Quyết định 2734/QĐ-UBND

Quyết định 2734/QĐ-UBND năm 2014 công bố Bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông Vận tải tỉnh Đồng Nai

Quyết định 2734/QĐ-UBND năm 2014 Bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền Sở Giao thông Vận tải Đồng Nai đã được thay thế bởi Quyết định 2778/QĐ-UBND thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết sở giao thông vận tải Đồng Nai 2015 và được áp dụng kể từ ngày 16/09/2015.

Nội dung toàn văn Quyết định 2734/QĐ-UBND năm 2014 Bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền Sở Giao thông Vận tải Đồng Nai


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐỒNG NAI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2734/QĐ-UBND

Đồng Nai, ngày 05 tháng 9 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ BỘ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI TỈNH ĐỒNG NAI

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Giao thông Vận tải tại Văn bản số 5085/SGTVT-VP ngày 18 tháng 6 năm 2014 và Giám đốc Sở Tư pháp tại Tờ trình số 89/TTr-STP ngày 29 tháng 8 năm 2014,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này Bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông Vận tải tỉnh Đồng Nai.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế các Quyết định số 298/QĐ-UBND ngày 30/01/2012; Quyết định đính chính số 953/QĐĐC-UBND ngày 05/4/2012 và Quyết định số 972/QĐ-UBND ngày 04/4/2013 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc, Thủ trưởng các sở, ban, ngành; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã Long Khánh, thành phố Biên Hòa và các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

CHỦ TỊCH
Đinh Quốc Thái

 

 

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 2734/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu2734/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành05/09/2014
Ngày hiệu lực05/09/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Giao thông - Vận tải
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 16/09/2015
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 2734/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 2734/QĐ-UBND năm 2014 Bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền Sở Giao thông Vận tải Đồng Nai


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 2734/QĐ-UBND năm 2014 Bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền Sở Giao thông Vận tải Đồng Nai
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu2734/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Đồng Nai
       Người kýĐinh Quốc Thái
       Ngày ban hành05/09/2014
       Ngày hiệu lực05/09/2014
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Giao thông - Vận tải
       Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 16/09/2015
       Cập nhật3 năm trước

       Văn bản được dẫn chiếu

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Quyết định 2734/QĐ-UBND năm 2014 Bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền Sở Giao thông Vận tải Đồng Nai

          Lịch sử hiệu lực Quyết định 2734/QĐ-UBND năm 2014 Bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền Sở Giao thông Vận tải Đồng Nai