Quyết định 273/QĐ-TANDTC

Nội dung toàn văn Quyết định 273/QĐ-TANDTC 2022 thí điểm dịch vụ tư pháp công trực tuyến thu tạm ứng án phí


TOÀ ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 273/QĐ-TANDTC

Hà Nội, ngày 15 tháng 9 năm 2022

 

QUYẾT ĐỊNH

TRIỂN KHAI THÍ ĐIỂM DỊCH VỤ TƯ PHÁP CÔNG TRỰC TUYẾN THU, NỘP TẠM ỨNG ÁN PHÍ, LỆ PHÍ TÒA ÁN TRÊN CỔNG DỊCH VỤ CÔNG QUỐC GIA

CHÁNH ÁN TOÀ ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO

Căn cứ Luật tổ chức Tòa án nhân dân ngày 24 tháng 11 năm 2014;

Căn cứ Luật giao dịch điện tử ngày 29 tháng 11 năm 2005;

Căn cứ Luật công nghệ thông tin ngày 29 tháng 6 năm 2006;

Căn cứ Quyết định số 22/QĐ-TTg ngày 04/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt danh mục dịch vụ công trực tuyến tích hợp, cung cấp trên Cổng dịch vụ công quốc gia năm 2022;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổng hợp Tòa án nhân dân tối cao,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Triển khai thí điểm dịch vụ tư pháp công trực tuyến thu, nộp tạm ứng án phí, lệ phí Tòa án trên Cổng dịch vụ công Quốc gia. Thời điểm thực hiện từ ngày 01/10/2022 đến hết tháng 31/10/2022 tại các Tòa án nhân dân có tên sau đây:

1. Tòa án nhân dân quận Long Biên, Hà Nội;

2. Tòa án nhân dân quận Đống Đa, Hà Nội;

3. Tòa án nhân dân quận Hoàn Kiếm, Hà Nội;

4. Tòa án nhân dân quận Gia Lâm, Hà Nội;

5. Tòa án nhân dân quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Điều 2.

1. Chánh án các Tòa án nhân dân được chọn triển khai thí điểm chịu trách nhiệm:

- Chủ trì, phối hợp với Vụ Tổng hợp Tòa án nhân dân tối cao tổ chức triển khai dịch vụ tư pháp công trực tuyến thu, nộp tạm ứng án phí, lệ phí Tòa án trên Cổng dịch vụ công Quốc gia tại đơn vị.

- Chỉ đạo các cán bộ, công chức thực hiện nghiêm túc việc triển khai thí điểm dịch vụ tư pháp công trực tuyến thu, nộp tạm ứng án phí, lệ phí Tòa án trên Cổng dịch vụ công Quốc gia.

- Tuyên truyền, hướng dẫn cho người dân, doanh nghiệp về các lợi ích, tiện ích khi sử dụng dịch vụ tư pháp công trực tuyến thu, nộp tạm ứng án phí, lệ phí Tòa án trên Cổng dịch vụ công Quốc gia.

2. Vụ Pháp chế và Quản lý khoa học Tòa án nhân dân tối cao chịu trách nhiệm sửa đổi, bổ sung một số biểu mẫu văn bản tố tụng phù hợp và đáp ứng yêu cầu triển khai dịch vụ tư pháp công trực tuyến thu, nộp tạm ứng án phí, lệ phí Tòa án trên Cổng dịch vụ công Quốc gia (nếu thấy cần thiết).

3. Vụ Tổng hợp Tòa án nhân dân tối cao chịu trách nhiệm:

- Tổ chức hướng dẫn, hỗ trợ các đơn vị được chọn triển khai thí điểm sử dụng dịch vụ tư pháp công trực tuyến thu, nộp tạm ứng án phí, lệ phí Tòa án trên Cổng dịch vụ công Quốc gia.

- Làm đầu mối phối hợp với Tổng cục Thi hành án dân sự - Bộ Tư pháp triển khai dịch vụ tư pháp công trực tuyến nêu trên và tiến hành kiểm tra, đánh giá kết quả triển khai thí điểm để báo cáo lãnh đạo hai cơ quan.

Điều 3. Các cán bộ, công chức của Vụ Tổng hợp được cử đi công tác tổ chức triển khai thí điểm dịch vụ tư pháp công nói trên tại các đơn vị nêu tại Điều 1 được thanh toán chế độ công tác phí theo đúng quy định của nhà nước và bằng nguồn kinh phí chi thường xuyên của cơ quan (nếu có).

Điều 4. Vụ trưởng Vụ Tổng hợp, Vụ Trưởng Vụ Pháp chế và Quản lý khoa học, Chánh Văn phòng Tòa án nhân dân tối cao, Chánh án Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội và Chánh án các Tòa án nhân dân tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 


Nơi nhận:
- Như điều 4 (để thực hiện);
- Đ/c Chánh án TANDTC (để b/c);
- Bộ Tư pháp (để phối hợp thực hiện);
- Các đ/c Phó Chánh án TANDTC (để phối hợp chỉ đạo);
- Các đ/c Thẩm phán TANDTC;
- Cục KSCTTHC Văn phòng Chính phủ (để biết và phối hợp thực hiện);
- Lưu: VP, Vụ TH TANDTC.

KT. CHÁNH ÁN
PHÓ CHÁNH ÁN
Phạm Quốc Hưng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 273/QĐ-TANDTC

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu273/QĐ-TANDTC
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành15/09/2022
Ngày hiệu lực...
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Thuế - Phí - Lệ Phí, Công nghệ thông tin
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhậtnăm ngoái
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 273/QĐ-TANDTC

Lược đồ Quyết định 273/QĐ-TANDTC 2022 thí điểm dịch vụ tư pháp công trực tuyến thu tạm ứng án phí


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 273/QĐ-TANDTC 2022 thí điểm dịch vụ tư pháp công trực tuyến thu tạm ứng án phí
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu273/QĐ-TANDTC
        Cơ quan ban hànhTòa án nhân dân tối cao
        Người kýPhạm Quốc Hưng
        Ngày ban hành15/09/2022
        Ngày hiệu lực...
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Thuế - Phí - Lệ Phí, Công nghệ thông tin
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhậtnăm ngoái

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Quyết định 273/QĐ-TANDTC 2022 thí điểm dịch vụ tư pháp công trực tuyến thu tạm ứng án phí

              Lịch sử hiệu lực Quyết định 273/QĐ-TANDTC 2022 thí điểm dịch vụ tư pháp công trực tuyến thu tạm ứng án phí

              • 15/09/2022

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực