và tài khoản 2022 khi huỷ bỏ tài khoản:

1. Số dư Nợ trên tài khoản 2012 được tất toán và chuyển vào tài khoản 2013 "Tiền gửi không kỳ hạn".

2. Số dư Có trên tài khoản 462 được tất toán và chuyển vào tài khoản 463 "Tiền gửi không kỳ hạn vốn kinh doanh bằng ngoại tệ" của các Tổ chức tín dụng (chuyển theo từng tài khoản cấp III tương ứng giữa tài khoản 462 và 463).

3. Số dư đầu năm 1995, doanh số hoạt động từ đầu năm đến ngày tất toán tài khoản của các tài khoản 452, 462 vẫn giữ nguyên và được phản ánh trên số liệu quyết toán năm 1995 của Ngân hàng Nhà nước.

Điều 3: Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1-10-1995.

Điều 4: Chánh văn phòng Thống đốc, Vụ trưởng Vụ Kế toán-Tài chính, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Ngân hàng Nhà nước Trung ương, Giám đốc chi nhánh Ngân hàng Nhà nước tỉnh, thành phố có trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

Nguyễn Đoan Hùng

(Đã Ký)

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 273/QĐ-NH2

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu273/QĐ-NH2
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành26/09/1995
Ngày hiệu lực26/09/1995
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTiền tệ - Ngân hàng
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 11/11/1999
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 273/QĐ-NH2

Lược đồ Quyết định 273/QĐ-NH2 huỷ bỏ tài khoản trong hệ thống tài khoản kế toán tổ chức tín dụng


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 273/QĐ-NH2 huỷ bỏ tài khoản trong hệ thống tài khoản kế toán tổ chức tín dụng
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu273/QĐ-NH2
        Cơ quan ban hànhNgân hàng Nhà nước
        Người kýNguyễn Đoan Hùng
        Ngày ban hành26/09/1995
        Ngày hiệu lực26/09/1995
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTiền tệ - Ngân hàng
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 11/11/1999
        Cập nhật3 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 273/QĐ-NH2 huỷ bỏ tài khoản trong hệ thống tài khoản kế toán tổ chức tín dụng

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 273/QĐ-NH2 huỷ bỏ tài khoản trong hệ thống tài khoản kế toán tổ chức tín dụng