Quyết định 2743/QĐ-BTC

Quyết định 2743/QĐ-BTC năm 2013 xuất gạo dự trữ quốc gia hỗ trợ tỉnh Thanh Hóa bị ảnh hưởng cơn bão số 8 và 10 gây ra do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 2743/QĐ-BTC năm 2013 xuất gạo dự trữ quốc gia hỗ trợ Thanh Hóa ảnh hưởng bão số 8 và 10


BỘ TÀI CHÍNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

S: 2743/QĐ-BTC

Hà Nội, ngày 07 tháng 11 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC XUẤT GẠO DỰ TRỮ QUỐC GIA HỖ TRỢ TỈNH THANH HÓA BỊ ẢNH HƯỞNG CƠN BÃO SỐ 8 VÀ BÃO SỐ 10 GÂY RA

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH

Căn cNghị định số 118/2008/NĐ-CP ngày 27/11/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tchức của Bộ Tài chính;

Căn cứ Quyết định số 1994/QĐ-TTg ngày 01/11/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc htrợ gạo cứu đói cho tnh Thanh Hóa;

Theo đề nghị của Tổng cục trưng Tổng cục Dự trữ Nhà nước,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Tổng cục Dự trNhà nước xuất cấp (không thu tiền) 1.350 lấn gạo từ nguồn dự trữ quốc gia cho tỉnh Thanh Hóa đcứu đói cho nhân dân bị ảnh hưởng cơn bão số 8 và bão số 10 gây ra theo Quyết định s1994/QĐ-TTg ngày 01/11/2013 của Thủ tướng Chính phủ.

Điều 2. Tổng cục Dự trữ Nhà nước có trách nhiệm:

1. Phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa khẩn trương tổ chức giao nhận gạo tại trung tâm huyện lỵ theo kế hoạch phân bcủa UBND tnh; việc giao nhận gạo bảo đảm chặt chẽ, đúng quy định của Nhà nước;

2. Tổng hợp dự toán chi phí xuất cứu trợ trình Bộ xem xét phê duyệt;

3. Ghi giảm vốn dự trữ Nhà nước số lượng gạo nói trên theo giá hạch toán đang theo dõi trên sổ kế toán và báo cáo quyết toán hàng cứu trợ theo đúng quy định.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký, Tng cục trưng Tổng cục Dự trNhà nước, Vụ trưởng Vụ Ngân sách Nhà nước, Vụ trưng Vụ Kế hoạch - Tài chính, Cục trưng Cục Qun lý giá và Chánh Văn phòng Bộ chịu trách nhiệm thi hành Quvết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Lao động Thương binh và Xã hội;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
- UBND tnh Thanh Hóa;
- Lưu: VT (2b), TCDT.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Hữu Chí

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 2743/QĐ-BTC

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu2743/QĐ-BTC
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành07/11/2013
Ngày hiệu lực07/11/2013
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Tài chính nhà nước, Tài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
Cập nhật11 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 2743/QĐ-BTC

Lược đồ Quyết định 2743/QĐ-BTC năm 2013 xuất gạo dự trữ quốc gia hỗ trợ Thanh Hóa ảnh hưởng bão số 8 và 10


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 2743/QĐ-BTC năm 2013 xuất gạo dự trữ quốc gia hỗ trợ Thanh Hóa ảnh hưởng bão số 8 và 10
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu2743/QĐ-BTC
        Cơ quan ban hànhBộ Tài chính
        Người kýNguyễn Hữu Chí
        Ngày ban hành07/11/2013
        Ngày hiệu lực07/11/2013
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Tài chính nhà nước, Tài nguyên - Môi trường
        Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
        Cập nhật11 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 2743/QĐ-BTC năm 2013 xuất gạo dự trữ quốc gia hỗ trợ Thanh Hóa ảnh hưởng bão số 8 và 10

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 2743/QĐ-BTC năm 2013 xuất gạo dự trữ quốc gia hỗ trợ Thanh Hóa ảnh hưởng bão số 8 và 10

            • 07/11/2013

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 07/11/2013

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực