Quyết định 2745/QĐ-UBND

Quyết định 2745/QĐ-UBND năm 2016 thành lập Hội đồng thẩm định bảng giá đất điều chỉnh thời kỳ 2015-2019 do Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 2745/QĐ-UBND hội đồng thẩm định bảng giá đất điều chỉnh Thanh Hóa 2015 2019 2016


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HÓA
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2745/QĐ-UBND

Thanh Hóa, ngày 25 tháng 7 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THÀNH LẬP HỘI ĐỒNG THẨM ĐỊNH BẢNG GIÁ ĐẤT ĐIỀU CHỈNH

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 44/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định về giá đất;

Xét đề nghị của Sở Tài chính tại Văn bản số 2808/STC-QLCSGC ngày 15/7/2016 về việc thành lập Hội đồng thẩm định bảng giá đất điều chỉnh thời kỳ 2015 - 2019,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Hội đồng thẩm định bảng giá đất điều chỉnh thời kỳ 2015 - 2019, cụ thể như sau:

1. Thành phần Hội đồng

- Bà Lê Thị Thìn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Chủ tịch Hội đồng;

- Ông Nguyễn Văn Tứ, Phó Giám đốc Sở Tài chính - Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng;

- Bà Nguyễn Thị Thủy, Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường - Thành viên.

- Ông Trịnh Tuấn Thành, Phó Giám đốc Sở Xây dựng - Thành viên;

- Ông Lê Hữu Viên, Phó Giám đốc Sở Tư pháp - Thành viên;

- Ông Hồ Xuân Hải, Phó Cục trưởng Cục Thuế - Thành viên;

- Đại diện lãnh đạo UBND huyện, thị xã, thành phố - Thành viên.

2. Thành phần Tổ giúp việc cho Hội đồng a) Tổ viên đại diện các sở, ngành

- Ông Văn Xuân Hùng, Trưởng phòng Quản lý công sản giá cả, Sở Tài chính - Tổ trưởng;

- Bà Bùi Kim Quy, Phó Trưởng phòng Quản lý công sản giá cả, Sở Tài chính

- Tổ viên;

- Ông Phạm Văn Hùng, Trưởng phòng Chính sách đất đai, Sở Tài nguyên và Môi trường Thanh Hóa - Tổ viên;

- Ông Nguyễn Hữu Lễ, Phó Trưởng phòng Kinh tế xây dựng, Sở Xây dựng - Tổ viên;

- Ông Nguyễn Quốc Hải, Trưởng phòng Xây dựng văn bản, Sở Tư pháp - Tổ viên;

- Ông Nguyễn Duy Hùng, Phó Trưởng phòng Phòng Quản lý các khoản thu từ đất, Cục Thuế tỉnh Thanh Hóa - Tổ viên;

- Chuyên viên Phòng Quản lý công sản giá cả, Sở Tài chính được giao phụ trách các huyện, thị xã, thành phố.

b) Tổ viên đại diện các huyện, thị xã, thành phố: Lãnh đạo phòng Tài chính - Kế hoạch và lãnh đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường.

c) Tổ chức có chức năng tư vấn xác định giá đất hoặc chuyên gia về giá đất. Giao Giám đốc Sở Tài chính - Thường trực Hội đồng lựa chọn tổ chức có chức năng tư vấn xác định giá đất hoặc chuyên gia về giá đất tham gia giúp Hội đồng.

Điều 2. Nhiệm vụ của Hội đồng

- Thẩm định việc áp dụng nguyên tắc xác định loại xã, xác định loại đô thị, xác định khu vực, xác định vị trí đất trong xây dựng dự thảo bảng giá đất điều chỉnh;

- Thẩm định việc áp dụng nguyên tắc định giá đất theo quy định tại khoản 1 Điều 112 Luật Đất đai trong xây dựng dự thảo bảng giá đất điều chỉnh;

- Thẩm định việc áp dụng các phương pháp định giá đất theo quy định tại khoản 1, khoản 2, khoản 3 và khoản 4 Điều 4 Nghị định số 44/2014/NĐ-CP trong xây dựng dự thảo bảng giá đất điều chỉnh;

- Thẩm định tính phù hợp của dự thảo bảng giá đất điều chỉnh so với khung giá các loại đất do Chính phủ quy định, giá đất phổ biến trên thị trường, chênh lệch giá đất tại khu vực giáp ranh quy định tại khoản 2 Điều 13 Nghị định số 44/2014/NĐ-CP.

Điều 3. Kinh phí hoạt động của Hội đồng được bố trí trong dự toán ngân sách của Sở Tài chính.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các sở: Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Tư pháp; Cục trưởng Cục Thuế Thanh Hóa, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố; Thủ trưởng các đơn vị và các ông, bà có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

CHỦ TỊCH
Nguyễn Đình Xứng

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 2745/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu2745/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành25/07/2016
Ngày hiệu lực25/07/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Bất động sản
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 2745/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 2745/QĐ-UBND hội đồng thẩm định bảng giá đất điều chỉnh Thanh Hóa 2015 2019 2016


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 2745/QĐ-UBND hội đồng thẩm định bảng giá đất điều chỉnh Thanh Hóa 2015 2019 2016
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu2745/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Thanh Hóa
        Người kýNguyễn Đình Xứng
        Ngày ban hành25/07/2016
        Ngày hiệu lực25/07/2016
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Bất động sản
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 2745/QĐ-UBND hội đồng thẩm định bảng giá đất điều chỉnh Thanh Hóa 2015 2019 2016

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 2745/QĐ-UBND hội đồng thẩm định bảng giá đất điều chỉnh Thanh Hóa 2015 2019 2016

            • 25/07/2016

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 25/07/2016

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực