Quyết định 2735/QĐ-UBND

Quyết định 2735/QĐ-UBND năm 2013 kiện toàn thành viên Ban chỉ đạo Tuần lễ Quốc gia về An toàn - Vệ sinh lao động - Phòng chống cháy nổ tỉnh Thừa Thiên Huế

Nội dung toàn văn Quyết định 2735/QĐ-UBND năm 2013 Ban chỉ đạo An toàn Vệ sinh lao động Thừa Thiên Huế


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2735/QĐ-UBND

Thừa Thiên Huế, ngày 16 tháng 12 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC KIỆN TOÀN THÀNH VIÊN BAN CHỈ ĐẠO TUẦN LỄ QUỐC GIA VỀ AN TOÀN - VỆ SINH LAO ĐỘNG - PHÒNG CHỐNG CHÁY NỔ TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng Nhân dân và Ủy ban Nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Quyết định số 2497/QĐ-UBND ngày 14/11/2013 của Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về việc kiện toàn Ban chỉ đạo Tuần lễ Quốc gia về An toàn - Vệ sinh lao động - Phòng chống cháy nổ tỉnh Thừa Thiên Huế;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tại Tờ trình số 1158/TTr-SKHCN-VP ngày 06/12/2013 về thay đổi thành viên Ban chỉ đạo Tuần lễ Quốc gia về An toàn - Vệ sinh lao động - Phòng chống cháy nổ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Kiện toàn thành viên Ban chỉ đạo Tuần lễ Quốc gia về An toàn - Vệ sinh lao động - Phòng chống cháy nổ hàng năm của tỉnh.

1. Thành viên:

Ông Trần Duy Chiến - Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ thay thế ông Trần Tiến Hùng;

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và các nội dung khác tại 2497/QĐ-UBND ngày 14/11/2013 của Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế không thay đổi.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; Thủ trưởng các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã và thành phố Huế; Giám đốc các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất - kinh doanh trên địa bàn tỉnh và các ông có tên ở Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như điều 3;
- CT UBND tỉnh;
- Lưu VT, XH.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Ngô Hòa

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 2735/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu2735/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành16/12/2013
Ngày hiệu lực16/12/2013
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Văn hóa - Xã hội, Lao động - Tiền lương
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 2735/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 2735/QĐ-UBND năm 2013 Ban chỉ đạo An toàn Vệ sinh lao động Thừa Thiên Huế


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 2735/QĐ-UBND năm 2013 Ban chỉ đạo An toàn Vệ sinh lao động Thừa Thiên Huế
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu2735/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Thừa Thiên Huế
       Người kýNgô Hòa
       Ngày ban hành16/12/2013
       Ngày hiệu lực16/12/2013
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Văn hóa - Xã hội, Lao động - Tiền lương
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật6 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 2735/QĐ-UBND năm 2013 Ban chỉ đạo An toàn Vệ sinh lao động Thừa Thiên Huế

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 2735/QĐ-UBND năm 2013 Ban chỉ đạo An toàn Vệ sinh lao động Thừa Thiên Huế

           • 16/12/2013

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 16/12/2013

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực